De Tien Geboden

De Tien Geboden

De Tien Geboden Kent u het ultieme doel van Gods wet?Jezus Christus omschreef het ultieme doel van Gods wet als Liefde. Het toepassen van de tien geboden bestaande uit twee grote principes van God en elkaar liefhebben.Jezus gaf het als volgt aan: “Gij zult de Here, uw...
Het Midden-Oosten in Bijbelse Profetie

Het Midden-Oosten in Bijbelse Profetie

Het Midden-Oosten in Bijbelse Profetie Terroristische aanslagen die de hele wereld geschokt hebben, hebben ons ook doen realiseren dat het Midden-Oosten ons allen treft. God onthulde aan de profeet Daniël de opkomst en ondergang van de rijken die in het Midden-Oosten...