Overdenkingen voor de Sabbat

Alleen zijn als Christen

 Alleen zijn als christen

“Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem .”
(Genesis 2:18).

De mens in kwestie in deze uitspraak van God was Adam, een man, maar het woord “mens” in dit vers is niet geslacht-specifiek: het betekent de mens in het algemeen. Hoewel het in dit specifieke geval om Adam gaat, is het niet goed voor de mens – man of vrouw – om alleen te zijn. 

God schiep ons als sociale wezens. Situaties die eenzaamheid uitlokken, hebben een negatief effect op onze geest. Een voorbeeld in de afgelopen twee jaar was het isolement dat werd teweeggebracht door thuiswerken en Covid lockdowns.

“Het is niet goed dat de mens alleen is” heeft echter ook een figuurlijke betekenis. Het gaat om onze relatie met gelijkgestemden en – het allerbelangrijkste – met God.

De eenzaamheid van een christen vloeit voort uit zijn wandel met God in een goddeloze wereld, een wandel die hem soms isoleert van zijn omgeving, die gericht is op andere waarden en doelen. God gaf ons de behoefte aan gemeenschap met anderen van onze gezindheid. Dit zijn onze broeders en zusters die kunnen begrijpen wat ons doel is als christenen met het oog op het Koninkrijk van God. In onze directe dagelijkse omgeving hebben wij misschien geen contact met degenen die geestelijk dicht bij ons staan. 

Daarentegen vinden wij onder andere mensen nauwelijks iemand die geïnteresseerd is in wat in het centrum van ons leven staat als werkelijk geroepenen. We houden dit dus voor onszelf, we zwijgen er bijna altijd over bij mensen die heel anders in het leven staan. Dit kan ons de reputatie geven saai te zijn, zodat de kloof groter wordt tussen ons en degenen om ons heen die anders geloven.

En dus zijn we gedwongen om onze dagelijkse weg alleen te gaan.

Gods profeten kenden deze situatie. Het bracht hen ertoe God te smeken in hun klaagzang, en onze Heer en Meester ervoer dit ook.

Des te meer verheugen wij ons over de mogelijkheden die wij hebben tijdens de diensten of via moderne communicatiemiddelen (telefoon, e-mail, WhatsApp, enz.) om contact te hebben met onze gelijkgestemde broeders en zusters. 

En het belangrijkste is het dagelijks onderhouden van onze relatie met God, want Hij is altijd in onze onmiddellijke omgeving. Ons voorbeeld is Jezus: “Zie, de tijd komt en is nu gekomen, dat u uiteengedreven zult worden, ieder naar het zijne, en u Mij alleen zult laten; en toch ben Ik niet alleen, omdat de Vader bij Mij is” (Johannes 16:32).

Het is niet goed voor de geroepene om geestelijk alleen te zijn. Laten we gebruik maken van de kansen die ons geboden worden!

Ik wens u allen een gezegende Sabbat!

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Alleen zijn als Christen’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God