Overdenkingen voor de Sabbat

Als we gekwetst worden

Als we ernstig worden beledigd – sterker nog, als we onterecht worden beschuldigd – is onze eerste gedachte vaak om terug te slaan of wraak te nemen. Herinneren we ons op dat moment de vermaning van Jezus? Hij vertelt ons: “U hebt gehoord dat er gezegd is: Oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter (…) wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe” (Mattheüs 5:38-39).

De opdracht van Jezus gaat nog verder: “U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten. Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen zult zijn van uw Vader” (verzen 43-45). Hoe kunnen we de woorden van Jezus, die ons niet altijd bevallen, in de praktijk brengen? Elk genezingsproces begint met het in de praktijk brengen van de woorden van Jezus Christus.

“En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt” (Marcus 11:25). De lat had niet hoger kunnen liggen. Jezus ging zelfs zo ver om te zeggen dat we anderen moeten vergeven “opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft”. Hij voegt eraan toe: “Maar als u niet vergeeft, zal uw Vader, Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven” (verzen 25-26).

Hoe vaak hebben we deze Schriftteksten niet gelezen en er gefrustreerd over nagedacht? Toch moeten we vergeving zien als een grote, allesomvattende zegen die ons van schuld kan bevrijden en onze wonden kan helen. Vergeving is niet alleen een eis van Jezus aan ons, maar ook een voorwaarde die God ons stelt zodat onze eigen zonden vergeven kunnen worden. Vergeving is een sleutel die de deur opent naar het afbreken van afwijzing en haat. Het doorbreekt de keten van bitterheid en egoïsme.


Laten we de betekenis van vergeving niet vergeten, zoals die duidelijk wordt uit het modelgebed van Jezus. “Onze Vader, Die in de hemelen zijt (…) vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven” ( Mattheüs 6:9-12). “Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven” (verzen 14-15).

In de praktijk is het gemakkelijker om iemand te vergeven als je niet voortdurend denkt aan wat die persoon heeft gedaan. We moeten niet vergeten dat Jezus Christus onder veel groter onrecht heeft geleden dan wij ooit zullen meemaken. Bij alles wat Hij doorstond, wachtte Hij geduldig op Gods verzoening met de mensheid. Hij verwacht hetzelfde van ons.

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Als we gekwetst worden’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God