Gods plan volgens Zijn heilige dagen

Mensen denken gewoonlijk dat populaire vieringen zoals Pasen en Kerstmis werkelijk symbolisch zijn voor de bijbelse thema’s. Toch wordt nergens in de Bijbel de viering ervan geboden, noch doet de Bijbel verslag van het houden ervan door de vroege nieuwtestamentische Kerk. Maar God gebiedt wel andere feesttijden, die zelden opgemerkt worden. Sommige mensen weten dat God in de Bijbel specifieke dagen voor religieuze viering heeft geboden. Degenen die zich bewust zijn van deze feesten, geloven over het algemeen dat ze alien bestemd waren voor het oude Israël en dat er een eind aan kwam na de kruisiging van Jezus Christus.

Download hier het PDF bestand of lees het artikel hier:

Gods-Plan-Volgens-Zijn-Heilige-Dagen

%d bloggers liken dit: