Overdenkingen voor de Sabbat

Gods Koninkrijk brengt Vrede
6 juni 2024, was het 80 jaar geleden dat de D-day plaatsvond. Sindsdien zijn er meer dan 200 oorlogen gevoerd. Een einde aan oorlogen komt...
wie zal zich u herinneren?
27 mei, Memorial Day gevierd in VS, een herdenkingsdag voor mensen die in buitenlandse oorlogen zijn omgekomen. De meeste gesneuvelden zijn vergeten. Maar God vergeet...
Schapen hebben een herder nodig
Daarom wil Satan de herders aanvallen om de kudde te verzwakken. om te voorkomen dat we als “herders” naast Jezus staan bij Zijn wederkomst!
Verzoeking overwinnen
Als je problemen krijgt in je huwelijk, of je krijgt een telefoontje van de dokter die dan zegt: "Je hebt kanker.” Wat doe je dan?
Slang vertrappen
Jezus zei: “Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen" (Lucas 10:19). Wat betekent dat voor ons vandaag?
biografie schrijven
Als we wisten dat we spoedig zouden sterven, hoe zouden we ons leven beschrijven of samenvatten?
Zons-verduistering-2024
Is een zonsverduistering een gevolg van chaos of orde? Het interessante aan een zonsverduistering is dat deze voorspeld kan worden. Het universum vertelt Gods glorie!
abrahams geloof
Abraham is “de vader van ons allen” in het geloof (Romeinen 4:16). Zijn geloof in God was zo groot dat hij zelfs bereid was Izaäk...
Apartgezet door waarheid
Het begrijpen van de eeuwige waarheid van God zet ons apart en geeft ons kracht. Niet iedereen gelooft de waarheid die eeuwen lang verborgen is...
Naastenhulp
Geven en dienen zijn de verwezenlijking van Gods liefde in actie. Gods geboden – Zijn wet – definiëren liefde en leggen deze uit. Door een...
Hoe gaat u om met laster? Wat verwacht God van ons als anderen over ons roddelen – zelfs broeders en zusters in het geloof?
waaris onze vreugde gebleven
Wat is vreugde en wat is geluk? Is er een verschil tussen beide?
Belang van gehoorzaamheid
God vraagt ons om Hem te gehoorzamen, want Zijn plan is altijd goed voor ons. Hij ziet wat ons te wachten staat. Hij kent de...
Het vlees is zwak. De kracht die wij mensen hebben, is beperkt. We moeten op Gods hulp vertrouwen, want wat we hebben is niet genoeg....
De tempel was het middelpunt van de eredienst voor de Joden en had ook een belangrijke betekenis voor de eerste christenen, maar God stond toe...
Een van de kenmerken van de “eerste liefde” voor Gods waarheid is het enthousiasme voor wat God aan ons openbaart. Hoe was het toen we...
Ons Offer voor God
Wat is het soort offer dat God van ons verwacht? Boetedoening en zelfkastijding op een Goede Vrijdag? Eren we het offer van Christus door de...
Opstanding
Ja, natuurlijk zijn we blij met de opstanding van Jezus, hoewel sommige belijdende christenen deze waarheid afdoen als een legende. In tegenstelling tot zulke christenen...
Op God kun je vertrouwen
Wij kunnen op God rekenen. Hij is een onveranderlijke God. God laat ons niet in de steek. Ja, Hij is onfeilbaar! Door de machtige kracht...
God is altijd bij ons, zelfs als we moeilijkheden en zorgen hebben.. Maar toch maken we ons zorgen net zoals de discpelen dachten te gaan...
Waarin moeten we volharden?
Als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen,...
Noah
Noach was in zijn tijd net als wij, blijkbaar de enige die God gehoorzaamde: “Noach stond op vertrouwelijke voet met God. Hij leefde niet als...
Gods Geest werking in ons leven
Hoe ervaren we de werking van de Heilige Geest in ons leven? Zijn wij vervuld met angst of met liefde? Zijn we zwak of sterk...
Wanneer kon u voor het laatst niet slapen? Vroeg of laat hebben de meeste mensen last van slapeloze nachten. Ze zijn midden in de nacht...
opstanding
Welke woorden gebruiken we om afscheid te nemen van familieleden en vrienden, van geliefden? Welke woorden horen we graag bij de opstanding? We weten dat...
Overwinnen
Een paard start als laatste en loopt in, vecht zich een weg en wint! Zo moeten ook wij als Christenen winnen!
Voor een ander zijn
Er wordt gezegd dat wereldwijd drie miljard mensen elke nacht met honger naar bed gaan. Hoeveel mensen hongeren 's avonds naar een woord van bemoediging....
Als we ernstig worden beledigd of als we onterecht worden beschuldigd, is onze eerste gedachte vaak om terug te slaan of wraak te nemen. Wat...
Geven maakt gelukkiger
De gever is groter dan de ontvanger. Als u groot wilt zijn, groter dan het leven, leer dan te geven. Liefde heeft niets te maken...
Jeruzalems glorieuze toekomst
Volgens de profetieën in de Bijbel zal Jeruzalem aan het einde van dit tijdperk het middelpunt worden van een wereldwijde oorlog (Zacharia 12:1-9; 14:1-2).Deze stad...
lange weg te gaan met God
Het leven van een christen is vergelijkbaar aan een wedstrijd in de sport, waarin het verliezende team niet opgeeft. Onderweg zijn er ups en downs...
De afschuwelijke gruweldaden van de terroristische organisatie Hamas hebben wereldwijd voor grote opschudding gezorgd. Komt er ooit vrede in dat gebied?
Bazuinendag
De Bijbelse Bazuinendag die de dag des Heren aankondigt, gaat gepaard met bazuingeschal. Er komen 7 bazuinen voor in het boek openbaring en bij de...
Millennium
We kijken allemaal uit naar de tijd die wordt gesymboliseerd door de feestdagen in de herfst: Jezus’ terugkeer, het weerzien met overleden geloofsbroeders en -zusters...
dood belastingen en eeuwigheid
Veel mensen denken niet echt na over de waarheid tijdens hun leven op aarde. Er zijn mensen die denken dat het leven hier en nu...
Verdriet en hoop
Rouwen maakt deel uit van de menselijke ervaring, het verlies van een geliefde kan niet worden ontkend. In het leven van een christen verloopt het...
gehoorzaamheid
Wanneer we de weg met God beginnen, zullen we niet alles meteen overwinnen. Naast het aanvankelijke berouw moet men zich iedere keer dat men zich...
Elk gelegenheid aangrijpen om God te dienen
Paulus was een apostel die in elke situatie een mogelijkheid zocht om het evangelie te verkondigen en God te dienen, hoe moeilijk die situatie ook...
Verzoening en liefde
Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen staat in Romeinen 12:18. Gods omgang met mensen draait niet om...
Satan de duivel gebruik maakt van onopgeloste woede om ons te beïnvloeden, wat begrijpelijk is omdat woede een belangrijk kenmerk van zijn aard is
Satan de duivel maakt gebruik van onopgeloste woede om ons te beïnvloeden, wat begrijpelijk is omdat woede een belangrijk kenmerk van zijn aard is. Boosheid...
Geloof en gebed
De keuze om God te gehoorzamen en te dienen leidt onvermijdelijk tot moeilijkheden die ons geloof op de proef zullen stellen. Paulus vertelt ons dat...
God is altijd eerlijk
Gods beslissingen zijn altijd in overeenstemming met Zijn karakter, dat liefde is (1 Johannes 4:8, 16). Vertrouwen op God en Zijn Woord is het enige...
dankbaar
Hebt u er ooit over nagedacht hoe belangrijk dankbaarheid is? Waarom is dankbaarheid belangrijk? Dankbaarheid is een sleutel tot een leven dat voldoening schenkt.
ls God ons roept en we onze roeping aanvaarden, beginnen we aan een reis waarin we anders (moeten) denken dan voorheen. We hebben de vrije...
Jezus verweet de schriftgeleerden en Farizeeën dat ze zich meer zorgen maakten over hun uiterlijk dan over hun innerlijke houding: “Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën,...
Nederigheid is een realistische inschatting van wat we zijn zonder God. Het omvat het besef dat we met onze zonden de dood hebben verdiend, maar...
Jezus zei: “Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden” (Mattheüs 5:4). Een deel van Gods wil voor ons houdt dus in dat...
Vlak voordat Jezus opsteeg naar de hemel, zei Hij tegen Zijn discipelen dat “zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de...
Over enkele dagen vieren wij Pinksteren, een feest dat ons herinnert aan de uitstorting van de Heilige Geest. Door de Heilige Geest mogen wij de...
Wie leeft er volledig zonder problemen? Niemand, want problemen horen bij het leven. Maar het is gemakkelijk om de moed te verliezen en niet te...
Met de uitstorting van de Heilige Geest begon voor de nieuwe bekeerlingen de allergrootste uitdaging – de transformatie van de menselijke natuur! Deze uitdaging bestaat...
Onze GPS-apparaten moeten ten minste van vier satellieten informatie ontvangen om een positie te bepalen. In het GPS-apparaat zit een computer die de uitgezonden informatie...
We hebben allemaal hetzelfde doel: het Koninkrijk van God binnengaan. Het is het meest waardevolle doel dat er in het leven kan zijn. We zouden...
Of we ons er nu van bewust zijn of niet, onze levensstijl wordt bepaald door onze gewoonten. Wat we eten, hoe we reageren op stress,...
Waarschijnlijk ervaren we allemaal hetzelfde als het gaat om de offers op Gods hoogtijdagen: we denken na over ons offer en bereiden ons daarop voor....
In deze overdenking staan onze woorden die we spreken centraal. Wat voor mensen willen we zijn, waar willen we om bekend staan in termen van...
Dat er iets aan de hand is in onze samenleving – dat dingen niet meer normaal zijn – wordt bevestigd door recente nieuwsberichten. Het is...
Zelf verstoten Lam
Af en toe gebeurt het dat een ooi een lam krijgt en het verstoot. Wanneer het lam bij de ooi wordt teruggebracht, duwt de moeder...
Moed nodig om Gods Koninkrijk binnen te gaan
Het kan zijn dat veel mensen grote dingen nastreven, maar grote dingen worden meestal alleen bereikt door moed. Dit geldt ook voor ons en ons...
We hebben allemaal de mogelijkheid en de kans om de gewoonte van dankbaarheid te cultiveren. Dankbaarheid bevordert de geestelijke gezondheid. Dankbaarheid vermindert een verscheidenheid aan...
Hebt u ooit een situatie meegemaakt waardoor u zich afvroeg of God werkelijk bij u was? Er kunnen momenten zijn, zoals in het recente verleden...
Het is goed om goed, succesvol en populair te willen zijn. Wat niet oké is, is te denken dat we het allemaal alleen kunnen. Onze...
Hoe vaak hebben we ons niet in een pijnlijke situatie bevonden en ons afgevraagd of iemand zich bekommert om wat we doormaken? Hoe vaak zijn...
We hoeven niet te capituleren voor onze problemen, of ons erdoor te laten verslaan door ontevredenheid. Waarom? Omdat God met ons is, We kunnen de...
Het vermogen om medeleven te voelen is ons door God gegeven. als we lijden, zijn we veel beter in staat ons te identificeren met anderen...
Het is een grote troost te weten dat onze Hogepriester en oudere Broer beloofd heeft bij ons te blijven tot het einde der tijden. Dit...
Hoe kunnen we angst overwinnen of voorkomen dat we bang worden? Steeds weer zegt Jezus tegen ons: "Vrees niet!" Waarom denkt u dat Hij ons...
In tijden van beproeving kan het gebeuren dat we zo in beslag genomen worden door negatieve gedachten dat we onszelf voor de gek houden door...
Als we beproevingen meemaken, begint onze wereld vaak steeds meer om onszelf te draaien. We richten ons heel snel op onze eigen situatie. Andere mensen...
gebed heeft kracht
Wanneer we door moeilijkheden of verzoekingen gaan, kan bidden een risico lijken. “Wat als God mijn gebed niet beantwoordt? 1 Johannes 5:14-15 vertelt ons te...
Bidden zonder ophouden
Beseffen we wel hoe belangrijk bidden is voor onze relatie met God, met elkaar en voor ons eigen geestelijke, mentale en emotionele welzijn? In zijn...
Dankbaarheid
Elke dag in ons leven zou een dag van dankbaarheid moeten zijn. Gods Woord geeft ons de sleutels tot een vreugdevol leven vol voldoening, en...
Wanneer u bang bent, bestrijd dan de angst en het ongeloof met 9 beloftes zoals: “Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet...
Sommige mensen denken dat het tegenovergestelde van angst hoop, moed of kracht is. Heeft u er ooit aan gedacht dat het ware tegenovergestelde van angst...
Wanneer u naar het nieuws luistert of naar het journaal kijkt, komt u al snel tot de conclusie dat het kwaad bestaat. Vreselijke onrechtvaardigheden en...
Het is voor ons christenen van fundamenteel belang te begrijpen dat onze verzoening met God niet tot stand komt door onze eigen goede werken. Het...
Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat...
Het Bazuinenfeest biedt de belofte van Gods bevrijding door de terugkeer van Jezus Christus, die als Koning der koningen over de hele aarde zal worden...
Deze orkaan trok onze aandacht. Ook al maakten we ons niet al te veel zorgen. Toen hij echter gisteren aan land kwam in het gebied...
Drukte en onze relatie met God
Het is helaas een feit dat voor velen het leven niet rustiger wordt, maar steeds hectischer, omdat er zoveel belangrijke dingen te doen zijn. Maar...
Onder belijdende christenen bestaat er een ander soort buffet: gehoorzaamheid aan God. Het buffet bestaat uit de verwachting die God van ons heeft. Het gaat...
De ware Gouden Regel heeft echter te maken met wat wij voor onze naasten kunnen doen: “En zoals u wilt dat de mensen u doen,...
Wanneer zal Jezus Christus wederkomen? Deze vraag wordt al door christenen gesteld sinds de eerste generatie christenen. Wanneer komt Jezus terug? "Wanneer het geroep klinkt"...
God heeft een plan voor ons. Als wij Hem volgen en ons aan Hem onderwerpen, zal Hij ons door Zijn Geest leiden naar wat Hij...
Wij bevinden ons in een tijd in de Kerk van Jezus Christus waarin wij, als geroepenen, duidelijke doelen voor onze geloofsreis nodig hebben om onze...
Tijd en hoe we die gebruiken is belangrijk voor God. Vanaf het allereerste begin schiep Hij het systeem om de tijd voor de mensheid te...
Voor ons in de Kerk, die de tijden herkennen en de profetische woorden van de Bijbel begrijpen, moeten deze tijden onze aandacht trekken en ons...
Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem ." (Genesis 2:18). De mens...
Volgens de joodse traditie vond het scheiden van het water van de Rode Zee plaats op de laatste dag van de Ongezuurde Broden. De Israëlieten...
Wanneer wij deel zouden krijgen aan de goddelijke natuur door het ontvangen van de Heilige Geest, zouden wij levende offers worden! Ons leven, onze waarden,...
Ligt de kroon der gerechtigheid, die voor ons in gereedheid ligt, als het ware op de voorgrond in onze gedachten? Wij zijn geroepen om de...
Jezus onderricht ons: "Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis...
Is ons geloof slechts gebaseerd op ongegronde veronderstellingen? Wat voor nut heeft het als wij oprecht geloven in iets dat onjuist of misleidend is? Geloof...
De opgestane Jezus was nu "de Eerstgeborene … onder vele broeders" (Romeinen 8:29), waardoor God in staat was "vele zonen tot heerlijkheid te brengen" (Hebreeën...
Rusland-Oekraïne. Is dit de Eindtijd?
De Kerken van God hebben sinds lang grote belangstelling laten zien voor de profetieën van Ezechiël over “Gog, het land van Magog, de oppervorst van...
Lam van God
Het is belangrijk te begrijpen dat de hele Bijbel in wezen wijst naar Jezus Christus en Zijn vele rollen. Als de Schepper van het Universum...
Met de wereldgebeurtenissen van de afgelopen twee weken kunnen sommigen van ons wel wat troost en bemoediging gebruiken. Zelfs het dagelijks leven in deze wereld...
De kennis van de waarheid en de mogelijkheid om die vrij te beoefenen en God te aanbidden blijven de belangrijkste aspecten van ons leven. We...
Vergeving
Waarom is dit van levensbelang? Lees het antwoord van Jezus: “Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven....
Waarschijnlijk was uw reactie dezelfde als in de rest van de wereld toen u hoorde over de Russische aanval op Oekraïne: ontzetting en medeleven, vooral...
Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Overdenkingen voor de Sabbat’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God