Wie is God?

Wie is God?

Wie is God? De Bijbel laat een waar beeld van God zien. De Bijbel onthult hoe Hij is, wat Hij heeft gedaan en wat Hij van ons verwacht. Het vertelt ons waarom we hier zijn en openbaart Zijn nau¬welijks begrepen plan dat Hij heeft met Zijn schepping. Schepper zegt in...

Lees meer
Is de Bijbel Waar?

Is de Bijbel Waar?

Is de Bijbel waar? De beste bestseller ooit, door miljoenen beschouwd als het geschreven Woord van de enige ware God.En die onderscheiding claimt de Bijbel ook voor zichzelf. In de ogen van vele anderen staat de Bijbel in hoog aanzien als een verzameling van een...

Lees meer
De Tien Geboden

De Tien Geboden

Kent u het ultieme doel van Gods wet?Jezus Christus omschreef het ultieme doel van Gods wet als Liefde. Het toepassen van de tien geboden bestaande uit twee grote principes van God en elkaar liefhebben.Jezus gaf het als volgt aan: “Gij zult de Here, uw God, liefhebben...

Lees meer
De Bijbelse rustdag – zaterdag of zondag?

De Bijbelse rustdag – zaterdag of zondag?

Het meest algemeen verkeerd begrepen en verkeerd toegepast is het door God gegeven gebod: "Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt" (Exodus 20:8). Veel mensen zien de sabbat als een vreemd overblijfsel uit de geschiedenis, iets dat misschien ooit in het verleden een...

Lees meer
Christelijke Feestdagen of  Gods Heilige Dagen

Christelijke Feestdagen of Gods Heilige Dagen

Waarom geven we kinderen die lief zijn geweest cadeautjes van een grappige, oude man in een rood pak, die op de Noordpool woont en in een slee rijdt die door vliegende rendieren wordt voortgetrokken? En dan Pasen. Waarom doen we alsof hazen gekleurde eieren kunnen...

Lees meer
Is God een Drie-eenheid?

Is God een Drie-eenheid?

Wat is nu eigenlijk de aard van de ware God van de Bijbel? Is God een Drie-eenheid? De Drie-eenheid is een van de meest geaccepteerde en onderwezen doctrines in het christendom. Het geloof dat God bestaat uit drie personen samen in één wezen of substantie wordt door...

Lees meer
De weg naar eeuwig leven

De weg naar eeuwig leven

". . . breed de weg, die tot het verderf leidt ... en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden" (Mattheüs 7:13-14). Gelooft u dat er vele wegen zijn die naar behoud leiden? Hoewel de meeste kerken formele procedures hebben voor hettoelaten...

Lees meer
Bestaat God?

Bestaat God?

Dit is inderdaad een fundamentele vraag. Heeft u deze vraag al gesteld? Waarom zijn we hier? Dient ons leven een hoger doel? Wat is onze bestemming en is die bestemming onlosmakelijk verbonden met het bestaan van God? We moeten vragen stellen en antwoorden vinden op...

Lees meer
Zeven Profetische Tekenen voordat Jezus Terugkeert

Zeven Profetische Tekenen voordat Jezus Terugkeert

Eerdere generaties hebben gedacht dat Jezus Christus tijdens hun leven zou terugkeren, maar ze bleken zich te hebben vergist. Veel mensen die nu leven, denken dat Christus’ wederkomst aanstaande is. De Bijbel bevat een aantal profetieën die pas in deze generatie...

Lees meer
Wat is uw bestemming?

Wat is uw bestemming?

De grote vraag aller tijden. Het is de grote vraag aller tijden, een raadsel dat mensen al zolang zij bestaan heeft beziggehouden: Waarom ben ik hier? Als we nog heel jong zijn, vragen we: "Waar ben ik vandaan gekomen?" Later in ons leven vragen we ons af: "Wat zal er...

Lees meer
Verander Uw Leven

Verander Uw Leven

Het woord bekering wordt in religieuze kringen veel gebezigd. Mensen spreken vaak over hun “bekering” of de wijze waarop zij “bekeerd” werden.Wat betekenen deze woorden? Bekering verwijst religieus gezien in het algemeen naar een verandering van het ene geloofssysteem...

Lees meer
U Kunt De Bijbel Begrijpen

U Kunt De Bijbel Begrijpen

De Bijbel is het best verkopende boek ter wereld. Jaar na jaar worden miljoenen exemplaren gekocht of weggegeven. De Bijbel blijft, meer dan welk ander boek ook gedrukt worden en in meer dan 2.000 talen. De Bijbel heeft een bijdrage geleverd aan de vorming van het...

Lees meer
U kunt Bijbelse Profetie begrijpen.

U kunt Bijbelse Profetie begrijpen.

Oorlogen en terroristische aanslagen dreigen de sa­menleving in gevaar te brengen en maken de veilig­heid die we zoeken moeilijk te realiseren. We leven in onzekerheid en zijn bezorgd. Moeten we leven in onwetendheid over onze toe­ komst? Is niets...

Lees meer
Schepping of evolutie: maakt het uit wat u gelooft?

Schepping of evolutie: maakt het uit wat u gelooft?

Waarom is de evolutietheorie op zo’n grote schaal geaccepteerd? En waarom is men de Bijbel met zo’n vijandigheid gaan beschouwen? In bepaalde delen van de wereld was onderwijzen van de evolutietheorie verboden. Algemeen werd de Bijbel beschouwd als een waarachtig en...

Lees meer
Leven Wij In De Eindtijd?

Leven Wij In De Eindtijd?

Veel Bijbelprofetieën laat er geen twijfel over bestaan dat zich in toenemende mate onvoorstelbaar grote rampen zullen voordoen voordat God rechtstreeks zal ingrijpen in de levens van de mensen. De mensheid is al duizenden jaren gefascineerd door voorspellingen over...

Lees meer
Jezus Christus – het ware verhaal

Jezus Christus – het ware verhaal

Wie was Jezus? Er zijn maar weinig mensen die in twijfel trekken dat 2000 jaar geleden een man genaamd Jezus heeft geleefd, een groot leraar, die een grote impact heeft gehad op de wereld vanaf dat moment. Hij claimde iets dat bepaald gedurfd was—namelijk dat Hij de...

Lees meer
Is er leven na de dood

Is er leven na de dood

Wat gebeurt er werkelijk na de dood? Waarom moeten we eigenlijk sterven? Kunnen we erachter komen of er werkelijk een leven na de dood is? Waar kunnen we betekenisvolle, geloofwaardige antwoorden vinden? Alleen de Schepper van het leven kan het doel en de toestand van...

Lees meer
Het Midden-Oosten in Bijbelse Profetie

Het Midden-Oosten in Bijbelse Profetie

Terroristische aanslagen die de hele wereld geschokt hebben, hebben ons ook doen realiseren dat het Midden-Oosten ons allen treft. God onthulde aan de profeet Daniël de opkomst en ondergang van de rijken die in het Midden-Oosten zouden heersen. U dient te begrijpen...

Lees meer
HET BOEK OPENBARING ONTHULD

HET BOEK OPENBARING ONTHULD

Is het boek Openbaring tegenwoordig nog relevant? Is het mogelijk voor ons om dit boek te begrijpen? Kunnen we erachter komen aan wie het is geschreven—en waarom? Wat is de betekenis van de mysterieuze symbolen in het boek? De naam van het boek, Openbaring, is een...

Lees meer
%d bloggers liken dit: