Wie is God?

Wie is God?

Wie is God? Wie is God? De Bijbel laat een waar beeld van God zien. De Bijbel onthult hoe Hij is, wat Hij heeft gedaan en wat Hij van ons verwacht. Het vertelt ons waarom we hier zijn en openbaart Zijn nau¬welijks begrepen plan dat Hij heeft met Zijn schepping....
Is de Bijbel Waar?

Is de Bijbel Waar?

Is de Bijbel Waar? Is de Bijbel waar? De beste bestseller ooit, door miljoenen beschouwd als het geschreven Woord van de enige ware God.En die onderscheiding claimt de Bijbel ook voor zichzelf. In de ogen van vele anderen staat de Bijbel in hoog aanzien als een...
De Bijbelse rustdag – zaterdag of zondag?

De Bijbelse rustdag – zaterdag of zondag?

De Bijbelse rustdag – zaterdag of zondag? Het meest algemeen verkeerd begrepen en verkeerd toegepast is het door God gegeven gebod: “Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt” (Exodus 20:8). Veel mensen zien de sabbat als een vreemd overblijfsel uit...
Christelijke Feestdagen of  Gods Heilige Dagen

Christelijke Feestdagen of Gods Heilige Dagen

Christelijke Feestdagen of Gods Heilige Dagen Waarom geven we kinderen die lief zijn geweest cadeautjes van een grappige, oude man in een rood pak, die op de Noordpool woont en in een slee rijdt die door vliegende rendieren wordt voortgetrokken? En dan Pasen. Waarom...
Is God een Drie-eenheid?

Is God een Drie-eenheid?

Is God een Drie-eenheid? Wat is nu eigenlijk de aard van de ware God van de Bijbel? Is God een Drie-eenheid? De Drie-eenheid is een van de meest geaccepteerde en onderwezen doctrines in het christendom. Het geloof dat God bestaat uit drie personen samen in één wezen...
De weg naar eeuwig leven

De weg naar eeuwig leven

De weg naar eeuwig leven “. . . breed de weg, die tot het verderf leidt … en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden” (Mattheüs 7:13-14). Gelooft u dat er vele wegen zijn die naar behoud leiden? Hoewel de meeste kerken...