Leven Wij In De Eindtijd?

Veel Bijbelprofetieën laat er geen twijfel over bestaan dat zich in toenemende mate onvoorstelbaar grote rampen zullen voordoen voordat God rechtstreeks zal ingrijpen in de levens van de mensen. De mensheid is al duizenden jaren gefascineerd door voorspellingen over het einde van de wereld. Mensen die de Bijbel lezen en bestuderen, zijn niet de enigen die bezorgd zijn over waar het met deze wereld naartoe gaat. Vooral viruspandemiën zoals Covid-19 en nucleaire oorlogen baren zorgen dat men Bijbelse profetieën met betrekking tot de eindtijd serieus gaat nemen.

 

pdf-iconPDF-bestand

ET-NL2019-07-11pk

%d bloggers liken dit: