Het Nederlandse Supplement van

Aanvullende, Nederlandstalige artikelen bij het gratis verkrijgbare Engelstalige tijdschrift Beyond Today, bedoeld om uw kennis en begrip van de Bijbel en aanverwante christelijke onderwerpen te verrijken.

mei/juni 2024
Waarheid en intolerantie
Bestaat er een absolute waarheid? Waarheden, normen, die universeel gelden? Kan het zijn dat de huidige politieke correctheid, waarvan wordt beweerd dat het tolerantie bevordert, ertoe leidt dat er sprake is van een nieuwe intolerantie jegens het christendom?
maart- april
Leert de Bijbel dat wij de opstanding van Jezus Christus moeten vieren?
Pasen is een van de populairste religieuze feestdagen ter wereld en wordt elk jaar door honderden miljoenen mensen gevierd. Voor de meesten is de viering bedoeld om de opstanding van Jezus Christus te gedenken. Toch zijn er christenen die daar problemen in zien en weigeren deel te nemen aan de traditie. Maar wat is er zo verkeerd aan Pasen? Hoe kan het dat christenen de opstanding van Christus niet willen vieren? Laten we eens kijken naar enkele problemen met de paastraditie.
januari / februati 2024
Is de Bijbelse Sabbat terecht veranderd naar de zondag?
De geschiedenis en de Bijbel laten zien dat de Bijbelse sabbat de zaterdag is, de zevende dag van de week. Maar de meeste kerken van tegenwoordig komen voor de eredienst samen op zondag, de eerste dag van de week. In dit supplement gaan we na hoe deze verandering tot stand is gekomen en of deze verandering door God wordt goedgekeurd
november - december 2023
Van wie is Palestina eigenlijk?
De hele wereld was geschokt door de wreedheid van de recente terroristische aanval op Israëlische burgers. De vele slachtoffers die aan beide zijden van dit conflict vallen, zijn zeer te betreuren. Een vraag die veel gesteld wordt in de nasleep hiervan is: van wie is het land eigenlijk?
september / oktober 2023
Is geloof het enige dat nodig is voor eeuwig leven?
Eeuwig leven is een geschenk van God – niet iets wat iemand van ons kan verdienen op welke manier dan ook. Maar stelt God voorwaarden aan ons om dit geschenk te ontvangen? Het is uitermate belangrijk voor uw relatie met God en voor uw toekomst dat u het antwoord op deze vraag kent
Juli - augustus
Maakt het iets uit wat u gelooft? 
Waarom is wát we geloven belangrijk? Ons geloof is van groot belang omdat het in grote mate bepalend is voor de beslissingen die we nemen. Onze beslissingen bepalen op hun beurt het soort leven dat we leiden. Als onze beslissingen zijn gebaseerd op Gods wetten, kunnen we de druk weerstaan om ons te conformeren aan de standaarden en waardes die de wereld ons oplegt.
5 Mei 2023
DE TROON VAN GROOT-BRITTANNIË
De grootste en langst bestaande dynastie in de wereldgeschiedenis begint barstjes te vertonen. Maar zal er werkelijk een einde komen aan deze dynastie? Om de toekomst van de Britse koninklijke familie te begrijpen moeten we kijken naar het ontstaan van de monarchie – en de reden daarvoor.
mei-juni 2023
Hoe kan Gods Geest ons veranderen?
We zullen het geestelijk nooit op eigen kracht kunnen doen. We hebben Gods hulp door Zijn Geest nodig om te slagen. De Bijbel laat ons diverse analogieën zien die ons helpen begrijpen hoe Zijn Heilige Geest wordt toegepast in ons leven.
April 2023
Het Koninkrijk van God binnengaan
De Bijbel zegt tegen christenen dat zij eerst het Koninkrijk van God moeten zoeken. Maar wat moeten we doen om Gods Koninkrijk binnen te kunnen gaan en eeuwig leven te beërven?
maart - april 2023
Opstanding van Christus – sleutel tot ons behoud
De dood en opstanding van Gods Zoon is de fundamentele stap in Gods plan om de mensheid te redden. Zijn offer geeft elk mens de mogelijkheid om zich te laten schoonwassen van zijn of haar zonden en uitgenodigd te worden om samen met Hem te leven als goddelijke leden van Gods familie!
Januari - Februari 2023
De vrucht van de Geest: geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing
Deel 5 van de serie over de vrucht van de Geest. De vrucht van de Geest (zie Galaten 5:22) bestaat uit 9 verschillende aspecten, en in dit supplement komen de aspecten geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing aan bod.
November-December 2022
De vrucht van de Geest: Vriendelijkheid en Goedheid
Deel 4 van de serie over de vrucht van de Geest. De vrucht van de Geest (zie Galaten 5:22) bestaat uit 9 verschillende aspecten, en in dit supplement komen de aspecten vriendelijkheid en goedheid aan bod.
September- Oktober 2022
De vrucht van de Geest: Vrede en Geduld
Deel 3 van de serie over de vrucht van de Geest. De vrucht van de Geest (zie Galaten 5:22) bestaat uit 9 verschillende aspecten, en in dit supplement komen de aspecten vrede en geduld aan bod. Ware persoonlijke vrede is een innerlijke rust, tevredenheid en zekerheid ongeacht de externe omstandigheden. Dit lijkt onmogelijk, maar “bij God zijn alle dingen mogelijk” (Markus 10:27).
Juli -augustus 2022
Seks, huwelijk en gezin: wat is het geestelijke doel ervan?
Het traditionele gezin wordt sinds de jaren zestig van de vorige eeuw steeds minder gezien als de hoeksteen van de samenleving. Er wordt tegenwoordig niet alleen maatschappelijke ruimte gevraagd voor een andere visie op huwelijk en seksualiteit, er is zelfs een sterke lobby gaande om alternatieve samenlevingsvormen en relaties te aanvaarden. Is het traditionele huwelijk en gezin een achterhaalde, maatschappelijke constructie of heeft zij als ontwerp van een almachtige Schepper nog wel degelijk relevantie en zelfs een geestelijk doel
mei/juni 2022
Waar gingen de 12 apostelen heen?
Waarom zegt het boek handelingen zo weinig over de 12 apostelen na hun vertrek uit Judea? Waarom is de waarheid over de reizen van de 12 apostelen zo onbekend? Over de reizen van apostel Paulus door Klein-Azië, Griekenland en Italië is uitgebreid  geschreven, maar de bewegingen van de oorspronkelijke 12 apostelen zijn een mysterie. Waarom? Wat is er gebeurd met de 12 apostelen? Is er een reden waarom de reizen van deze apostelen in geheimenis zijn gehuld? Waar zijn ze naartoe gegaan?
maart-april 2022
De vrucht van de Geest: liefde en blijdschap 
In de serie over de vrucht van de Geest hebben we in het supplement van januari/februari 2022 gekeken naar wat God van ons verlangt, wat Gods Geest is en waartoe Gods Geest dient. De vrucht van de Geest (Galaten 5:22) bestaat uit 9 verschillende aspecten, en in dit supplement komen de aspecten liefde en blijdschap aan bod
Breng veel en goede vruchten voort
Jezus Christus onderwees belangrijke geestelijke lessen met betrekking tot de vruchten van ons leven. Over welke lessen gaat het en hoe goed passen we deze toe? Ons eeuwig leven hangt namelijk van dit inzicht af!
november/december 2021
Verbiedt Christus Kerstviering?
Gaat Christus Kerst vieren als Hij op aarde terugkeert? Is 25 december eigenlijk wel de geboortedag van Christus? Kunnen we vanuit de Bijbel aantonen dat Hij niet op deze dag is geboren, en zo ja, moeten we dan ter wille van kersttraditie en familiesamenzijn, tegen beter weten in, Kerst vieren?
september/oktober 2021
U kunt Bijbelse profetie begrijpen!
We streven allemaal naar veiligheid, we verlangen naar stabiliteit en we dromen over een schitterende en voorspelbare toekomst voor onszelf en onze kinderen. Deze hoop en wensen zijn voor de meesten van ons helaas verre van haalbaar. We kunnen gemakkelijk het slachtoffer worden van een ongeluk, van geweld, van een slopende ziekte of natuurramp. Oorlogen en terroristische aanslagen bedreigen de samenleving en maken de veiligheid die we zoeken nog moeilijker te realiseren. Onzekerheid is een manier van leven geworden.
juli/augustus 2021
Zijn Gods voedselwetten nog relevant?
Gelden de voedselwetten eigenlijk nog wel voor ons, christenen, in deze tijd? Of zijn ze soms afgeschaft door de discipelen van Jezus? Of misschien door Jezus Zelf? In dit artikel wordt de achtergrond van de voedselwetten nader bekeken én wordt ook antwoord gegeven op de vraag of wij, christenen, tegenwoordig de voedselwetten nog dienen na te leven.
mei/juni 2021
Gods Tempel en Gods Heilige Geest in de eindtijd
Gaat er in de eindtijd een 3e tempel komen? En zo ja, gaat Gods glorie en Gods Heilige Geest daar in de vorm van een wolk weer de intrek innemen, zoals destijds onder koning Salomo? Wie of wat is Gods tempel in de eindtijd? Wanneer gaat Gods Geest in Gods tempel de intrek nemen?
maart/april 2021
Tempelreiniging
Wat kunnen we leren van de hervormingen die koning Hizkia van Israël tijdens zijn koningschap heeft doorgevoerd en de tempelreiniging die onder zijn regering plaatsvond? In welk opzicht kan dit voor ons leven nu nog actueel zijn?
januari/februari 2021
Naasten liefhebben. Wie is onze naaste?
Jezus werd vaak verzocht door de Farizeeërs en Schiftgeleerden. In één van die verzoekingen vraagt een wetgeleerde wie zijn naaste is en benoemt Jezus een onwaarschijnlijke held, een Samaritaan. Wat betekende dat eigenlijk voor die wetgeleerde en – nog belangrijker – wat betekent dat voor ons?
november/december 2020
Ambassadeurs van Christus
De Bijbel vergelijkt ons met koningen en priesters, een taak die we later zullen uitoefenen en waarvoor we nu als het ware in opleiding zijn. Ook nu al bekleedt ieder van Gods geroepenen een ambt. Welk ambt dat is? Het wordt genoemd in 2 Korinthe 5:20: “Wij zijn dan gezanten namens Christus."
september/oktober 2020
U bent de Christus, de Zoon van de levende God
Er zijn van die gebeurtenissen in de Bijbel, waarvan je jezelf soms afvraagt: waarom gebeurt dat daar op die plek? En wat betekenen die cryptische woorden nou eigenlijk? Niet alles is in één keer lezen direct duidelijk. Dit artikel gaat over een bijzondere gebeurtenis: de reis van Jezus naar Caesarea Filippi.
Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Waarheid en intolerantie’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God