Brochures

Hulpmiddelen voor een beter begrip van God en de Bijbel

Wie is God?

Wie is God?
Wie is God? De Bijbel laat een waar beeld van God zien. De Bijbel onthult hoe Hij is, wat Hij heeft gedaan en wat Hij van ons verwacht. De Bijbel vertelt ons waarom we hier zijn en openbaart Zijn nauwelijks begrepen plan dat Hij heeft met Zijn schepping.
Bestaat God?
Dit is inderdaad een fundamentele vraag. Heeft u zichzelf deze vraag al gesteld? Waarom zijn we hier? Dient ons leven een hoger doel? Wat is onze bestemming en is die bestemming onlosmakelijk verbonden met het bestaan van God?
Jezus Christus – het ware verhaal
Wie was Jezus? Er zijn maar weinig mensen die in twijfel trekken dat 2000 jaar geleden een man genaamd Jezus heeft geleefd, een groot Leraar, die een grote impact heeft gehad op de wereld vanaf dat moment.
Is God een Drie-eenheid?
Wat is nu eigenlijk de aard van de ware God van de Bijbel? Is God een Drie-eenheid? De Drie-eenheid is een van de meest geaccepteerde en onderwezen doctrines in het christendom.

Basis Bijbelvragen

De Kerk die Jezus stichtte
Er zijn enkele grote verschillen tussen het christendom uit de tijd van Christus en de apostelen enerzijds en het christendom dat tegenwoordig gangbaar is anderzijds. In deze brochure kijken we in de Bijbel om te zien of onze overtuigingen en praktijken overeenkomen met wat Jezus Christus en de apostelen praktiseerden en onderwezen.
Is de Bijbel waar?
Is de Bijbel waar? De grootste bestseller ooit, door miljoenen beschouwd als het geschreven Woord van de enige ware God.
De Bijbelse rustdag
Het meest algemeen verkeerd begrepen en verkeerd toegepaste gebod is het door God gegeven Vierde Gebod: "Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt" (Exodus 20:8). Veel mensen zien de Sabbat als een vreemd overblijfsel uit de geschiedenis, iets wat misschien ooit in het verleden een aardig idee was, maar volkomen onpraktisch is in alle drukte van de wereld van vandaag.
U kunt de Bijbel begrijpen
De Bijbel is het best verkopende boek ter wereld. Jaar na jaar worden miljoenen exemplaren gekocht of weggegeven. De Bijbel blijft, meer dan welk ander boek ook, gedrukt worden - en dat in meer dan 2000 talen. De Bijbel heeft een bijdrage geleverd aan de vorming van het fundament van de westerse samenleving. Tegelijkertijd is de Bijbel het meest verkeerd begrepen boek! Voor velen is de Bijbel moeilijk te begrijpen, maar de Bijbel biedt zelf de sleutels om tot inzicht te komen!
Schepping of evolutie
Waarom is de evolutietheorie op zo’n grote schaal geaccepteerd? En waarom is men de Bijbel met zo’n vijandigheid gaan benaderen?
Het Evangelie van het Koninkrijk
Wat houdt de glorieuze toekomst in die op het punt staat te beginnen, wanneer Jezus Christus terugkomt en het Koninkrijk van God zal vestigen? Onze wereld heeft wanhopig behoefte aan goed nieuws! Ontdek in deze brochure het antwoord dat de Bijbel geeft!

Profetie

Zeven profetische tekenen voordat Jezus terugkeert
De Bijbel staat vol profetieën. Sommige zijn reeds vervuld, terwijl andere nog wachten op hun uiteindelijke vervulling. Deze zeven profetieën, waarvan sommige vervuld en sommige nog niet vervuld zijn, moeten uitkomen voordat Jezus Christus naar de aarde terugkeert. Dat is pas nu het geval. Zal deze generatie Jezus' terugkeer meemaken?
Verenigde Staten en Groot-Brittannië in Bijbelse profetieën
De ongekende opkomst van de Engelstalige volken tot hun overheersende positie van macht en invloed in de moderne wereld vormt een opzienbarend verhaal. Waarom is de geschiedenis van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zo zegenrijk en zo in economisch opzicht overvloedig geweest?
U kunt Bijbelse profetie begrijpen
We leven in onzekerheid en zijn bezorgd over de toekomst. Is er niets voorspelbaar? Kunnen we een ware bron van infor­matie ontdekken over wat deze wereld te wachten staat? Waar kunnen we de antwoorden hierop vinden? De antwoorden liggen al de gehele tijd te wachten. Ze bevinden zich in uw Bijbel.
Leven we in de eindtijd?
Hoe omschrijft de Bijbel de term eindtijd? Is die tijd al aangebroken? Kunnen we het te weten komen?
Het Midden-Oosten in Bijbelse profetie
Terroristische aanslagen die de hele wereld geschokt hebben, hebben ons ook doen realiseren dat het Midden-Oosten ons allen treft. God onthulde aan de profeet Daniël de opkomst en ondergang van de rijken die in het Midden-Oosten zouden heersen.
Het boek Openbaring onthuld
De fundamentele boodschap van het boek Openbaring is eenvoudig. Het belooft dat God onmiddellijk na de wederkomst van Jezus Christus universele vrede en voorspoed zal bewerkstelligen. Het openbaart hoe deze prachtige nieuwe wereld tot stand zal komen en waarom zij nooit zal worden vernietigd of verdrongen door enige andere levenswijze of sociale orde.

Dood en eeuwig leven

De weg naar eeuwig leven
Wat is het doel van het menselijk leven? Zijn we hier met een reden? Geeft de Bijbel antwoorden op deze vragen? Wat bedoelt de Bijbel met berouw, doop en bekering? In dit boekje vindt u de antwoorden op deze vragen.
Wat is uw bestemming?
Het is de grootste vraag aller tijden, een raadsel dat mensen al zolang zij bestaan, heeft beziggehouden: Waarom ben ik hier?
Is er leven na de dood?
Is de dood het einde van het menselijk bestaan en bewustzijn? Gaan we naar een plaats van eeuwige beloning of eeuwige kwelling? Zijn we voorbestemd om te reïncarneren, opnieuw tot leven te komen in een ander lichaam, in een schijnbaar eindeloze cyclus van leven en sterven? Zullen wij ooit overleden dierbaren terugzien? Kunnen we ergens de antwoorden vinden op al deze vragen? De Bijbel vertelt ons precies wat er na de dood gebeurt.

Uw leven veranderen en verbeteren

Verander uw leven
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is bekering niet een eenmalige gebeurtenis. De Bijbel onthult dat het een proces is!

Gods Feestdagen & Heilige Dagen

Christelijke  Feestdagen of  Gods Heilige Dagen
Wat is de oorsprong van de populairste christelijke feestdagen, Kerstmis en Pasen? Wist u dat God ons nergens in de Bijbel gebiedt om deze dagen te vieren? Waar komen ze vandaan? En welke dagen wil God dán dat wij vieren?
Gods Plan Volgens Zijn Heilige Dagen
Velen denken gewoonlijk dat populaire vieringen zoals Pasen en Kerstmis werkelijk symbolisch zijn voor de Bijbelse thema’s. Toch wordt nergens in de Bijbel de viering ervan geboden.
Een exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘De Kerk die Jezus stichtte’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God