Overdenkingen voor de Sabbat

Waarmee begint uw dag?
Wat is het eerste waar u aan denkt als u wakker wordt? Grijpt u onmiddellijk naar uw mobiele telefoon om te zien wat er 's nachts is gebeurd of om te zien of u nieuwe berichten hebt ontvangen? Ik merk dat de dag beter verloopt als ik als eerste aan onze Schepper denk.
Meldt u af!
De Bijbel voorspelt nauwkeurig het tempo van het leven en de toenemende verspreiding van kennis in onze tijd: “Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken [“velen zullen her en der reizen”, King James Bijbel] en de kennis zal toenemen” (Daniël 12:4, cursivering overal toegevoegd).
Kinderen zijn volgzaam en wijs
Een belangrijk kenmerk van goddelijke wijsheid is dat zij voor rede vatbaar is, zich iets laat gezeggen. Onze bereidheid om ons iets te laten gezeggen als uiting van de liefde voor God wordt weerspiegeld in de houding van een kind dat zich laat leiden en onderwijzen.
Bloed van Christus is kostbaar
We onderkennen allemaal de waarheid van Paulus’ uitspraak in Romeinen 3:23: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.” De Bijbel leert duidelijk...
Hoe reageren wij op Gods woord?
Bij ‘de zaligsprekingen’ denkt u waarschijnlijk direct aan de Bergrede (Mattheüs 5:1-12). Wist u dat ook in het boek Openbaring zeven ‘zaligsprekingen’ staan? Het zijn...
Een tijd van respect en Bijbelse duidelijkheid
Woensdagmorgen bereikte ons het nieuws van het overlijden van onze medebroeder en pastor Randy D’Alessandro. Hij diende God actief in de gemeenten in Chicago (Illinois)...
Geweten onder controle
We moeten zorgen dat ons geweten niet wordt aangetast. Het moet gericht zijn op God en Zijn verwachtingen van ons.
Uw God komt
In de Amerikaanse staat Utah, in de stad Salt Lake City, is er echter één graf dat mensen aantrekt. Het is het graf van Matthew...
Kostbare waarheid van de Bijbel
Toeval? Of goddelijke nadruk? Vreugde in de kostbare waarheid van God is zonder geloof echter onmogelijk. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij beloont wie...
Een tijd van vreugde en nederigheid
Over een paar weken vieren we met elkaar het hoogtepunt van Gods plan, het ontzagwekkende Koninkrijk van God ingeluid door het Millennium! We zullen opnieuw een voorproefje meemaken van hoe het Loofhuttenfeest deze ongelooflijke gebeurtenis voorstelt.
De “2G-regel” tot de mist optrekt
Bent u ooit 's morgens in de mist vertrokken en kon u niet ver zien? Zelfs als de weg bekend is, is het goed opletten om te zien wat er komt. Vervolgens komt de zon en de mist is weg en kunt u de weg weer duidelijk zien.
Jozef in Egypte: het verleden kan ons inhalen
Het verhaal van Jozef is ons allen bekend. Dit verhaal bevat enkele verborgen nuances ter overdenking die belangrijk zijn voor onze relatie met God en...
De uitdaging van het liefhebben van onze naaste
Geestelijke volwassenheid. Het kan immers gebeuren dat in bepaalde omstandigheden onze naaste onze liefde helemaal niet heeft verdiend.
Waarheen leidt de weg?
Veel belijdende christenen geloven dat zij na hun dood in de hemel zullen zijn. Zij weten niet waar hun weg werkelijk naartoe leidt, omdat zij niet begrijpen wat het Koninkrijk van God inhoudt.
Een van Satans instrumenten
De naam Satan betekent "tegenstander". Satan verzet zich tegen God in alles wat God van plan is te doen.
Een bundel takken
Lets meer dan 26 jaar geleden kwam ik in Indianapolis bijeen met een aantal ministers en hun echtgenotes. De tijd was gekomen om onze bewezen en dierbare Bijbelse geloofsovertuigingen te beschermen en hoog te houden. Onze voormalige kerkgenootschap had het geloof verbroken en daardoor een wijdverspreide organisatorische en geestelijke chaos veroorzaakt.
Hoe vervult u uw rol bij het maken van discipelen?
Terwijl Hij op een berg zat in Galilea, zo’n 125 kilometer ten noorden van Jeruzalem, gaf de opgestane Jezus Christus enkele heel specifieke aanwijzingen aan Zijn volgelingen in 31 n.C.: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen” (Mattheüs 28:19, NBG’51, alle nadruk toegevoegd).
Hoe “omvangrijk” is mijn geloof in Jezus Christus?
Het Bijbelvers dat in de meeste talen en dialecten wel is vertaald, vinden we in Johannes 3:16: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” En christenen geloven dat Jezus voor hun zonden is gestorven. Maar is dit geloof in Jezus Christus genoeg?
Dure trouw
Vlak voor de wederkomst van Christus zal de tijd komen dat de geroepenen hun trouw zullen moeten bewijzen. Toen Jezus met Zijn discipelen op de Olijfberg was, vroegen Zijn discipelen Hem: “Wilt u ons vertellen wanneer dat gaat gebeuren en aan wat voor teken wij kunnen zien dat uw komst en de voltooiing van de wereld ophanden zijn?” (Mattheüs 24:3, Groot Nieuws Bijbel).
Wat doen we met ons geschenk?
Paulus schreef het volgende aan de christenen te Filippi: “Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid” (2 Timotheüs 1:7). Hoe kunnen we de moed, de kracht en de liefde vasthouden die God ons door Zijn Geest geeft? Het antwoord kunnen we in meerdere Bijbelverzen vinden.
Gods krachtbron: de Heilige Geest
God, de Vader, bezit grenzeloze kracht, die Hij met Jezus Christus deelt. Jezus heeft daarvan aan Zijn discipelen gegeven, en deze kracht werkt ook vandaag nog in de Kerk van God.
De val van het materialisme
Een feitelijk lege, doodlopende weg waarin veel mensen voldoening zoeken, is het materialisme. Men gaat er ten onrechte van uit dat tevredenheid voortvloeit uit het vergaren van materiële zaken. En wat is het resultaat? Een maatschappij waarin toenemende rijkdom belangrijker is dan de manier waarop we met andere mensen omgaan. Er wordt meer aandacht besteed aan de algemene economie en onze eigen financiële situatie dan aan het welzijn van onze naaste, ook als dat ons eigen vlees en bloed is.
Een exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Overdenkingen voor de Sabbat’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God