En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis…

Wij geloven dat God Zijn familie aan het uitbreiden is en dat iedereen – inclusief u – een kans krijgt om deel uit te gaan maken van deze familie.

Welkom!

Verenigde Kerk van God is een christelijke gemeente met locaties in Nederland en in diverse andere landen verspreid over de hele wereld. We maken deel uit van United Church of God, an International Association. We streven ernaar om hetzelfde Bijbelse onderwijs en dezelfde Bijbelse leerstellingen en gewoonten na te volgen en te onderwijzen als van de eerste nieuwtestamentische gemeente. 

Studiebronnen

Televisie en tijdschrift

Wie zijn wij?

Jezus Christus

Het ware verhaal

Wie was Jezus? Er zijn maar weinig mensen die in twijfel trekken dat 2000 jaar geleden een man genaamd Jezus heeft geleefd, een groot Leraar, die een grote impact heeft gehad op de wereld vanaf dat moment. Hij claimde iets wat bepaald gedurfd was—namelijk dat Hij de Zoon van God Zélf was. Zijn discipelen beschouwden Hem als hun beloofde Verlosser en Koning en ook anderen zijn, als gevolg van hún getuigenis, tot geloof gekomen. Wie was Hij eigenlijk?

Beyond Today Supplementen

5 Mei 2023
DE TROON VAN GROOT-BRITTANNIË
De grootste en langst bestaande dynastie in de wereldgeschiedenis begint barstjes te vertonen. Maar zal er werkelijk een einde komen aan deze dynastie? Om de toekomst van de Britse koninklijke familie te begrijpen moeten we kijken naar het ontstaan van de monarchie – en de reden daarvoor.
mei-juni 2023
Hoe kan Gods Geest ons veranderen?
We zullen het geestelijk nooit op eigen kracht kunnen doen. We hebben Gods hulp door Zijn Geest nodig om te slagen. De Bijbel laat ons diverse analogieën zien die ons helpen begrijpen hoe Zijn Heilige Geest wordt toegepast in ons leven.
April 2023
Het Koninkrijk van God binnengaan
De Bijbel zegt tegen christenen dat zij eerst het Koninkrijk van God moeten zoeken. Maar wat moeten we doen om Gods Koninkrijk binnen te kunnen gaan en eeuwig leven te beërven?
maart - april 2023
Opstanding van Christus – sleutel tot ons behoud
De dood en opstanding van Gods Zoon is de fundamentele stap in Gods plan om de mensheid te redden. Zijn offer geeft elk mens de mogelijkheid om zich te laten schoonwassen van zijn of haar zonden en uitgenodigd te worden om samen met Hem te leven als goddelijke leden van Gods familie!

Al onze Bijbelstudiematerialen zijn geheel gratis.
Waarom?

Televisie

Het grote geloof - Beyond Today (Nederlands ondertiteld)
Het grote geloof - Beyond Today (Nederlands ondertiteld)
28:26
Vragen die God u stelt - Beyond Today (Nederlands ondertiteld)
Vragen die God u stelt - Beyond Today (Nederlands ondertiteld)
28:21
Geldt de Sabbat voor christenen? - Beyond Today (Nederlands ondertiteld)
Geldt de Sabbat voor christenen? - Beyond Today (Nederlands ondertiteld)
28:26

Meer Beyond Today televisieprogramma’s met Nederlandse ondertiteling:

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Welkom’.
Vraag een exemplaar aan

Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een exemplaar toe van onze gratis brochure “Jezus Christus – Het ware verhaal”.

Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God