Overdenkingen voor de Sabbat

Alle begin is moeilijk: De Doop en het Pascha

De ervaring van de Israëlieten in Egypte is een voorbeeld van Satans tactiek. De Farao van Egypte – een beeld van de duivel – verzette zich tegen Mozes en achtervolgde de Israëlieten totdat zij voor de Rode Zee stonden. Hij kon de gedachte aan hun bevrijding uit slavernij niet verdragen.


In 1 Korinthe 10 betrekt de apostel Paulus de ervaring van de Israëlieten bij de Rode Zee op de doop. Wanneer wij gedoopt worden, kiezen wij voor bevrijding van Satans invloed.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat geroepenen die zich willen laten dopen, en zo het “officiële” begin van hun wandel met God willen bezegelen, dikwijls vóór de doop beproevingen en verzoekingen ondervinden, omdat Satan hen ervan wil weerhouden deze stap te zetten. En sommigen van ons hebben dit ook voor onze doop meegemaakt.


Wij weten ook dat de apostel Petrus ons aanspoort waakzaam te zijn, “want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden” (1 Petrus 5:8).

Dit is voortdurend het geval, maar in de aanloop naar Gods jaarlijkse feesten is onze tegenstander bijzonder actief. De Bijbelse feesten zijn hem een doorn in het oog. De symboliek ervan wijst op Gods grote plan met de mensheid, en Satan haat dit plan.


Elk jaar met Pascha worden wij herinnerd aan onze doop, d.w.z. ons besluit toen wij symbolisch voor de Rode Zee stonden om consequent de weg van God te volgen tot het einde van ons leven. Satan is niet blij met de beslissing die we toen maakten. En hij is vooral actief in de tijd vóór het Pascha, omdat dit feest, als het begin van Gods jaarlijkse feesten, ons herinnert aan onze beslissing van toen. Het is dan ook geen verrassing wanneer wij als Gods volk “ongewone” beproevingen meemaken in de weken vóór dit voorjaarsfeest.

Petrus zegt ons wat wij moeten doen: “Bied weerstand aan [Satan], vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt” (1 Petrus 5:9).

Net als de Israëlieten bij de Rode Zee en net als bij onze doop zullen wij met Gods hulp in staat zijn om ons dit jaar op een adequate manier op het Pascha voor te bereiden en Satan aan het kortste eind te laten trekken.

Ik wens u allen een gezegende Sabbat!

Een gratis exemplaar aanvragen
Doortocht Rode Zee was een doop
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Alle begin is moeilijk: De Doop en het Pascha’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!
Doortocht Rode Zee was een doop

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God