Wie is God?

Wie is God?

Wie is God? Wie is God? De Bijbel laat een waar beeld van God zien. De Bijbel onthult hoe Hij is, wat Hij heeft gedaan en wat Hij van ons verwacht. Het vertelt ons waarom we hier zijn en openbaart Zijn nau¬welijks begrepen plan dat Hij heeft met Zijn schepping....
Is de Bijbel Waar?

Is de Bijbel Waar?

Is de Bijbel Waar? Is de Bijbel waar? De beste bestseller ooit, door miljoenen beschouwd als het geschreven Woord van de enige ware God.En die onderscheiding claimt de Bijbel ook voor zichzelf. In de ogen van vele anderen staat de Bijbel in hoog aanzien als een...
De Tien Geboden

De Tien Geboden

De Tien Geboden Kent u het ultieme doel van Gods wet?Jezus Christus omschreef het ultieme doel van Gods wet als Liefde. Het toepassen van de tien geboden bestaande uit twee grote principes van God en elkaar liefhebben.Jezus gaf het als volgt aan: “Gij zult de Here, uw...
De Bijbelse rustdag – zaterdag of zondag?

De Bijbelse rustdag – zaterdag of zondag?

De Bijbelse rustdag – zaterdag of zondag? Het meest algemeen verkeerd begrepen en verkeerd toegepast is het door God gegeven gebod: “Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt” (Exodus 20:8). Veel mensen zien de sabbat als een vreemd overblijfsel uit...
Christelijke Feestdagen of  Gods Heilige Dagen

Christelijke Feestdagen of Gods Heilige Dagen

Christelijke Feestdagen of Gods Heilige Dagen Waarom geven we kinderen die lief zijn geweest cadeautjes van een grappige, oude man in een rood pak, die op de Noordpool woont en in een slee rijdt die door vliegende rendieren wordt voortgetrokken? En dan Pasen. Waarom...
Is God een Drie-eenheid?

Is God een Drie-eenheid?

Is God een Drie-eenheid? Wat is nu eigenlijk de aard van de ware God van de Bijbel? Is God een Drie-eenheid? De Drie-eenheid is een van de meest geaccepteerde en onderwezen doctrines in het christendom. Het geloof dat God bestaat uit drie personen samen in één wezen...