Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis…

Wij geloven dat God Zijn familie aan het uitbreiden is en dat iedereen – inclusief u – een kans krijgt om deel uit te gaan maken van deze familie.

Welkom!

Verenigde Kerk van God is een christelijke gemeente met locaties in Nederland en in diverse andere landen verspreid over de hele wereld. We maken deel uit van United Church of God, an International Association. We streven ernaar om hetzelfde Bijbelse onderwijs en dezelfde Bijbelse leerstellingen en gewoonten na te volgen en te onderwijzen als van de eerste nieuwtestamentische gemeente. 

Studiebronnen

Televisie en tijdschrift

Wie zijn wij?

Jezus Christus

Het ware verhaal

Wie was Jezus? Er zijn maar weinig mensen die in twijfel trekken dat 2000 jaar geleden een man genaamd Jezus heeft geleefd, een groot Leraar, die een grote impact heeft gehad op de wereld vanaf dat moment. Hij claimde iets wat bepaald gedurfd was—namelijk dat Hij de Zoon van God Zélf was. Zijn discipelen beschouwden Hem als hun beloofde Verlosser en Koning en ook anderen zijn, als gevolg van hún getuigenis, tot geloof gekomen. Wie was Hij eigenlijk?

Beyond Today Supplementen

November-December 2022
De vrucht van de Geest: Vriendelijkheid en Goedheid
Deel 4 van de serie over de vrucht van de Geest. De vrucht van de Geest (zie Galaten 5:22) bestaat uit 9 verschillende aspecten, en in dit supplement komen de aspecten vriendelijkheid en goedheid aan bod.
September- Oktober 2022
De vrucht van de Geest: Vrede en Geduld
Deel 3 van de serie over de vrucht van de Geest. De vrucht van de Geest (zie Galaten 5:22) bestaat uit 9 verschillende aspecten, en in dit supplement komen de aspecten vrede en geduld aan bod. Ware persoonlijke vrede is een innerlijke rust, tevredenheid en zekerheid ongeacht de externe omstandigheden. Dit lijkt onmogelijk, maar “bij God zijn alle dingen mogelijk” (Markus 10:27).
Juli -augustus 2022
Seks, huwelijk en gezin: wat is het geestelijke doel ervan?
Het traditionele gezin wordt sinds de jaren zestig van de vorige eeuw steeds minder gezien als de hoeksteen van de samenleving. Er wordt tegenwoordig niet alleen maatschappelijke ruimte gevraagd voor een andere visie op huwelijk en seksualiteit, er is zelfs een sterke lobby gaande om alternatieve samenlevingsvormen en relaties te aanvaarden. Is het traditionele huwelijk en gezin een achterhaalde, maatschappelijke constructie of heeft zij als ontwerp van een almachtige Schepper nog wel degelijk relevantie en zelfs een geestelijk doel
mei/juni 2022
Waar gingen de 12 apostelen heen?
Waarom zegt het boek handelingen zo weinig over de oorspronkelijke 12 apostelen na hun vertrek uit Judea? Waarom is de waarheid over de reizen van de 12 apostelen zo onbekend? Over de reizen van apostel Paulus door Klein-Azië, Griekenland en Italië is uitgebreid  geschreven, maar de bewegingen van de oorspronkelijke 12 apostelen zijn een mysterie. Waarom? Wat is er gebeurd met de 12 apostelen? Is er een reden waarom de reizen van deze apostelen in geheimenis zijn gehuld? Waar zijn ze naartoe gegaan?

Al onze Bijbelstudiematerialen zijn geheel gratis.
Waarom?

Televisie

De heiligheid van het leven - Beyond Today (Nederlands ondertiteld)
De heiligheid van het leven - Beyond Today (Nederlands ondertiteld)
28:26
Zeven profetische tekenen - Beyond Today (Nederlands ondertiteld)
Zeven profetische tekenen - Beyond Today (Nederlands ondertiteld)
28:26
Drie dagen en drie nachten - Beyond Today (Nederlands ondertiteld)
Drie dagen en drie nachten - Beyond Today (Nederlands ondertiteld)
28:26

Meer Beyond Today televisieprogramma’s met Nederlandse ondertiteling:

Een exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Home’.
Vraag een exemplaar aan

Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een exemplaar toe van onze gratis brochure “Jezus Christus – Het ware verhaal”.

Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God