De weg naar eeuwig leven

De weg naar eeuwig leven

De weg naar eeuwig leven “. . . breed de weg, die tot het verderf leidt … en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden” (Mattheüs 7:13-14). Gelooft u dat er vele wegen zijn die naar behoud leiden? Hoewel de meeste kerken...
Bestaat God?

Bestaat God?

Bestaat God? Dit is inderdaad een fundamentele vraag. Heeft u deze vraag al gesteld? Waarom zijn we hier? Dient ons leven een hoger doel? Wat is onze bestemming en is die bestemming onlosmakelijk verbonden met het bestaan van God? We moeten vragen stellen en...
Zeven Profetische Tekenen voordat Jezus Terugkeert

Zeven Profetische Tekenen voordat Jezus Terugkeert

Zeven Profetische Tekenen voordat Jezus Terugkeert Eerdere generaties hebben gedacht dat Jezus Christus tijdens hun leven zou terugkeren, maar ze bleken zich te hebben vergist. Veel mensen die nu leven, denken dat Christus’ wederkomst aanstaande is. De Bijbel bevat...
Wat is uw bestemming?

Wat is uw bestemming?

Wat is uw bestemming? De grote vraag aller tijden. Het is de grote vraag aller tijden, een raadsel dat mensen al zolang zij bestaan heeft beziggehouden: Waarom ben ik hier? Als we nog heel jong zijn, vragen we: “Waar ben ik vandaan gekomen?” Later in ons...
Verander Uw Leven

Verander Uw Leven

Verander Uw Leven Het woord bekering wordt in religieuze kringen veel gebezigd. Mensen spreken vaak over hun “bekering” of de wijze waarop zij “bekeerd” werden.Wat betekenen deze woorden? Bekering verwijst religieus gezien in het algemeen naar een verandering van het...