Het Nederlandse Supplement van

mei/juni 2020

Coronavirus Covid-19 in de Bijbel?

Het coronavirus Covid-19 heeft de hele wereld verrast! De economieën van vele landen zijn platgelegd. Wordt in de Bijbel over dit soort pandemieën gesproken? Kunnen we volgens de Bijbel nog meer pandemieën verwachten? Wat zeggen de Bijbelse profetieën over wat hierna komen zal? Bevat de Bijbel raad om van al deze rampen die de wereld te wachten staan bespaard te kunnen blijven? Wat kunnen we doen?

Is Covid-19 in de Bijbel te vinden?

Het coronavirus Covid-19 heeft de hele wereld in zijn greep. Het heeft verschillende landen platgelegd ende ontwikkeling van een vaccin hiertegen en het beschikbaar komen daarvan duren minstens  6 maanden tot één jaar.

Covid-19 werd voor het eerst geconstateerd eind 2019, in de stad Wuhan in de provincie Hubei in China. Vandaar het getal 19 achter de naam Covid. Naar men zegt is het virus overgegaan van vleermuizen op de mens op een markt in Wuhan. (Men beweert overigens ook wel dat het virus uit een laboratorium in Wuhan, via experimenten met virussen uit vleermuizen, zou zijn ontsnapt.)

Tot op het moment van het schrijven van dit artikel zijn er wereldwijd in totaal minstens 154.350 mensen overleden aan het coronavirus Covid-19 en zijn er 2,25 miljoen mensen besmetgeraakt.

Slachtoffers overlijden als gevolg van een zware dubbele longontsteking omdat het virus de beide longen aantast en de ademhaling onmogelijk maakt. Vandaar dat men mensen op Intensive Care (IC) plaatst en via beademingsapparaten extra zuurstof toedient. De meeste mensen blijven daar ca. 23 dagen.

Sommigen herstellen, maar veel mensen sterven ook op de IC-afdeling. Met man en macht probeert men een medicijn c.q. vaccin te vinden om mensen te genezen. Een vaccin ontwikkelen dat veilig is en massaal geproduceerd kan worden, duurt voordat het vrijgegeven wordt en overal beschikbaar komt, normaliter zeker een jaar of langer.

Race om vaccin

Er zijn verschillende bedrijven mee bezig om een vaccin of medicijn te vinden hiertegen. Het dichtste bij een oplossing zijn het Jenner Instituut van de Oxford Universiteit in Engeland en Cansino Biologics uit Hongkong. Zij verwachten vóór het einde van dit jaar een werkend vaccin aan te kunnen bieden.

Twee andere bedrijven die ook in de race zijn en die ook met proeven op mensen zijn begonnen, zijn Moderna in Cambridge, Massachusetts (V.S.) en het Japanse bedrijf Tadeka met een afdeling in Zwitserland. Dit laatste bedrijf zoekt een oplossing via plasma van genezen pa-
tiënten.

Dichter bij huis, in Leiden, is het farmaceutisch bedrijf Janssen Vaccines, dochterbedrijf van Johnson & Johnson uit de V.S., dat ook bezig is met een vaccin. Het kandidaatsvaccin wordt al op mensen getest en is pas in januari 2021 gereed. Professor Virologie aan de Universiteit van Amsterdam, Hanneke Schuitemaker, leidt het project en is hoopvol gezien de resultaten van de tot nog toe uitgevoerde testen op dieren.

De meeste vaccins maken gebruik van bestaande, onschadelijk gemaakte virussen na het uitzetten van hun replicatievermogen. De virussen worden voorzien van de juiste genetische informatie van het corona-eiwit zodat, als het eenmaal is geïnjecteerd in het lichaam van de mens, er antistoffen tegen Covid-19 worden aangemaakt.

Ondertussen probeert de medische wereld van alles te doen om het virus tegen te houden door het toedienen van middelen die tegen Sars en Mers hebben geholpen zoals hydroxy chloroquine gecombineerd met zink en azitromycine.

Dokter Rob Elens uit Meijel, Limburg, beweert dat hij hiermee met succes 8 patiënten heeft geholpen en hen klachtenvrij heeft gemaakt.
Een andere ontwikkeling is wat hoogleraar Mihai Netea van het Radboud UMC Nijmegen en hoogleraar Marc Bonten van het UMC Utrecht samen aan het testen zijn, namelijk het toepassen van een tuberculose vaccin genaamd het BCG-vaccin dat het immuunsysteem versterkt, waardoor Covid-19 minder kans krijgt om cellen binnen te dringen en te infecteren, met als resultaat een mildere vorm van de ziekte.

Men verwacht dat de wereld niet meer zal zijn zoals deze was in de periode vóór de corona-uitbraak. Men verwacht een nieuwe wereld, een “1,5-meter-afstand-maatschap-pij”.

Wat zegt de Bijbel?

Allereerst verbiedt de Bijbel het eten van onreine dieren en waarschuwt tegen  het aanraken van de karkassen van deze onreine dieren. Verder schrijft de Bijbel allerlei hygiënewetten voor om de mens te beschermen tegen al dit soort onheil. In bijna al de gevallen van ziektegolven en epidemieën die er in het verleden geweest zijn, is het virus overgegaan van dieren die God verboden heeft om te eten of om aan te raken:

Covid-19 en Sars (via vleermuizen uit China (Wuhan en Guangdong)), Mers (via kameel/dromedaris),  Ebola (via vleermuizen naar apen, in Afrika), de Zwarte dood (via ratten).

God verbiedt in Leviticus 11 vanaf vers 4  het eten en aanraken van deze onreine dieren. Over de landdieren staat het volgende geschreven:

“Maar deze dieren mag u niet eten, van die die alleen herkauwen of alleen gespleten hoeven hebben: de kameel, want die herkauwt wel, maar heeft geen gespleten hoeven; die is voor u onrein; de klipdas, want die herkauwt wel, maar heeft geen gespleten hoeven; die is voor u onrein; de haas, want die herkauwt wel, maar heeft geen gespleten hoeven, die is voor u onrein;  het varken, want dat heeft wel gespleten hoeven; de hoef is in twee- en gespleten, maar het herkauwt het gekauwde niet; dat is voor u onrein. Van hun vlees mag u niet eten en hun kadavers niet aanraken; ze zijn voor u onrein” (Leviticus 11:4-8).

Het niet-aanraken wordt nu vooral in deze Coronatijd ineens overduidelijk, want ook nu mogen we elkaar al niet eens een hand geven ter voorkoming van verspreiding van het virus!

Ook tegen bepaalde waterdieren heeft God gewaarschuwd:

Dit mag u eten van al wat in het water leeft: alles wat in het water, in de zeeën en in de beken vinnen en schubben heeft, dat mag u eten, maar alles wat geen vinnen of schubben heeft in de zeeën en in de beken, van alles wat in het water wemelt en van alle levende wezens die in het water leven, die zijn voor u iets afschuwelijks. Ja, iets afschuwelijks zijn ze voor u. Van hun vlees mag u niet eten, en hun kadavers moet u verafschuwen. Alles wat in het water geen vinnen en schubben heeft, is voor u iets afschuwelijks” (Leviticus 11:9-12).

M.a.w. alle zeevruchten, zoals oesters, garnalen, kreeften, gladde palingen, die in de westerse wereld als delicatessen worden beschouwd, heeft God verboden om te eten.

Ook heeft God de mens verboden bepaalde vogelsoorten te eten:

“En van deze vogelsoorten moet u een afschuw hebben; ze mogen niet gegeten worden, ze zijn iets afschuwelijks: de arend, de lammergier, de monniksgier, de buizerd, elke soort kiekendief, elke soort raaf, de struisvogel, de velduil, de meeuw, elke soort valk, de steenuil, de visarend, de ransuil, de kerkuil, de kraai, de aasgier, de ooievaar, elke soort reiger, de hop en de vleermuis. Alle gevleugelde insecten die op vier poten gaan, zijn voor u iets afschuwelijks” (Leviticus 11:13-20).

Hier worden de vleermuizen, de boosdoeners in deze pandemie, die talrijke virussen in zich dragen waar de mens geen natuurlijke afweer tegen heeft, genoemd samen met andere vogelsoorten die de mens niet mag eten.

De wetenschap heeft in de loop der jaren vastgesteld dat de door de Bijbel als onrein bestempelde dieren inderdaad, om uiteenlopende redenen, niet goed zijn voor de gezondheid van de mens. Helaas kunnen we hierop in dit supplement niet nader ingaan, maar we verwijzen u naar ons supplement over reine en onreine dieren met als titel: “Geldt het onderscheid tussen rein en onrein vlees ook nu nog voor ons?” Dit supplement is te vinden op onze website. Ook kunt u ons (Engelstalige) boekje “What does the Bibel teach about clean and unclean meats?” aanvragen of downloaden van onze website.

Quarantaine

Verder heeft God de quarantaine ingevoerd om zieke c.q. onrein geworden mensen te isoleren. Bij melaatsheid bijvoorbeeld moest de zieke geïsoleerd wonen:

Alle dagen dat hij de ziekte heeft, zal hij onrein zijn. Onrein is hij, hij moet afgezonderd wonen. Buiten het kamp moet zijn woongebied zijn” (Leviticus 13:46).

Zo moesten mensen die door aanraking van onreine dieren of hun karkassen ook hun kleren wassen en voor een tijd tot de avond geïsoleerd worden (Leviticus 11:23-28).

Wat zegt de Bijbel over virussen en epidemieën?

Als we op zoek gaan naar wat de Bijbel te zeggen heeft over epidemieën, dan komen we terecht bij de profetieën van Christus in Mattheus 24, Markus 13 en Lukas 21, waar Christus het heeft over de tekenen der tijden. In deze hoofdstukken heeft Christus het over 4 belangrijke gebeurtenissen die zullen geschieden vóórdat de Grote Verdrukking en de Dag des Heeren aanbreken. Deze 4 gebeurtenissen worden ook in het boek Openbaring aangehaald en staan bekend als de 4 ruiters van de Apocalyps (Openbaring 6).

Laten we eerst lezen wat Christus in Mattheüs 24:4-8 voorspeld heeft: “Pas op dat niemand u misleidt. velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.”

Hier spreekt Jezus over valse profeten die in Zijn naam
komen en velen zullen misleiden (vers 5). Dit heeft betrekking op vals christendom, allerlei christelijke organisaties die weliswaar beamen dat Jezus de Christus is, maar die vele mensen misleiden doordat ze de waarheid niet onderwijzen. Daarna spreekt Hij over oorlogen en geruchten van oorlogen (vers 6 en 7). Daar hebben we o.a. met de wereldoorlogen al kennis mee gemaakt. Vervolgens noemt Hij hongersnoden en besmettelijke ziekten en ook aardbevingen in verschillende plaatsen.

Zegels van Openbaring 6

Deze 4 gebeurtenissen komen één op één overeen met de eerste 4 zegels in Openbaring 6:1-8. Het eerste zegel (verzen 1-2) is een ruiter op een wit paard met een boog en één kroon. Dit stelt het valse christendom voor: de ruiter líjkt weliswaar op Christus, daar hij op een wit paard rijdt en een kroon draagt, maar hij is het zeker
niet! Christus heeft overigens  vele kronen (Openbaring 19:1-3).

Het tweede zegel (verzen 3-4) is een ruiter op een rood paard met een groot zwaard die de vrede op aarde wegneemt, oftewel: hij brengt oorlogen. Het derde zegel (verzen 5-6) betreft een ruiter op een zwart paard met een weegschaal voor het wegen van duur geworden tarwe en gerst. Dit zegel voorspelt hongersnoden. Het vierde zegel (verzen 7-8) verhaalt van een ruiter op een vaal paard, die “de dood” wordt genoemd.

Hij neemt het leven van een vierde deel van de mensen via zwaard (oorlogen), honger en epidemie- en/besmettelijke ziekten en door de wilde dieren van de aarde. (Wilde dieren kunnen hier slaan op dieren die naar de stad trekken en mensen aanvallen of virussen in deze wilde dieren, die mensen besmetten.)

Het huidige aantal mensen op dit moment op aarde is ca. 8 miljard. Een vierde deel hiervan houdt in dat 2 miljard doden te verwachten zijn!

Deze Covid-19 pandemie heeft tot het moment van dit schrijven wereldwijd zoals gezegd zo’n 154.350 mensen het leven gekost. We zijn wellicht nog niet volledig bij deze ruiter aanbeland. Dat moet nog komen!

Het vijfde zegel van openbaring 6 dat hierop volgt, symboliseert de vervolging van Gods volk en de Grote Verdrukking, wanneer God heidense naties zal gebruiken om de naties te straffen die de moderne afstammelingen zijn van het oude Israël (Openbaring 6:9-11; Mattheus 24:21; Jeremia 30:7).

Dan zullen er “meteen na de verdrukking van die dagen” hemelse tekenen zijn, gesymboliseerd door de opening van het zesde zegel (Mattheüs 24:29-30; Openbaring 6:12-16). Het zevende zegel is de dag des Heeren. De hemelse tekenen van het zesde zegel kondigen de dag des Heeren aan, met angstige mensen die roepen: “De grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?” (Openbaring 6:17).

Evenzo vertelt de profeet Joël ons dat de hemelse tekenen zullen plaatsvinden net vóór “die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende” (Joël 2:31). Dus de periode van het zevende zegel die volgt in Openbaring is de Dag des Heeren.

“Wake up call” tot bekering

God laat deze Covid-19 pandemie toe om als het ware de wereld een “wake up call” te geven met als boodschap: Bekeer u en geloof het Evangelie:

“En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie” (Markus 1:14-15).

Ofwel: geloof het Goede Nieuws van Zijn aanstaande terugkomst naar de aarde en het goede nieuws van Zijn komende Koninkrijk dat Hij op aarde komt oprichten. Die dag is nu naderbij dan toen.

Na berouw en bekering kan men zich laten dopen om zich van de zonden te laten schoonwassen om vervolgens door handenoplegging Gods Geest te mogen ontvangen. Via Gods Geest worden Zijn wetten in onze harten geschreven en krijgt men het potentieel om kinderen en erfgenamen van God  te worden (Romeinen 8:16-17).

Deze “wake up call” is bedoeld voor wat voorspeld staat na de 4 apocalyptische ruiters, namelijk het aanbreken van een Grote Verdrukking die gepaard gaat met een  wellicht derde wereldoorlog die zijn weerga niet kent! Deze vreselijke oorlog komt tot een halt door het verschijnen van tekenen aan de hemel: de zon wordt zwart, de maan rood, er vindt een hemelbeving plaats waarbij sterren uit de hemel zullen vallen (Mattheüs 24:29,  Openbaring 6:12-16).

Dit vindt plaats vóórdat de Dag des Heeren aanbreekt: een periode van Gods toorn, omdat men op aarde al Zijn wetten heeft genegeerd en de wetteloosheid is gaan heersen.

God is niet geïnteresseerd in het bestraffen van mensen met de dood. Hij is niet geïnteresseerd  in de dood van zondaars. God biedt een uitweg. God heeft liever dat de zondaar zich bekeert, voor het leven kiest en God zoekt, Zijn geboden van liefde gaat gehoorzamen en zich laat leiden door Gods Geest (Romeinen 8:9, 15).

“Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben” (1 Timotheüs 1:15).

Kan God hen beschermen die Hem zoeken en zich tot Hem bekeren?

“Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort” (Jesaja 59:1-2).

Ja, God kan ons beschermen en bewaren! Dat staat in Openbaring 3.“Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen” (Openbaring 3:10-11).

Christus zal Zijn twee getuigen sturen om de wereld te waarschuwen en vele wonderen te verrichten, maar de wereld zal hen niet geloven en zich niet willen bekeren (zie bijvoorbeeld Openbaring 16:9, 11). Het Beest zal deze twee getuigen doden (Open-baring 11:2-15). Deze twee getuigen zullen van God aanwijzingen krijgen om de vrouw in Openbaring 12:13 (de Kerk van God) te instrueren aangaande de plaats van bescherming en wanneer er naartoe gevlucht moet worden.

Ook worden de christenen vermaand om te waken en te kijken naar de tekenen der tijden gedurende die dagen: “Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen. Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen” (Lukas  21:34-36).

Om te kunnen waken dient men in staat te zijn de tekenen der tijden te herkennen.

Wat zijn deze tekenen der tijden?

Dat zijn gebeurtenissen die Christus in Mattheüs 24, Markus 13 en Lukas 21 heeft aangegeven, maar ook andere voorspellingen in het boek Openbaring van gebeurtenissen, die eerst zullen plaatsvinden vóórdat Hij terugkeert.

Enkele voorbeelden:

  1. Het Beest van Openbaring 17 krijgt macht en vormt een unie met 10 koningen/10 landen in Europa (Openbaring 17:12-14, zie ook het Supplement “EU in Bijbelse profetieën” ).
  2. Het dagelijks offer wordt weer ingesteld door priesters in Jeruzalem. In Daniël 12:11 wordt namelijk over de staking van de dagelijkse offers gesproken, hetgeen impliceert dat deze eerst opnieuw ingesteld zullen moeten worden. Dit is nog niet gebeurd.
  3. Jeruzalem wordt omsingeld door legers van het Beest (Lukas 21:20) en een gruwel der verwoesting (Mattheüs 24:15, Markus 13:14) wordt geplaatst op de heilige plaats in Jeruzalem. En het dagelijks offer wordt, zoals gezegd, weer gestaakt. Dit vindt plaats circa 1290 dagen vóór Christus’ terugkomst (Daniël 12:11).
  4. De kerk van God vlucht naar haar plaats in de woestijn voor een periode van ‘tijd, tijden en een halve tijd’ (Openbaring 12:13-17).
  5. Israël wordt bezet door het Beest (Daniël 11:40-45).
  6. De twee getuigen gaan in rouwkleding profeteren gedurende 1260 dagen en ze zullen wonderen doen gedurende deze periode in Jeruzalem, waarna ze zullen worden gedood door het Beest (Openbaring 11:2-15).
  7. De Grote Verdrukking vindt plaats, een verdrukking zoals er nooit tevoren is geweest en  daarna nooit meer zal zijn.
  8. Tekenen aan de hemel: de zon wordt zwart, de maan rood als bloed, de sterren vallen op aarde door een hemelbeving en de hemel zal oprollen als een boekrol. Dit vindt plaats net vóór de Dag des Heeren begint (Mattheüs 24:29,  Openbaring 6:12-16).
  9. De Dag des Heeren begint met 7 bazuinen (Openbaring 8, 9). De Dag des Heeren duurt 1 jaar (Jesaja 34:8). De periode vanaf de Grote Verdrukking duurt inclusief de Dag des Heeren ca. 3,5 jaar.

Deze tekenen moeten we paraat hebben om te kunnen waken.

Voor meer informatie over profetie en om u te helpen profetie beter te begrijpen, kunt u de volgende gratis literatuur aanvragen of downloaden:

Over dit onderwerp zijn inmiddels ook enkele Beyond Today video’s verschenen met Nederlandse ondertiteling, te vinden op onze website en ons YouTube-kanaal:

Indien u over dit onderwerp vragen heeft, kunt u uiteraard telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Coronavirus Covid-19 in de Bijbel?’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God