Coronavirus Covid-19 in de Bijbel?

Het coronavirus Covid-19 heeft de hele wereld verrast! De economieën van vele landen zijn platgelegd. Wordt in de Bijbel over dit soort pandemieën gesproken? Kunnen we volgens de Bijbel nog meer pandemieën verwachten? Wat zeggen de Bijbelse profetieën over wat hierna...

Debora – Richter en Profetes

Debora was een krachtige dienares van God, die een verschil maakte in Israël op het moment dat het volk zich weer eens had laten gaan, zich als geheel van God had afgekeerd en valse goden was gaan aanbidden. Wie en wat maakte haar zo geschikt voor die rol? Wat kunnen...

Zalving

“Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan...

Democratische Principes in Gods Koninkrijk?

 De Bijbel, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, staat vol met verwijzingen naar het Koninkrijk van God. Dat het Koninkrijk een belangrijk element is in de Bijbel blijkt ook uit het gebed dat Jezus ons heeft geleerd. In het “Onze Vader” staat immers de uitspraak:...

De Wederkomst van Christus en de Eerste Opstanding

Bij de terugkomst van Christus vindt de eerste opstanding plaats. Dat gaat gepaard met bazuingeschal. Wat is deze opstanding? Wie zullen bij deze opstanding opgewekt worden uit de dood? Hoe zullen ze eruitzien? Wat voor functie gaan de eerstelingen vervullen in Gods...