Is De Drie-eenheid Bijbels?

Veel mensen nemen aan dat God de Vader, Jezus Christus de Zoon en de Heilige Geest samen deel uitmaken van de Drie-eenheid. Deze doctrine wordt vaak omschreven als een geloof in één God, die bestaat uit drie zelfstandige, maar gelijkwaardige personen. Maar heeft u...