Overdenkingen voor de Sabbat

Bazuinendag
De Bijbelse Bazuinendag die de dag des Heren aankondigt, gaat gepaard met bazuingeschal. Er komen 7 bazuinen voor in het boek openbaring en bij de...
dood belastingen en eeuwigheid
Veel mensen denken niet echt na over de waarheid tijdens hun leven op aarde. Er zijn mensen die denken dat het leven hier en nu...
Verdriet en hoop
Rouwen maakt deel uit van de menselijke ervaring, het verlies van een geliefde kan niet worden ontkend. In het leven van een christen verloopt het...
gehoorzaamheid
Wanneer we de weg met God beginnen, zullen we niet alles meteen overwinnen. Naast het aanvankelijke berouw moet men zich iedere keer dat men zich...
Elk gelegenheid aangrijpen om God te dienen
Paulus was een apostel die in elke situatie een mogelijkheid zocht om het evangelie te verkondigen en God te dienen, hoe moeilijk die situatie ook...
Verzoening en liefde
Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen staat in Romeinen 12:18. Gods omgang met mensen draait niet om...
Satan de duivel gebruik maakt van onopgeloste woede om ons te beïnvloeden, wat begrijpelijk is omdat woede een belangrijk kenmerk van zijn aard is
Satan de duivel maakt gebruik van onopgeloste woede om ons te beïnvloeden, wat begrijpelijk is omdat woede een belangrijk kenmerk van zijn aard is. Boosheid...
Geloof en gebed
De keuze om God te gehoorzamen en te dienen leidt onvermijdelijk tot moeilijkheden die ons geloof op de proef zullen stellen. Paulus vertelt ons dat...
God is altijd eerlijk
Gods beslissingen zijn altijd in overeenstemming met Zijn karakter, dat liefde is (1 Johannes 4:8, 16). Vertrouwen op God en Zijn Woord is het enige...
dankbaar
Hebt u er ooit over nagedacht hoe belangrijk dankbaarheid is? Waarom is dankbaarheid belangrijk? Dankbaarheid is een sleutel tot een leven dat voldoening schenkt.
excuse-me-5079442_1920
ls God ons roept en we onze roeping aanvaarden, beginnen we aan een reis waarin we anders (moeten) denken dan voorheen. We hebben de vrije...
Spiegel
Jezus verweet de schriftgeleerden en Farizeeën dat ze zich meer zorgen maakten over hun uiterlijk dan over hun innerlijke houding: “Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën,...
Bloem nederigheid
Nederigheid is een realistische inschatting van wat we zijn zonder God. Het omvat het besef dat we met onze zonden de dood hebben verdiend, maar...
treuren-graf
Jezus zei: “Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden” (Mattheüs 5:4). Een deel van Gods wil voor ons houdt dus in dat...
gift&belofte-1420830_1920
Vlak voordat Jezus opsteeg naar de hemel, zei Hij tegen Zijn discipelen dat “zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de...
Pinksteren-hart-gd1996b043_1920
Over enkele dagen vieren wij Pinksteren, een feest dat ons herinnert aan de uitstorting van de Heilige Geest. Door de Heilige Geest mogen wij de...
prayer-gf994aafe1_1920
Wie leeft er volledig zonder problemen? Niemand, want problemen horen bij het leven. Maar het is gemakkelijk om de moed te verliezen en niet te...
dove-blue-g983d817b0_1920
Met de uitstorting van de Heilige Geest begon voor de nieuwe bekeerlingen de allergrootste uitdaging – de transformatie van de menselijke natuur! Deze uitdaging bestaat...
monarch-3110239_1920
Onze GPS-apparaten moeten ten minste van vier satellieten informatie ontvangen om een positie te bepalen. In het GPS-apparaat zit een computer die de uitgezonden informatie...
onbezwaard vooruitkijken-2644130
We hebben allemaal hetzelfde doel: het Koninkrijk van God binnengaan. Het is het meest waardevolle doel dat er in het leven kan zijn. We zouden...
Bijbelstudie-3698211_1920
Of we ons er nu van bewust zijn of niet, onze levensstijl wordt bepaald door onze gewoonten. Wat we eten, hoe we reageren op stress,...
passover-7134802_1920
Waarschijnlijk ervaren we allemaal hetzelfde als het gaat om de offers op Gods hoogtijdagen: we denken na over ons offer en bereiden ons daarop voor....
a-book-6213537_1920
In deze overdenking staan onze woorden die we spreken centraal. Wat voor mensen willen we zijn, waar willen we om bekend staan in termen van...
Leeuw - satan-3317670_1920
Dat er iets aan de hand is in onze samenleving – dat dingen niet meer normaal zijn – wordt bevestigd door recente nieuwsberichten. Het is...
Zelf verstoten Lam
Af en toe gebeurt het dat een ooi een lam krijgt en het verstoot. Wanneer het lam bij de ooi wordt teruggebracht, duwt de moeder...
Moed nodig om Gods Koninkrijk binnen te gaan
Het kan zijn dat veel mensen grote dingen nastreven, maar grote dingen worden meestal alleen bereikt door moed. Dit geldt ook voor ons en ons...
Dankbaarheid
We hebben allemaal de mogelijkheid en de kans om de gewoonte van dankbaarheid te cultiveren. Dankbaarheid bevordert de geestelijke gezondheid. Dankbaarheid vermindert een verscheidenheid aan...
eenzame vrouw
Hebt u ooit een situatie meegemaakt waardoor u zich afvroeg of God werkelijk bij u was? Er kunnen momenten zijn, zoals in het recente verleden...
vreugde verdrijft angst
Het is goed om goed, succesvol en populair te willen zijn. Wat niet oké is, is te denken dat we het allemaal alleen kunnen. Onze...
teddy-1113160_1920
Hoe vaak hebben we ons niet in een pijnlijke situatie bevonden en ons afgevraagd of iemand zich bekommert om wat we doormaken? Hoe vaak zijn...
wave-g21bcf9e56_1920
We hoeven niet te capituleren voor onze problemen, of ons erdoor te laten verslaan door ontevredenheid. Waarom? Omdat God met ons is, We kunnen de...
hands-2946940_1920
Het vermogen om medeleven te voelen is ons door God gegeven. als we lijden, zijn we veel beter in staat ons te identificeren met anderen...
Niet verlaten 4786590_1920
Het is een grote troost te weten dat onze Hogepriester en oudere Broer beloofd heeft bij ons te blijven tot het einde der tijden. Dit...
Kinderen niet bang in de nacht
Hoe kunnen we angst overwinnen of voorkomen dat we bang worden? Steeds weer zegt Jezus tegen ons: "Vrees niet!" Waarom denkt u dat Hij ons...
wachten op God
In tijden van beproeving kan het gebeuren dat we zo in beslag genomen worden door negatieve gedachten dat we onszelf voor de gek houden door...
hulp bij beproeving
Als we beproevingen meemaken, begint onze wereld vaak steeds meer om onszelf te draaien. We richten ons heel snel op onze eigen situatie. Andere mensen...
gebed heeft kracht
Wanneer we door moeilijkheden of verzoekingen gaan, kan bidden een risico lijken. “Wat als God mijn gebed niet beantwoordt? 1 Johannes 5:14-15 vertelt ons te...
Bidden zonder ophouden
Beseffen we wel hoe belangrijk bidden is voor onze relatie met God, met elkaar en voor ons eigen geestelijke, mentale en emotionele welzijn? In zijn...
Dankbaarheid
Elke dag in ons leven zou een dag van dankbaarheid moeten zijn. Gods Woord geeft ons de sleutels tot een vreugdevol leven vol voldoening, en...
Angst30739cc_1920
Wanneer u bang bent, bestrijd dan de angst en het ongeloof met 9 beloftes zoals: “Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet...
faith-gbda3d5986_1920
Sommige mensen denken dat het tegenovergestelde van angst hoop, moed of kracht is. Heeft u er ooit aan gedacht dat het ware tegenovergestelde van angst...
Mandalay-bay
Wanneer u naar het nieuws luistert of naar het journaal kijkt, komt u al snel tot de conclusie dat het kwaad bestaat. Vreselijke onrechtvaardigheden en...
hands-gabcc6e11f_1920
Het is voor ons christenen van fundamenteel belang te begrijpen dat onze verzoening met God niet tot stand komt door onze eigen goede werken. Het...
Vogel_1920
Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat...
najaarsfeesten_1920
Het Bazuinenfeest biedt de belofte van Gods bevrijding door de terugkeer van Jezus Christus, die als Koning der koningen over de hele aarde zal worden...
florida orkaan_1920
Deze orkaan trok onze aandacht. Ook al maakten we ons niet al te veel zorgen. Toen hij echter gisteren aan land kwam in het gebied...
Drukte en onze relatie met God
Het is helaas een feit dat voor velen het leven niet rustiger wordt, maar steeds hectischer, omdat er zoveel belangrijke dingen te doen zijn. Maar...
Gods buffet van gehoorzaamheid
Onder belijdende christenen bestaat er een ander soort buffet: gehoorzaamheid aan God. Het buffet bestaat uit de verwachting die God van ons heeft. Het gaat...
lifebuoy-redder_in_nood_1920
De ware Gouden Regel heeft echter te maken met wat wij voor onze naasten kunnen doen: “En zoals u wilt dat de mensen u doen,...
JCstar_1920
Wanneer zal Jezus Christus wederkomen? Deze vraag wordt al door christenen gesteld sinds de eerste generatie christenen. Wanneer komt Jezus terug? "Wanneer het geroep klinkt"...
universe-2742113_1920
God heeft een plan voor ons. Als wij Hem volgen en ons aan Hem onderwerpen, zal Hij ons door Zijn Geest leiden naar wat Hij...
arrows-2889040_1920
Wij bevinden ons in een tijd in de Kerk van Jezus Christus waarin wij, als geroepenen, duidelijke doelen voor onze geloofsreis nodig hebben om onze...
clock-3222267_1920
Tijd en hoe we die gebruiken is belangrijk voor God. Vanaf het allereerste begin schiep Hij het systeem om de tijd voor de mensheid te...
beach-1866992_1920
Voor ons in de Kerk, die de tijden herkennen en de profetische woorden van de Bijbel begrijpen, moeten deze tijden onze aandacht trekken en ons...
lonely-boy-2531764_1920
Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem ." (Genesis 2:18). De mens...
guy-2617866_1920
Volgens de joodse traditie vond het scheiden van het water van de Rode Zee plaats op de laatste dag van de Ongezuurde Broden. De Israëlieten...
banner sterreb-g0d644e46c_1920
Wanneer wij deel zouden krijgen aan de goddelijke natuur door het ontvangen van de Heilige Geest, zouden wij levende offers worden! Ons leven, onze waarden,...
royal-crown-2844982_1920
Ligt de kroon der gerechtigheid, die voor ons in gereedheid ligt, als het ware op de voorgrond in onze gedachten? Wij zijn geroepen om de...
alberta-2297204_1920
Jezus onderricht ons: "Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis...
jezus Kruis2_1920
Is ons geloof slechts gebaseerd op ongegronde veronderstellingen? Wat voor nut heeft het als wij oprecht geloven in iets dat onjuist of misleidend is? Geloof...
Jezus-opstanding_1920
De opgestane Jezus was nu "de Eerstgeborene … onder vele broeders" (Romeinen 8:29), waardoor God in staat was "vele zonen tot heerlijkheid te brengen" (Hebreeën...
Rusland-Oekraïne. Is dit de Eindtijd?
De Kerken van God hebben sinds lang grote belangstelling laten zien voor de profetieën van Ezechiël over “Gog, het land van Magog, de oppervorst van...
Lam van God
Het is belangrijk te begrijpen dat de hele Bijbel in wezen wijst naar Jezus Christus en Zijn vele rollen. Als de Schepper van het Universum...
hope-g947684997_1920
Met de wereldgebeurtenissen van de afgelopen twee weken kunnen sommigen van ons wel wat troost en bemoediging gebruiken. Zelfs het dagelijks leven in deze wereld...
50 jaar dienst_1920
De kennis van de waarheid en de mogelijkheid om die vrij te beoefenen en God te aanbidden blijven de belangrijkste aspecten van ons leven. We...
Vergeving
Waarom is dit van levensbelang? Lees het antwoord van Jezus: “Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven....
marching-5598465_1920
Waarschijnlijk was uw reactie dezelfde als in de rest van de wereld toen u hoorde over de Russische aanval op Oekraïne: ontzetting en medeleven, vooral...
Doop is slechts het begin
De doop en de daaraan voorafgaande vereiste stappen - geloof en bekering - zijn echter slechts het begin van onze weg met God naar het...
Doortocht Rode Zee was een doop
Elk jaar met Pascha worden wij herinnerd aan onze doop, d.w.z. ons besluit toen wij symbolisch voor de Rode Zee stonden om consequent de weg...
volharden-g9a4bf3ad2_1920
Als het gaat om de vrijheid om ons geloof te beleven, zijn wij waarschijnlijk de meest gezegende generatie christenen in de geschiedenis. In onze moderne...
eyes-ge227d6f54_1920
Een vrouw ging naar haar voorganger toe en zei tegen hem: “Ik kom niet meer naar de dienst.” Haar voorganger antwoordde: “Mag ik vragen waarom?”...
frog-gf1fee0507_1920
Waarschijnlijk hebben de meesten van ons weleens een beproeving meegemaakt waarbij we ons afvroegen of we het wel aan zouden kunnen. Bent u ooit in...
dove-g644c5e77d_1920
Iedereen die waar geloof bezit, wordt op enig moment op de proef gesteld. De Bijbel zegt dat deze beproevingen ten doel hebben de echtheid van...
books-gecc534dfb_1920
Laten we eerlijk zijn. In het afgelopen jaar 2021 hebben velen van ons te maken gehad met zware beproevingen op het gebied van gezondheid, financiën...
vermoeide handen en harten opbeuren
Hoe kun je van een houding of gevoel van angst, vermoeidheid en frustratie overgaan naar een houding of gevoel van vertrouwen, hernieuwde energie en scherpte?...
guer-g4b26a3a27_1920
Soms overstemt een parfum van iemand je eigen parfum als je in contact bent met iemand. In ons geestelijke leven is het ook zo: door...
Parel van grote waarde
“Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij...
eclyps-in-gods-handen_1920
Wat denkt u als u het nieuws ziet of hoort in deze tijd? Het lijkt steeds moeilijker om nieuwsberichten te vinden die bemoedigend zijn. In...
zonsondergang-waarmee-eindigt-u-uw-dag?_1920
Naast het beginnen van uw dag met God, door Hem te danken voor de nieuwe dag en Hem om hulp te vragen voor het verloop...
reading vrouw-3456671_1920
Wat is het eerste waar u aan denkt als u wakker wordt? Grijpt u onmiddellijk naar uw mobiele telefoon om te zien wat er 's...
Meldt u af!
De Bijbel voorspelt nauwkeurig het tempo van het leven en de toenemende verspreiding van kennis in onze tijd: “Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim...
Kinderen zijn volgzaam en wijs
Een belangrijk kenmerk van goddelijke wijsheid is dat zij voor rede vatbaar is, zich iets laat gezeggen. Onze bereidheid om ons iets te laten gezeggen...
Bloed van Christus is kostbaar
We onderkennen allemaal de waarheid van Paulus’ uitspraak in Romeinen 3:23: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.” De Bijbel leert duidelijk...
banner-open-bible
Bij ‘de zaligsprekingen’ denkt u waarschijnlijk direct aan de Bergrede (Mattheüs 5:1-12). Wist u dat ook in het boek Openbaring zeven ‘zaligsprekingen’ staan? Het zijn...
Coronavirus COVID-19. Corona virus pandemic.
Woensdagmorgen bereikte ons het nieuws van het overlijden van onze medebroeder en pastor Randy D’Alessandro. Hij diende God actief in de gemeenten in Chicago (Illinois)...
Geweten onder controle
We moeten zorgen dat ons geweten niet wordt aangetast. Het moet gericht zijn op God en Zijn verwachtingen van ons.
Uw God komt
In de Amerikaanse staat Utah, in de stad Salt Lake City, is er echter één graf dat mensen aantrekt. Het is het graf van Matthew...
Kostbare waarheid van de Bijbel
Toeval? Of goddelijke nadruk? Vreugde in de kostbare waarheid van God is zonder geloof echter onmogelijk. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij beloont wie...
Een tijd van vreugde en nederigheid
Over een paar weken vieren we met elkaar het hoogtepunt van Gods plan, het ontzagwekkende Koninkrijk van God ingeluid door het Millennium! We zullen opnieuw...
De “2G-regel” tot de mist optrekt
Bent u ooit 's morgens in de mist vertrokken en kon u niet ver zien? Zelfs als de weg bekend is, is het goed opletten...
Egypt
Het verhaal van Jozef is ons allen bekend. Dit verhaal bevat enkele verborgen nuances ter overdenking die belangrijk zijn voor onze relatie met God en...
Conflict
Geestelijke volwassenheid. Het kan immers gebeuren dat in bepaalde omstandigheden onze naaste onze liefde helemaal niet heeft verdiend.
Sun
Veel belijdende christenen geloven dat zij na hun dood in de hemel zullen zijn. Zij weten niet waar hun weg werkelijk naartoe leidt, omdat zij...
Een van Satans instrumenten
De naam Satan betekent "tegenstander". Satan verzet zich tegen God in alles wat God van plan is te doen.
Een bundel takken
Iets meer dan 26 jaar geleden kwam ik in Indianapolis bijeen met een aantal ministers en hun echtgenotes. De tijd was gekomen om onze bewezen...
Hoe vervult u uw rol bij het maken van discipelen?
Terwijl Hij op een berg zat in Galilea, zo’n 125 kilometer ten noorden van Jeruzalem, gaf de opgestane Jezus Christus enkele heel specifieke aanwijzingen aan...
Hoe “omvangrijk” is mijn geloof in Jezus Christus?
Het Bijbelvers dat in de meeste talen en dialecten wel is vertaald, vinden we in Johannes 3:16: “Want zo lief heeft God de wereld gehad,...
Dure trouw
Vlak voor de wederkomst van Christus zal de tijd komen dat de geroepenen hun trouw zullen moeten bewijzen. Toen Jezus met Zijn discipelen op de...
Wat doen we met ons geschenk?
Paulus schreef het volgende aan de christenen te Filippi: “Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en...
Gods Heilige Geest Gods Krachtbron
God, de Vader, bezit grenzeloze kracht, die Hij met Jezus Christus deelt. Jezus heeft daarvan aan Zijn discipelen gegeven, en deze kracht werkt ook vandaag...
Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Overdenkingen voor de Sabbat’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.