Overdenkingen voor de Sabbat

Afscheid en begroeting

Welke woorden gebruiken we om afscheid te nemen van familieleden en vrienden, van geliefden? En welke woorden horen we graag als we begroet worden?

De analogie past niet helemaal bij deze “Overdenking voor de Sabbat”, want aan de ene kant gaat het niet over afscheid nemen van mensen, maar van het leven, en aan de andere kant gaat het niet over het begroeten van mensen als we welkom worden geheten, maar over de woorden die we in het volgende leven zullen horen.


Als christenen is er één mogelijkheid voor een afscheidswoord wanneer dit leven ten einde loopt, en één andere mogelijkheid voor de woorden die we horen in het volgende leven. We vinden beide in de Bijbel.

De ene kunnen we zelf schrijven als een soort grafschrift. De andere komt van God. We zullen allemaal verheugd zijn als deze twee mogelijkheden voor ons gelden.


Toen de apostel Paulus zijn dood zag naderen, beschreef hij zijn wandel met God als volgt: “Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden” (2 Timotheüs 4:7).

Zeker iedere christen zou willen dat deze woorden hun christelijke reis beschrijven, als een soort afscheid aan het einde van hun leven!

Paulus was vol vertrouwen over zijn toekomst: “Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad” (vers 8).

Het woord dat we horen in het volgende leven gaat over Gods “verwelkoming” wanneer we, na Hem trouw gediend te hebben in dit leven (zoals Paulus deed), het koninkrijk van God binnengaan: “Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer” (Mattheüs 25:23).

Elke christen zou deze woorden toch wel willen horen als een groet van God bij de opstanding!


We weten dat God ons tot succes heeft geroepen (Filippenzen 1:3-6). Om dit afscheid en dit welkom voor ons werkelijkheid te laten worden, moeten we de levenswijze van de apostel Paulus navolgen: ” Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel (…) Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word” (1 Korinthe 9:26-27).

Een gratis exemplaar aanvragen
opstanding
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Afscheid en begroeting’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!
opstanding

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God