“Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden” (Jakobus 5:14-15). Bent u bekend met zalving in geval van ziekte? Weet u dat u een ‘gezalfde’ bent als u gedoopt bent? En wanneer vond zalving nog meer plaats? In dit supplement gaan we nader in op de betekenissen van de zalving, met name op het gebied van ziekte en genezing, zoals bedoeld in Jakobus 5. 

Download hier het PDF bestand of lees het artikel: “Zalving” hier:

Supplement_2020-1-januari-februari-zalving
%d bloggers liken dit: