Overdenkingen voor de Sabbat

Bidden, maar niet alleen in de vloed

Waarschijnlijk hebben de meesten van ons weleens een beproeving meegemaakt waarbij we ons afvroegen of we het wel aan zouden kunnen. Bent u ooit in zo’n benarde situatie geweest dat u zich zo voelde? Ik denk dat velen van ons zich ooit wel zo hebben gevoeld. Soms kan de druk van onze zorgen en beproevingen zo groot zijn dat we het gevoel hebben erin te verdrinken.

Dit is wat ook koning David heeft ervaren: “Verlos mij, o God, want het water is tot aan de ziel gekomen. Ik ben gezonken in bodemloze modder, waarin men niet kan staan; ik ben gekomen in de waterdiepten en de vloed overspoelt mij. Ik ben moe van mijn roepen, mijn keel is ontstoken; mijn ogen zijn bezweken,
omdat ik steeds hoop op mijn God” (Psalm 69:1-3).

Wat wij in dergelijke situaties nodig hebben, is geestelijke hulp en ondersteuning. David was een man naar Gods hart en hij laat ons zien wat dan het belangrijkste is: hij smeekte God in gebed om hulp.

Gebed is een bijzondere, oneindige bron van hulp, troost en zegen. Door de zegen van het gebed, waarin we God aanroepen, kunnen we hulp krijgen in elke situatie. Ja, God roept ons op Hem aan te roepen: “Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren” (Psalm 50:15). Deze oproep van God bevat tegelijk een belofte, namelijk dat Hij ernstig gebed zal verhoren.

Wij kunnen God vragen om zowel lichamelijke als geestelijke bescherming, om kracht en troost, kennis en wijsheid, genezing en bemoediging.

Hoe moeten we bidden? In de Bijbel zien we ten minste vier basisprincipes die ons helpen om effectief en op de juiste manier te bidden.

  • We moeten ernstig en volhardend bidden, Lukas 11:9-10.
  • We moeten bidden in geloof. “En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen” (Mattheüs 21:22). God verhoort onze gebeden niet altijd zoals wij dat zouden willen. Maar alleen Hij weet in Zijn wijsheid wanneer en hoe dat ons het beste zal dienen. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom wij in geloof moeten bidden. Maar we kunnen ervan uitgaan dat wat het antwoord ook is, het altijd in ons belang zal zijn.
  • We moeten bidden met de juiste instelling. Nederigheid is daarbij van groot belang. Jezus laat ons dit zien in de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar (Lukas 18:10-14).
  • We moeten een relatie met God onderhouden. Dit betekent dat wij onze gebeden niet beperken tot noodgevallen. Wij moeten elke dag in gebed tot God komen, Zijn nabijheid en Zijn wil zoeken, en er dan naar streven Zijn wil in daden om te zetten. Op die manier kunnen wij een goede en positieve relatie met God opbouwen.

God is er altijd voor ons. We kunnen absoluut rekenen op Zijn steun, op Zijn hulp. Hij zal ons nooit teleurstellen. Het gebed is een van de belangrijkste middelen om dicht bij God te zijn en Hem nog beter te leren kennen.

Als we dit middel elke dag inzetten, weten we wat we moeten doen als de vloed ons overvalt.

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Bidden, maar niet alleen in de vloed’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God