De Wederkomst van Christus en de Eerste Opstanding

Bij de terugkomst van Christus vindt de eerste opstanding plaats. Dat gaat gepaard met bazuingeschal. Wat is deze opstanding? Wie zullen bij deze opstanding opgewekt worden uit de dood? Hoe zullen ze eruitzien? Wat voor functie gaan de eerstelingen vervullen in Gods...

Is De Drie-eenheid Bijbels?

Veel mensen nemen aan dat God de Vader, Jezus Christus de Zoon en de Heilige Geest samen deel uitmaken van de Drie-eenheid. Deze doctrine wordt vaak omschreven als een geloof in één God, die bestaat uit drie zelfstandige, maar gelijkwaardige personen. Maar heeft u...