Verander Uw Leven

Verander Uw Leven

Verander Uw Leven Het woord bekering wordt in religieuze kringen veel gebezigd. Mensen spreken vaak over hun “bekering” of de wijze waarop zij “bekeerd” werden.Wat betekenen deze woorden? Bekering verwijst religieus gezien in het algemeen naar een verandering van het...