Jezus Christus – het ware verhaal

Wie was Jezus? Er zijn maar weinig mensen die in twijfel trekken dat 2000 jaar geleden een man genaamd Jezus heeft geleefd, een groot leraar, die een grote impact heeft gehad op de wereld vanaf dat moment. Hij claimde iets dat bepaald gedurfd was—namelijk dat Hij de Zoon van God Zélf was. Zijn discipelen beschouwden Hem als hun beloofde Verlosser en Koning en ook anderen als gevolg van hun getuigenis zijn tot het geloof gekomen. Wie was Hij eigenlijk?

Download hier het PDF bestand of lees het artikel hier:

JezusChristusHetWareVerhaal

%d bloggers liken dit: