Brochures

Hulpmiddelen voor een beter begrip van God en de Bijbel

Wie is God?

wie-is-god-c
Wie is God? De Bijbel laat een waar beeld van God zien. De Bijbel onthult hoe Hij is, wat Hij heeft gedaan en wat Hij van ons verwacht. De Bijbel vertelt ons waarom we hier zijn en openbaart Zijn nauwelijks begrepen plan dat Hij heeft met Zijn schepping.
Bestaat God?
Bestaat God? Dit is inderdaad een fundamentele vraag. Heeft u zichzelf deze vraag al gesteld? Waarom zijn we hier? Dient ons leven een hoger doel? Wat is onze bestemming en is die bestemming onlosmakelijk verbonden met het bestaan van God?
jezus-christus-het-ware-verhaal-c
Wie was Jezus Christus? Er zijn maar weinig mensen die in twijfel trekken dat 2000 jaar geleden een man genaamd Jezus heeft geleefd, een groot Leraar, die een grote impact heeft gehad op de wereld vanaf dat moment.
is-god-een-drie-eenheid-c
Is God een Drie-eenheid? Wat is nu eigenlijk de aard van de ware God van de Bijbel? De Drie-eenheid is een van de meest geaccepteerde en onderwezen doctrines in het christendom.

Basis Bijbelvragen

Het-Nieuwe-Verbond
Ontkracht het Nieuwe Verbond Gods wet en maakt het een einde aan de noodzaak om de Tien Geboden en andere wetten van God te gehoorzamen? Het geloof dat dit zo is, is lang een populaire leer geweest in het traditionele christendom. We zullen deze vraag in dit boekje grondig onderzoeken. Nog belangrijker is dat we ingaan op het werkelijke doel van Gods bijbelse verbonden - meer dan één - en hun vitale rol in het algemene plan van de Schepper voor de mensheid. Het is zeer belangrijk dat we hun ware betekenis begrijpen.
Waarom staat God lijden toe?
Hoe kunnen we lijden rijmen met het beeld dat de Bijbel geeft van een liefhebbende God? Waarom zou Hij de afschuwelijke ellende die de mensheid treft, toestaan? Verklaart de Bijbel het lijden?
Bestaat-de-duivel-echt__RD-D_3D-374c
De Bijbel onthult veel over een ongeziene macht die achter de schermen werkt en onze wereld naar zijn hand zet. Word jij er ook bij betrokken? In dit boekje zul je de echte bron achter zoveel van 's werelds problemen ontdekken. Leer over het wezen dat vastbesloten is om jouw denken naar zijn hand te zetten.
Hemel-and-Hel
Hemel en hel. Weinig dingen zijn belangrijker dan wat er met ons gebeurt als dit leven eindigt. De meeste mensen geloven dat de Bijbel leert dat we na onze dood naar de hemel of naar de hel gaan. Ze zouden verbaasd kunnen zijn over wat er werkelijk staat!
De-Kerk-die-Jezus-stichtte__CJ-D_3D-374c
Er zijn enkele grote verschillen tussen het christendom uit de tijd van Christus en de apostelen enerzijds en het christendom dat tegenwoordig gangbaar is anderzijds. In deze brochure kijken we in de Bijbel om te zien of onze overtuigingen en praktijken overeenkomen met wat Jezus Christus en de apostelen praktiseerden en onderwezen.
is-de-bijbel-waar-c
Is de Bijbel waar? De grootste bestseller ooit, door miljoenen beschouwd als het geschreven Woord van de enige ware God.
de-tien-geboden-c
Kent u het ultieme doel van Gods wet? Wordt het niet tijd dat u leert waar de Tien Geboden over gaan? Ze zijn een gids om de manier waarop we denken, wat we doen en hoe we leven te veranderen. Het zijn werkelijk tien sleutels tot een succesvol en gelukkig leven! Leer meer over Gods Geboden en hoe u een leven vol zegeningen kunt ontvangen.
de-bijbelse-rustdag-c
Het meest algemeen verkeerd begrepen en verkeerd toegepaste gebod is het door God gegeven Vierde Gebod: "Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt" (Exodus 20:8). Veel mensen zien de Sabbat als een vreemd overblijfsel uit de geschiedenis, iets wat misschien ooit in het verleden een aardig idee was, maar volkomen onpraktisch is in alle drukte van de wereld van vandaag.
u-kunt-de-bijbel-begrijpen-c
Wilt u de Bijbel begrijpen? De Bijbel is het best verkopende boek ter wereld. Jaar na jaar worden miljoenen exemplaren gekocht of weggegeven. De Bijbel blijft, meer dan welk ander boek ook, gedrukt worden - en dat in meer dan 2000 talen. De Bijbel heeft een bijdrage geleverd aan de vorming van het fundament van de westerse samenleving. Tegelijkertijd is de Bijbel het meest verkeerd begrepen boek! Voor velen is de Bijbel moeilijk te begrijpen, maar de Bijbel biedt zelf de sleutels om tot inzicht te komen!
schepping-of-evolutie-c
Schepping of Evolutie, welke van de twee is op waarheid berust?Waarom is de evolutietheorie op zo’n grote schaal geaccepteerd? En waarom is men de Bijbel met zo’n vijandigheid gaan benaderen?
het-evangelie-van-het-koninkrijk-c
Wat houdt de glorieuze toekomst in die op het punt staat te beginnen, wanneer Jezus Christus terugkomt en het Koninkrijk van God zal vestigen? Onze wereld heeft wanhopig behoefte aan goed nieuws! Ontdek in deze brochure het antwoord dat de Bijbel geeft!

Profetie

Rusland en Bijbelprofetie
Meer dan drie decennia na de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991 is Rusland zich opnieuw agressief aan het manifesteren op het wereldtoneel, wat de vrees wekt voor een hernieuwd Russisch expansionisme. Hoe zou dit kunnen uitpakken in Bijbelse profetie? De communistische revolutie die meer dan 100 jaar geleden in Rusland begon, heeft uiteindelijk vele landen in haar greep gehouden. De invloed van Rusland op Amerika en de rest van de wereld gaat door op manieren die weinigen zich realiseren of toegeven. Bijbelprofetieën geven sterke aanwijzingen dat Rusland een belangrijke rol zal spelen in de eindtijd. De recente acties in Oekraïne volgen op een lange geschiedenis van imperialistische onderdrukking. Leiden deze gebeurtenissen de wereld terug naar de rand van nucleaire uitroeiing? In een lange profetische schets van de gebeurtenissen in de eindtijd stelde Jezus Christus dat er in de laatste dagen voor zijn terugkeer "grote verdrukking zal zijn, ongeëvenaard vanaf het begin van de wereld tot nu toe" (Matteüs 24:22).
De Laatste Grootmacht
Bijbelprofetie vertelt over een opeenvolging van wereldheersende grootmachten. Deze machtige naties en hun heersers hebben door de geschiedenis heen de wereld gedomineerd. De Bijbel vertelt het verhaal van hun opkomst tot macht en hun val tot vergetelheid. Het onthult ook dat er nog één wereldse supermacht zal komen vóór de terugkeer van Jezus Christus. Deze macht werd duizenden jaren geleden voorspeld door de profeet Daniël, en hij zal heersen met een kracht en wreedheid als nooit tevoren. Haar val zal komen wanneer Jezus Christus terugkeert om het Koninkrijk van God te vestigen - de laatste grootmacht die de wereld ooit zal zien.
het-midden-osten-in-bijbelse-profetie-c
Terroristische aanslagen die de hele wereld geschokt hebben, hebben ons ook doen realiseren dat het Midden-Oosten ons allen treft. God onthulde aan de profeet Daniël de opkomst en ondergang van de rijken die in het Midden-Oosten zouden heersen.
7-profetische-tekenen-c
De Bijbel staat vol profetieën. Sommige zijn reeds vervuld, terwijl andere nog wachten op hun uiteindelijke vervulling. Deze zeven profetieën, waarvan sommige vervuld en sommige nog niet vervuld zijn, moeten uitkomen voordat Jezus Christus naar de aarde terugkeert. Dat is pas nu het geval. Zal deze generatie Jezus' terugkeer meemaken?
verenigde-staten-en-groot-brittannie-in-bijbelse-profetieen-c
De ongekende opkomst van de Engelstalige volken tot hun overheersende positie van macht en invloed in de moderne wereld vormt een opzienbarend verhaal. Waarom is de geschiedenis van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zo zegenrijk en zo in economisch opzicht overvloedig geweest?
u-kunt-bijbelse-profetie-begrijpen-c
We leven in onzekerheid en zijn bezorgd over de toekomst. Is er niets voorspelbaar? Kunnen we een ware bron van infor­matie ontdekken over wat deze wereld te wachten staat? Waar kunnen we de antwoorden hierop vinden? De antwoorden liggen al de gehele tijd te wachten. Ze bevinden zich in uw Bijbel.
leven-we-in-de-eindtijd-c
Is eindtijd al aangebroken? Kunnen we het te weten komen? Hoe omschrijft de Bijbel de term eindtijd?
het-boek-openbaring-onthuld-c
De fundamentele boodschap van het boek Openbaring is eenvoudig. Het belooft dat God onmiddellijk na de wederkomst van Jezus Christus universele vrede en voorspoed zal bewerkstelligen. Het openbaart hoe deze prachtige nieuwe wereld tot stand zal komen en waarom zij nooit zal worden vernietigd of verdrongen door enige andere levenswijze of sociale orde.

Dood en eeuwig leven

de-weg-naar-eeuwig-leven-c
Wat is het doel van het menselijk leven? Zijn we hier met een reden? Geeft de Bijbel antwoorden op deze vragen? Wat bedoelt de Bijbel met berouw, doop en bekering? Hoe wordt eeuwig leven verkregen? In dit boekje vindt u de antwoorden op deze vragen.
wat-is-uw-bestemming-c
Het is de grootste vraag aller tijden, een raadsel dat mensen al zolang zij bestaan, heeft beziggehouden: Waarom ben ik hier?
Is er leven na de dood?
Is er leven na de dood of is de dood het einde van het menselijk bestaan en bewustzijn? Gaan we naar een plaats van eeuwige beloning of eeuwige kwelling? Zijn we voorbestemd om te reïncarneren, opnieuw tot leven te komen in een ander lichaam, in een schijnbaar eindeloze cyclus van leven en sterven? Zullen wij ooit overleden dierbaren terugzien? Kunnen we ergens de antwoorden vinden op al deze vragen? De Bijbel vertelt ons precies wat er na de dood gebeurt.

Uw leven veranderen en verbeteren

U Kunt Levend Geloof Hebben
Jezus heeft een vraag gesteld die vérgaande gevolgen heeft voor ieder van ons: “Zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?” In onze wereldse maatschappij is geloof steeds minder te vinden. Hoe kunt u levend geloof hebben?
verander-uw-leven-c
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is bekering niet een eenmalige gebeurtenis. De Bijbel onthult dat het een proces is!

Gods Feestdagen & Heilige Dagen

christelijke-feestdagen-of-gods-heilige-dagen-c
Wat is de oorsprong van de populairste christelijke feestdagen, Kerstmis en Pasen? Wist u dat God ons nergens in de Bijbel gebiedt om deze dagen te vieren? Waar komen ze vandaan? En welke dagen wil God dán dat wij vieren?
gods-plan-volgens-zijn-heilige-dagen-c
Weinig mensen realiseren zich dat Gods plan verwerkt zit in Zijn heilige dagen. Velen denken gewoonlijk dat populaire vieringen zoals Pasen en Kerstmis werkelijk symbolisch zijn voor de Bijbelse thema’s. Toch wordt nergens in de Bijbel de viering ervan geboden.
Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Het Nieuwe Verbond’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God