Het grootste complot aller tijden

Het onderwerp van dit supplement is geheim… Het is het onderwerp van menig speelfilm tegenwoordig, en steeds meer mensen blijken er in te geloven, zo kopte Trouw onlangs naar aanleiding van een onderzoek. Waar dit supplement over gaat? Over...

70 weken Profetie van Daniël 9

PDF-bestand 70 weken Profetie van Daniël 9 Komt er binnenkort vrede in Jeruzalem? Zal de komende wereldheerser een vredesverbond sluiten van 7 jaar met de Joden en de Palestijnen om dit later in te trekken? Wie bekrachtigt dit verbond: een vorst, een volk of de...

Komt Nederland voor in de Bijbel?

PDF-bestand Komt Nederland voor in de Bijbel? United Church of God Holland heeft enige tijd geleden de brochure De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in Bijbelse Profetieën gepubliceerd (die u uiteraard gratis kunt aanvragen). Deze brochure geeft uitleg over één van...

Is er leven na de dood?

PDF-bestand Is er leven na de dood?   In dit supplement komen drie onderwerpen aan bod: 1) Is er leven na de dood? 2) Noot van de redactie op het thema Islam van The Good News van januari-februari 2012. 3) Uitnodiging voor het bijwonen van een seminar over het...

Dood en Opstanding

PDF-bestand Dood en Opstanding Velen geloven stellig dat mensen die een goed leven hebben geleid na hun dood gelijk naar de hemel gaan. Een opstanding uit de doden heeft in zo ’n geval weinig zin. Ze hoeven immers niet meer uit de dood te worden opgewekt: ze leven...