Zeven Profetische Tekenen voordat Jezus Terugkeert

Zeven Profetische Tekenen voordat Jezus Terugkeert

Zeven Profetische Tekenen voordat Jezus Terugkeert Eerdere generaties hebben gedacht dat Jezus Christus tijdens hun leven zou terugkeren, maar ze bleken zich te hebben vergist. Veel mensen die nu leven, denken dat Christus’ wederkomst aanstaande is. De Bijbel bevat...
Wat is uw bestemming?

Wat is uw bestemming?

Wat is uw bestemming? De grote vraag aller tijden. Het is de grote vraag aller tijden, een raadsel dat mensen al zolang zij bestaan heeft beziggehouden: Waarom ben ik hier? Als we nog heel jong zijn, vragen we: “Waar ben ik vandaan gekomen?” Later in ons...
Verander Uw Leven

Verander Uw Leven

Verander Uw Leven Het woord bekering wordt in religieuze kringen veel gebezigd. Mensen spreken vaak over hun “bekering” of de wijze waarop zij “bekeerd” werden.Wat betekenen deze woorden? Bekering verwijst religieus gezien in het algemeen naar een verandering van het...
U Kunt De Bijbel Begrijpen

U Kunt De Bijbel Begrijpen

U Kunt De Bijbel Begrijpen De Bijbel is het best verkopende boek ter wereld. Jaar na jaar worden miljoenen exemplaren gekocht of weggegeven. De Bijbel blijft, meer dan welk ander boek ook gedrukt worden en in meer dan 2.000 talen. De Bijbel heeft een bijdrage geleverd...
U kunt Bijbelse Profetie begrijpen.

U kunt Bijbelse Profetie begrijpen.

U kunt Bijbelse Profetie begrijpen. Oorlogen en terroristische aanslagen dreigen de sa­menleving in gevaar te brengen en maken de veilig­heid die we zoeken moeilijk te realiseren. We leven in onzekerheid en zijn bezorgd. Moeten we leven in onwetendheid over onze toe­...