Overdenkingen voor de Sabbat

50 jaar in dienst van God en Jezus Christus

Een onbetaalbaar voorrecht – vijftig jaar in dienst van God in de bediening van Jezus Christus

Zoals velen weten, hebben mijn vrouw Beverly en ik deze week met een grote verandering in ons leven te maken gekregen. Len Martin, voorzitter van de Raad van Oudsten, maakte eerder deze week bekend dat ik niet door de Raad herbevestigd was om verder te gaan als president van United Church of God, an International Association. De heer Martin en de Raad hebben een verklaring opgesteld, die kort na de stemming werd verspreid en die u wellicht al hebt gezien.
Sinds deze aankondiging hebben Bev en ik veel hartverwarmende brieven, emails en telefoontjes ontvangen. Het is ontroerend en we zijn meer dan dankbaar voor de mogelijkheid om zoveel jaren te hebben mogen dienen in de bediening van Jezus Christus over de hele wereld.
Ik hoorde dat toen een van de studenten van het Ambassador Bible College (ABC) het nieuws hoorde, hij aan docent Steve Myers vroeg: “Wat gaat de heer Kubik nu doen?” De heer Myers antwoordde: “Hij zal Gods volk blijven dienen, alleen op een andere manier.”
Dat was goed gezegd en geeft onze gedachten goed weer.
Uiteraard bidden Bev en ik voor een rimpelloze overgang, en dat God de nieuwe president zal inspireren en leiden. We vragen en bidden dat u hetzelfde zult doen.
Om eerlijk te zijn, Beverly en ik hadden graag door willen gaan in deze rol en een aantal lopende projecten willen afronden. Maar we accepteren deze beslissing welwillend. We zijn zo dankbaar dat we negen jaar aan het roer van United Church of God hebben gestaan. We zullen God voor altijd dankbaar zijn voor deze lange periode van vrede en stabiliteit in de Kerk van God. Onze grootste zegening in de Kerk bent u en de vele persoonlijke relaties die we met zovelen over de hele wereld hebben gedeeld.
Toen ik tien jaar geleden onder Dennis Luker werkte en we in de Kerk een aantal zeer moeilijke tijden doormaakten, was ik erg dankbaar voor zijn leiderschap en zijn onwankelbare toewijding aan Jezus Christus en God de Vader. Hij was mijn mentor. Ik had geen verdere ambities. Ik had nooit gedacht dat hij zo snel van ons zou worden weggenomen en dat ik onverwacht president van United Church of God zou worden. Met vele andere onbaatzuchtige dienaren hebben we samengewerkt om eenheid te bereiken en het geloof te verdedigen.
Bev en ik hebben de eer gehad met vele andere toegewijde dienaren samen te werken, waaronder Peter Eddington, Mark Welch, Chris Rowland, Aaron Dean, Mario Seiglie, Roy Holladay en hun echtgenotes. Die lijst is lang, en ik verontschuldig me bij voorbaat dat ik niet veel meer namen heb genoemd. Het is een eer geweest om te helpen bij het plannen van en deelnemen aan vele kerkelijke activiteiten en bezigheden. Het is een groot voorrecht geweest om te dienen als voorganger, te schrijven voor verschillende kerkelijke publicaties, en te spreken en te helpen bij het verkondigen en onderwijzen van het Evangelie van het Koninkrijk van God.
Bev en ik genieten beiden van de zegen van een goede gezondheid, en deze activiteiten zullen doorgaan als de mogelijkheden om te dienen zich aandienen.
Omdat velen ons hebben gevraagd wat we in de toekomst gaan doen, is dit een goede plaats om daarover iets te zeggen.
Ik ben van plan me terug te trekken uit het fulltime werk voor de Kerk nadat de nieuwe president is benoemd. Zoals de heer Martin in zijn brief vermeldde, hebben Bev en ik 22 jaar geleden LifeNets International opgericht, een charitatieve non-profitorganisatie die vele duizenden mensen over de hele wereld heeft geholpen, waaronder veel kerkleden. We hebben het voorrecht gehad om zoveel mensen te helpen met onderwijs, huisvesting, mobiliteit, voedselzekerheid, landbouw en schoon water – dingen die we gemakkelijk als vanzelfsprekend beschouwen. Dat werk zullen we voortzetten.
We kijken er ook erg naar uit om meer tijd als grootouders door te brengen. We hadden al plannen om terug te keren naar Indianapolis, waar we ooit in 1995 samen met vele anderen hebben gewerkt aan het organiseren en oprichten van United Church of God.
De kennis van de waarheid en de mogelijkheid om die vrij te beoefenen en God te aanbidden blijven de belangrijkste aspecten van ons leven. We zijn gered door genade, en het begrip van ons ongelooflijk menselijk potentieel – het volgen van Gods weg met de hulp van de Heilige Geest om meer op Hem te gaan lijken en deel uit te maken van Zijn Familie – is en zal altijd een nederige focus voor Beverly en mij blijven.
Telkens als we voor een grote overgang stonden, waren we telkens weer onder de indruk van de manier waarop God voor Zijn volk zorgt, en verwonderden we ons over de onverwachte kansen die God in petto had.
We leven inderdaad in tumultueuze tijden. De laatste twee jaar, en in het bijzonder de laatste twee maanden, hebben dramatische gebeurtenissen teweeggebracht die weinigen voor mogelijk hadden gehouden.
Ter afsluiting dring ik er bij u op aan om tot God te blijven naderen, en dan Hij zal tot u naderen (Jakobus 4:8). Zoek Hem op door gebed en het bestuderen van Zijn kostbare Woord. Bid voor elkaar, bid voor de Kerk, en bedenk dat God de wereld zó liefhad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, Wiens offer de weg naar verlossing heeft geopend, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16). God is liefde (1 Johannes 4:16)! Paulus instrueert ons: “Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde” (Efeze 5:1-2).
In deze tijd van onrust in de wereld vraag ik u allen te bidden voor het Oekraïense volk, dat lijdt onder de wrede en barbaarse invasie door Rusland. De uitkomsten van deze oorlog zullen wereldwijde gevolgen hebben en ons allen raken. LifeNets helpt via onze Sabbatvierende vrienden de vluchtelingen, te beginnen met het transport van humanitaire hulp per vrachtwagen vanuit Duitsland naar West-Oekraïne. U kunt helpen door dit zich ontwikkelende verhaal te volgen op onze website www.lifenets.org.
Een laatste woord: ik wil speciale dank betuigen aan mijn toegewijde en geweldige vrouw Beverly die mij volledig heeft gesteund in mijn bediening. Zij is een moedige vrouw die elke hindernis en uitdaging in ons werk heeft weerstaan. Degenen die haar kennen, weten ook van haar medeleven en liefde voor mensen. Zonder haar onvermoeibare werk en aanmoediging zou ik niets zijn.
Het is werkelijk een onbetaalbaar voorrecht voor ons allen om een vitaal deel te zijn van de Kerk van God. Laten we eendrachtig zijn en het Werk blijven doen!

In dienst van Christus,

Victor Kubik

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ’50 jaar in dienst van God en Jezus Christus’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God