Feestkalender
Feestkalender

Bekijk de data van Gods Bijbelse Feestdagen -- Pascha, Feest van de Ongezuurde Broden, Pinksteren, Bazuinenfeest, Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest en de Achtste Dag.

2023

2023
Datum
*Wordt gevierd op de voorafgaande avond
Pascha*
5 april
Feest van de Ongezuurde Broden
6-12 april
Pinksteren
28 mei
Bazuinenfeest
16 september
Grote Verzoendag
25 september
Loofhuttenfeest
30 september – 6 oktober
Achtste Dag
7 oktober

2024

2024
Datum
*Wordt gevierd op de voorafgaande avond
Pascha*
22 april
Feest van de Ongezuurde Broden
23-29 april
Pinksteren
16 juni
Bazuinenfeest
3 oktober
Grote Verzoendag
12 oktober
Loofhuttenfeest
17-23 oktober
Achtste Dag
24 oktober

2025

2025
Datum
*Wordt gevierd op de voorafgaande avond
Pascha*
12 april
Feest van de Ongezuurde Broden
13-19 april
Pinksteren
1 juni
Bazuinenfeest
23 september
Grote Verzoendag
2 oktober
Loofhuttenfeest
7-13 oktober
Achtste Dag
14 oktober

2026

2026
Datum
*Wordt gevierd op de voorafgaande avond
Pascha*
1 april
Feest van de Ongezuurde Broden
2-8 april
Pinksteren
24 mei
Bazuinenfeest
12 september
Grote Verzoendag
21 september
Loofhuttenfeest
26 september – 2 oktober
Achtste Dag
3 oktober

In de Bijbelse telling beginnen de dagen ‘s avonds (Genesis 1:5), wanneer de zon ondergaat (Jozua 8:29; 2 Kronieken 18:34; Markus 1:32), en worden geteld “van avond tot avond” (Leviticus 23:32). Al Gods Feesten beginnen dus met de zonsondergang voorafgaand aan de data die in deze tabel staan. 

Het verlossingsplan, zoals geopenbaard in de Bijbel, wordt uitgebeeld in de betekenis van deze zeven jaarlijkse Feesten.

Wat wij geloven

Is het mogelijk te weten wat de toekomst voor ons in petto heeft? Onze Schepper heeft een doel met de mensheid en openbaart dit aan ons door middel van een jaarlijkse cyclus van Feesten, beschreven in de Bijbel. Het is een verbazingwekkend plan dat een ongelooflijke toekomst biedt aan iedere man, vrouw en kind die ooit heeft geleefd. Deze brochure zal u helpen om de ongelooflijke waarheid te begrijpen over wat er in het verschiet ligt voor de hele mensheid.

Pascha

Het Pascha leert ons dat Jezus Christus zonder zonde was en, als het ware Lam van God, Zijn leven gaf zodat de zonden van de mensheid konden worden vergeven en de doodstraf kon worden weggenomen (1 Korinthe 5:7; 1 Petrus 1:18-20; Romeinen 3:25). Pascha is, hoewel het niet als een heilige dag (in de zin van een 24-uurs periode) wordt gevierd, het eerste Feest van het jaar.

Feest van de Ongezuurde Broden

Het Feest van de Ongezuurde Broden leert ons dat wij geroepen zijn om wetteloosheid te verwerpen en berouw te hebben van zonde. Wij moeten leven naar elk woord van God en volgens de leer van Jezus Christus (1 Korinthe 5:8; Mattheüs 4:4). Tijdens dit Feest symboliseert zuurdesem (gist) de zonde en wordt het daarom uit onze huizen verwijderd gedurende de zeven dagen van het Feest (1 Korinthe 5:7-8; Exodus 12:19). Het eten van ongezuurd brood symboliseert het (verlangen om te) leven in oprechtheid en waarheid, vrij van zonde.

Pinksteren

Het Pinksterfeest, of Feest van de Eerstelingen, leert ons dat Jezus Christus kwam om Zijn Kerk te stichten. Dit Feest beeldt de komst van de Heilige Geest en de oprichting van de Kerk uit. De eerstelingen zijn degenen aan wie bij de wederkomst van Christus verlossing zal worden geschonken. Zij zijn bekrachtigd met de Heilige Geest, die in ieder een nieuw hart en een nieuwe natuur schept om naar de geboden van God te leven (Exodus 23:16; Handelingen 2:1-4, Handelingen 2:37-39; Handelingen 5:32; Jakobus 1:18).

Bazuinenfeest

Het Bazuinenfeest leert ons dat Jezus Christus zichtbaar naar de aarde zal terugkeren aan het einde van dit tijdperk. Op dat moment zal Hij de heiligen die op dat moment al zijn gestorven, tot leven wekken en de heiligen die op dat moment nog in leven zijn, veranderen in onsterfelijke wezens (Mattheüs 24:31; 1 Korinthe 15:52-53; 1 Thessalonicenzen 4:13-17). Dit Feest herdenkt het blazen op de bazuinen die aan Zijn wederkomst vooraf zullen gaan. In Openbaring 8-10 worden zeven engelen met zeven bazuinen beschreven. Christus zal terugkomen met het blazen op de zevende en laatste bazuin (Openbaring 11:15).

Grote Verzoendag

De Grote Verzoendag leert ons dat Jezus Christus Zijn leven gaf om te betalen voor de zonden van de hele mensheid. Het wijst ook vooruit naar de tijd waarin Satan voor 1000 jaar gebonden zal zijn (Leviticus 16:29-30; Leviticus 16:20-22; Openbaring 20:1-3). Deze Heilige Dag beeldt onze Hogepriester Jezus Christus uit, Die verzoening doet voor onze zonden, waardoor wij met God verzoend kunnen worden en het “Heilige der heiligen” kunnen binnengaan (Hebreeën 9:8-14; Hebreeën 10:19-20). Door op deze dag te vasten, komen wij dichter bij God en stellen wij ons de verzoening van de mensheid met God voor. Christus is essentieel in dit proces als onze Hogepriester (Hebreeën 4:14-15; Hebreeën 5:4-5; Hebreeën 5:10) en als ons eeuwige offer voor de zonde (Hebreeën 9:26-28).

Loofhuttenfeest

Het Loofhuttenfeest leert ons dat bij de wederkomst van Jezus Christus een nieuwe samenleving zal worden gevestigd met Christus als Koning der koningen en Heer der heren. Christus zal, bijgestaan door de opgestane heiligen, Zijn regering op de aarde vestigen voor 1000 jaar (Openbaring 19:11-16; Openbaring 20:4; Leviticus 23:39-43; Mattheüs 17:1-4; Hebreeën 11:8-9). Zijn heerschappij die gebaseerd is op Gods wet, zal zich vanuit Jeruzalem over de hele wereld verspreiden en een ongekende periode van vrede en voorspoed inluiden (Jesaja 2:2-4; Daniël 2:35; Daniël 2:44; Daniël 7:13-14).

Achtste Dag

De Achtste Dag leert ons dat Jezus Christus Zijn oogst van mensen zal voltooien door hen uit de doden op te wekken en de verlossing uit te breiden tot alle mensen die in het verleden gestorven zijn en nooit een volledige kans op verlossing hebben gekregen (Ezechiël 37:1-14; Romeinen 11:25-27; Lukas 11:31-32; Openbaring 20:11-13).

De jaarlijkse cyclus van de viering van de Feesten en Heilige Dagen herinnert de discipelen van Christus eraan dat Hij Zijn plan aan het uitwerken is om verlossing van zonde en dood en het geschenk van eeuwig leven in de familie van God aan te bieden aan de gehele mensheid – alle mensen die ooit hebben geleefd, nu leven en nog zullen leven.

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Feestkalender’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God