Overdenkingen voor de Sabbat

Israel klaagmuur
De tempel was het middelpunt van de eredienst voor de Joden en had ook een belangrijke betekenis voor de eerste christenen, maar God stond toe...
eerste-liefde
Een van de kenmerken van de “eerste liefde” voor Gods waarheid is het enthousiasme voor wat God aan ons openbaart. Hoe was het toen we...
Ons Offer voor God
Wat is het soort offer dat God van ons verwacht? Boetedoening en zelfkastijding op een Goede Vrijdag? Eren we het offer van Christus door de...
Opstanding
Ja, natuurlijk zijn we blij met de opstanding van Jezus, hoewel sommige belijdende christenen deze waarheid afdoen als een legende. In tegenstelling tot zulke christenen...
Op God kun je vertrouwen
Wij kunnen op God rekenen. Hij is een onveranderlijke God. God laat ons niet in de steek. Ja, Hij is onfeilbaar! Door de machtige kracht...
Kijk naar de lelies
God is altijd bij ons, zelfs als we moeilijkheden en zorgen hebben.. Maar toch maken we ons zorgen net zoals de discpelen dachten te gaan...
Waarin moeten we volharden?
Als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen,...
Noah
Noach was in zijn tijd net als wij, blijkbaar de enige die God gehoorzaamde: “Noach stond op vertrouwelijke voet met God. Hij leefde niet als...
Gods Geest werking in ons leven
Hoe ervaren we de werking van de Heilige Geest in ons leven? Zijn wij vervuld met angst of met liefde? Zijn we zwak of sterk...
slapelooshei meditatie
Wanneer kon u voor het laatst niet slapen? Vroeg of laat hebben de meeste mensen last van slapeloze nachten. Ze zijn midden in de nacht...
opstanding
Welke woorden gebruiken we om afscheid te nemen van familieleden en vrienden, van geliefden? Welke woorden horen we graag bij de opstanding? We weten dat...
Overwinnen
Een paard start als laatste en loopt in, vecht zich een weg en wint! Zo moeten ook wij als Christenen winnen!
Voor een ander zijn
Er wordt gezegd dat wereldwijd drie miljard mensen elke nacht met honger naar bed gaan. Hoeveel mensen hongeren 's avonds naar een woord van bemoediging....
Vergeving-1767432_1920
Als we ernstig worden beledigd of als we onterecht worden beschuldigd, is onze eerste gedachte vaak om terug te slaan of wraak te nemen. Wat...
Geven maakt gelukkiger
De gever is groter dan de ontvanger. Als u groot wilt zijn, groter dan het leven, leer dan te geven. Liefde heeft niets te maken...
Jeruzalems glorieuze toekomst
Volgens de profetieën in de Bijbel zal Jeruzalem aan het einde van dit tijdperk het middelpunt worden van een wereldwijde oorlog (Zacharia 12:1-9; 14:1-2).Deze stad...
lange weg te gaan met God
Het leven van een christen is vergelijkbaar aan een wedstrijd in de sport, waarin het verliezende team niet opgeeft. Onderweg zijn er ups en downs...
vrede jeruzalem
De afschuwelijke gruweldaden van de terroristische organisatie Hamas hebben wereldwijd voor grote opschudding gezorgd. Komt er ooit vrede in dat gebied?
Bazuinendag
De Bijbelse Bazuinendag die de dag des Heren aankondigt, gaat gepaard met bazuingeschal. Er komen 7 bazuinen voor in het boek openbaring en bij de...
Millennium
We kijken allemaal uit naar de tijd die wordt gesymboliseerd door de feestdagen in de herfst: Jezus’ terugkeer, het weerzien met overleden geloofsbroeders en -zusters...
dood belastingen en eeuwigheid
Veel mensen denken niet echt na over de waarheid tijdens hun leven op aarde. Er zijn mensen die denken dat het leven hier en nu...
Verdriet en hoop
Rouwen maakt deel uit van de menselijke ervaring, het verlies van een geliefde kan niet worden ontkend. In het leven van een christen verloopt het...
gehoorzaamheid
Wanneer we de weg met God beginnen, zullen we niet alles meteen overwinnen. Naast het aanvankelijke berouw moet men zich iedere keer dat men zich...
Elk gelegenheid aangrijpen om God te dienen
Paulus was een apostel die in elke situatie een mogelijkheid zocht om het evangelie te verkondigen en God te dienen, hoe moeilijk die situatie ook...
Verzoening en liefde
Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen staat in Romeinen 12:18. Gods omgang met mensen draait niet om...
Satan de duivel gebruik maakt van onopgeloste woede om ons te beïnvloeden, wat begrijpelijk is omdat woede een belangrijk kenmerk van zijn aard is
Satan de duivel maakt gebruik van onopgeloste woede om ons te beïnvloeden, wat begrijpelijk is omdat woede een belangrijk kenmerk van zijn aard is. Boosheid...
Geloof en gebed
De keuze om God te gehoorzamen en te dienen leidt onvermijdelijk tot moeilijkheden die ons geloof op de proef zullen stellen. Paulus vertelt ons dat...
God is altijd eerlijk
Gods beslissingen zijn altijd in overeenstemming met Zijn karakter, dat liefde is (1 Johannes 4:8, 16). Vertrouwen op God en Zijn Woord is het enige...
dankbaar
Hebt u er ooit over nagedacht hoe belangrijk dankbaarheid is? Waarom is dankbaarheid belangrijk? Dankbaarheid is een sleutel tot een leven dat voldoening schenkt.
excuse-me-5079442_1920
ls God ons roept en we onze roeping aanvaarden, beginnen we aan een reis waarin we anders (moeten) denken dan voorheen. We hebben de vrije...
Spiegel
Jezus verweet de schriftgeleerden en Farizeeën dat ze zich meer zorgen maakten over hun uiterlijk dan over hun innerlijke houding: “Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën,...
Bloem nederigheid
Nederigheid is een realistische inschatting van wat we zijn zonder God. Het omvat het besef dat we met onze zonden de dood hebben verdiend, maar...
treuren-graf
Jezus zei: “Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden” (Mattheüs 5:4). Een deel van Gods wil voor ons houdt dus in dat...
gift&belofte-1420830_1920
Vlak voordat Jezus opsteeg naar de hemel, zei Hij tegen Zijn discipelen dat “zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de...
Pinksteren-hart-gd1996b043_1920
Over enkele dagen vieren wij Pinksteren, een feest dat ons herinnert aan de uitstorting van de Heilige Geest. Door de Heilige Geest mogen wij de...
prayer-gf994aafe1_1920
Wie leeft er volledig zonder problemen? Niemand, want problemen horen bij het leven. Maar het is gemakkelijk om de moed te verliezen en niet te...
dove-blue-g983d817b0_1920
Met de uitstorting van de Heilige Geest begon voor de nieuwe bekeerlingen de allergrootste uitdaging – de transformatie van de menselijke natuur! Deze uitdaging bestaat...
monarch-3110239_1920
Onze GPS-apparaten moeten ten minste van vier satellieten informatie ontvangen om een positie te bepalen. In het GPS-apparaat zit een computer die de uitgezonden informatie...
onbezwaard vooruitkijken-2644130
We hebben allemaal hetzelfde doel: het Koninkrijk van God binnengaan. Het is het meest waardevolle doel dat er in het leven kan zijn. We zouden...
Bijbelstudie-3698211_1920
Of we ons er nu van bewust zijn of niet, onze levensstijl wordt bepaald door onze gewoonten. Wat we eten, hoe we reageren op stress,...
passover-7134802_1920
Waarschijnlijk ervaren we allemaal hetzelfde als het gaat om de offers op Gods hoogtijdagen: we denken na over ons offer en bereiden ons daarop voor....
a-book-6213537_1920
In deze overdenking staan onze woorden die we spreken centraal. Wat voor mensen willen we zijn, waar willen we om bekend staan in termen van...
Leeuw - satan-3317670_1920
Dat er iets aan de hand is in onze samenleving – dat dingen niet meer normaal zijn – wordt bevestigd door recente nieuwsberichten. Het is...
Zelf verstoten Lam
Af en toe gebeurt het dat een ooi een lam krijgt en het verstoot. Wanneer het lam bij de ooi wordt teruggebracht, duwt de moeder...
Moed nodig om Gods Koninkrijk binnen te gaan
Het kan zijn dat veel mensen grote dingen nastreven, maar grote dingen worden meestal alleen bereikt door moed. Dit geldt ook voor ons en ons...
Dankbaarheid
We hebben allemaal de mogelijkheid en de kans om de gewoonte van dankbaarheid te cultiveren. Dankbaarheid bevordert de geestelijke gezondheid. Dankbaarheid vermindert een verscheidenheid aan...
eenzame vrouw
Hebt u ooit een situatie meegemaakt waardoor u zich afvroeg of God werkelijk bij u was? Er kunnen momenten zijn, zoals in het recente verleden...
vreugde verdrijft angst
Het is goed om goed, succesvol en populair te willen zijn. Wat niet oké is, is te denken dat we het allemaal alleen kunnen. Onze...
teddy-1113160_1920
Hoe vaak hebben we ons niet in een pijnlijke situatie bevonden en ons afgevraagd of iemand zich bekommert om wat we doormaken? Hoe vaak zijn...
wave-g21bcf9e56_1920
We hoeven niet te capituleren voor onze problemen, of ons erdoor te laten verslaan door ontevredenheid. Waarom? Omdat God met ons is, We kunnen de...
hands-2946940_1920
Het vermogen om medeleven te voelen is ons door God gegeven. als we lijden, zijn we veel beter in staat ons te identificeren met anderen...
Niet verlaten 4786590_1920
Het is een grote troost te weten dat onze Hogepriester en oudere Broer beloofd heeft bij ons te blijven tot het einde der tijden. Dit...
Kinderen niet bang in de nacht
Hoe kunnen we angst overwinnen of voorkomen dat we bang worden? Steeds weer zegt Jezus tegen ons: "Vrees niet!" Waarom denkt u dat Hij ons...
wachten op God
In tijden van beproeving kan het gebeuren dat we zo in beslag genomen worden door negatieve gedachten dat we onszelf voor de gek houden door...
hulp bij beproeving
Als we beproevingen meemaken, begint onze wereld vaak steeds meer om onszelf te draaien. We richten ons heel snel op onze eigen situatie. Andere mensen...
gebed heeft kracht
Wanneer we door moeilijkheden of verzoekingen gaan, kan bidden een risico lijken. “Wat als God mijn gebed niet beantwoordt? 1 Johannes 5:14-15 vertelt ons te...
Bidden zonder ophouden
Beseffen we wel hoe belangrijk bidden is voor onze relatie met God, met elkaar en voor ons eigen geestelijke, mentale en emotionele welzijn? In zijn...
Dankbaarheid
Elke dag in ons leven zou een dag van dankbaarheid moeten zijn. Gods Woord geeft ons de sleutels tot een vreugdevol leven vol voldoening, en...
Angst30739cc_1920
Wanneer u bang bent, bestrijd dan de angst en het ongeloof met 9 beloftes zoals: “Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet...
faith-gbda3d5986_1920
Sommige mensen denken dat het tegenovergestelde van angst hoop, moed of kracht is. Heeft u er ooit aan gedacht dat het ware tegenovergestelde van angst...
Mandalay-bay
Wanneer u naar het nieuws luistert of naar het journaal kijkt, komt u al snel tot de conclusie dat het kwaad bestaat. Vreselijke onrechtvaardigheden en...
hands-gabcc6e11f_1920
Het is voor ons christenen van fundamenteel belang te begrijpen dat onze verzoening met God niet tot stand komt door onze eigen goede werken. Het...
Vogel_1920
Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat...
najaarsfeesten_1920
Het Bazuinenfeest biedt de belofte van Gods bevrijding door de terugkeer van Jezus Christus, die als Koning der koningen over de hele aarde zal worden...
florida orkaan_1920
Deze orkaan trok onze aandacht. Ook al maakten we ons niet al te veel zorgen. Toen hij echter gisteren aan land kwam in het gebied...
Drukte en onze relatie met God
Het is helaas een feit dat voor velen het leven niet rustiger wordt, maar steeds hectischer, omdat er zoveel belangrijke dingen te doen zijn. Maar...
Gods buffet van gehoorzaamheid
Onder belijdende christenen bestaat er een ander soort buffet: gehoorzaamheid aan God. Het buffet bestaat uit de verwachting die God van ons heeft. Het gaat...
lifebuoy-redder_in_nood_1920
De ware Gouden Regel heeft echter te maken met wat wij voor onze naasten kunnen doen: “En zoals u wilt dat de mensen u doen,...
JCstar_1920
Wanneer zal Jezus Christus wederkomen? Deze vraag wordt al door christenen gesteld sinds de eerste generatie christenen. Wanneer komt Jezus terug? "Wanneer het geroep klinkt"...
universe-2742113_1920
God heeft een plan voor ons. Als wij Hem volgen en ons aan Hem onderwerpen, zal Hij ons door Zijn Geest leiden naar wat Hij...
arrows-2889040_1920
Wij bevinden ons in een tijd in de Kerk van Jezus Christus waarin wij, als geroepenen, duidelijke doelen voor onze geloofsreis nodig hebben om onze...
clock-3222267_1920
Tijd en hoe we die gebruiken is belangrijk voor God. Vanaf het allereerste begin schiep Hij het systeem om de tijd voor de mensheid te...
beach-1866992_1920
Voor ons in de Kerk, die de tijden herkennen en de profetische woorden van de Bijbel begrijpen, moeten deze tijden onze aandacht trekken en ons...
lonely-boy-2531764_1920
Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem ." (Genesis 2:18). De mens...
guy-2617866_1920
Volgens de joodse traditie vond het scheiden van het water van de Rode Zee plaats op de laatste dag van de Ongezuurde Broden. De Israëlieten...
banner sterreb-g0d644e46c_1920
Wanneer wij deel zouden krijgen aan de goddelijke natuur door het ontvangen van de Heilige Geest, zouden wij levende offers worden! Ons leven, onze waarden,...
royal-crown-2844982_1920
Ligt de kroon der gerechtigheid, die voor ons in gereedheid ligt, als het ware op de voorgrond in onze gedachten? Wij zijn geroepen om de...
alberta-2297204_1920
Jezus onderricht ons: "Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis...
jezus Kruis2_1920
Is ons geloof slechts gebaseerd op ongegronde veronderstellingen? Wat voor nut heeft het als wij oprecht geloven in iets dat onjuist of misleidend is? Geloof...
Jezus-opstanding_1920
De opgestane Jezus was nu "de Eerstgeborene … onder vele broeders" (Romeinen 8:29), waardoor God in staat was "vele zonen tot heerlijkheid te brengen" (Hebreeën...
Rusland-Oekraïne. Is dit de Eindtijd?
De Kerken van God hebben sinds lang grote belangstelling laten zien voor de profetieën van Ezechiël over “Gog, het land van Magog, de oppervorst van...
Lam van God
Het is belangrijk te begrijpen dat de hele Bijbel in wezen wijst naar Jezus Christus en Zijn vele rollen. Als de Schepper van het Universum...
hope-g947684997_1920
Met de wereldgebeurtenissen van de afgelopen twee weken kunnen sommigen van ons wel wat troost en bemoediging gebruiken. Zelfs het dagelijks leven in deze wereld...
50 jaar dienst_1920
De kennis van de waarheid en de mogelijkheid om die vrij te beoefenen en God te aanbidden blijven de belangrijkste aspecten van ons leven. We...
Vergeving
Waarom is dit van levensbelang? Lees het antwoord van Jezus: “Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven....
marching-5598465_1920
Waarschijnlijk was uw reactie dezelfde als in de rest van de wereld toen u hoorde over de Russische aanval op Oekraïne: ontzetting en medeleven, vooral...
Doop is slechts het begin
De doop en de daaraan voorafgaande vereiste stappen - geloof en bekering - zijn echter slechts het begin van onze weg met God naar het...
Doortocht Rode Zee was een doop
Elk jaar met Pascha worden wij herinnerd aan onze doop, d.w.z. ons besluit toen wij symbolisch voor de Rode Zee stonden om consequent de weg...
volharden-g9a4bf3ad2_1920
Als het gaat om de vrijheid om ons geloof te beleven, zijn wij waarschijnlijk de meest gezegende generatie christenen in de geschiedenis. In onze moderne...
eyes-ge227d6f54_1920
Een vrouw ging naar haar voorganger toe en zei tegen hem: “Ik kom niet meer naar de dienst.” Haar voorganger antwoordde: “Mag ik vragen waarom?”...
frog-gf1fee0507_1920
Waarschijnlijk hebben de meesten van ons weleens een beproeving meegemaakt waarbij we ons afvroegen of we het wel aan zouden kunnen. Bent u ooit in...
dove-g644c5e77d_1920
Iedereen die waar geloof bezit, wordt op enig moment op de proef gesteld. De Bijbel zegt dat deze beproevingen ten doel hebben de echtheid van...
books-gecc534dfb_1920
Laten we eerlijk zijn. In het afgelopen jaar 2021 hebben velen van ons te maken gehad met zware beproevingen op het gebied van gezondheid, financiën...
vermoeide handen en harten opbeuren
Hoe kun je van een houding of gevoel van angst, vermoeidheid en frustratie overgaan naar een houding of gevoel van vertrouwen, hernieuwde energie en scherpte?...
guer-g4b26a3a27_1920
Soms overstemt een parfum van iemand je eigen parfum als je in contact bent met iemand. In ons geestelijke leven is het ook zo: door...
Parel van grote waarde
“Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij...
eclyps-in-gods-handen_1920
Wat denkt u als u het nieuws ziet of hoort in deze tijd? Het lijkt steeds moeilijker om nieuwsberichten te vinden die bemoedigend zijn. In...
zonsondergang-waarmee-eindigt-u-uw-dag?_1920
Naast het beginnen van uw dag met God, door Hem te danken voor de nieuwe dag en Hem om hulp te vragen voor het verloop...
reading vrouw-3456671_1920
Wat is het eerste waar u aan denkt als u wakker wordt? Grijpt u onmiddellijk naar uw mobiele telefoon om te zien wat er 's...
Meldt u af!
De Bijbel voorspelt nauwkeurig het tempo van het leven en de toenemende verspreiding van kennis in onze tijd: “Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim...
Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Overdenkingen voor de Sabbat’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God