Overdenkingen voor de Sabbat

Bidden zonder ophouden

Beseffen we wel hoe belangrijk bidden is voor onze relatie met God, met elkaar en voor ons eigen geestelijke, mentale en emotionele welzijn? In zijn eerste brief aan de christenen van de gemeente te Thessalonica spoorde de apostel Paulus hen in het slot van zijn brief aan: “Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u” (1 Thessalonicenzen 5:16-18).

“Bid zonder ophouden!” Dit betekent niet dat we al het andere in ons leven verwaarlozen, ons thuis opsluiten en de hele tijd niets anders doen dan bidden. Wat Paulus bedoelt is dat we ons er voortdurend van bewust moeten zijn dat alles van God komt en dat we voor alles in ons leven volledig van Hem afhankelijk zijn.

En in Jakobus 5:16 wordt ons gezegd: “Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.” Een bestudering van de betekenis van het woord “krachtig” laat zien dat het een gebed is dat vastberaden, ernstig en dringend is, en voldoende kracht heeft om een beoogd resultaat te bereiken.

Wanneer we in een gebed om iets specifieks vragen en het komt niet uit, nemen we dan aan dat God ons niet hoort of dat ons gebed niet verhoord is? Kan het zijn dat ons gebed verhoord is, maar dat we het niet kunnen zien omdat het niet het resultaat is dat we wilden of verwachtten?

In Handelingen 12 liet Herodes Petrus gevangen nemen achter een dubbele poort, bewaakt door twee bewakers. Petrus was geketend tussen twee soldaten zodat er geen hoop op ontsnapping was, “maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden” (Handelingen 12:5).

Nadat een engel van de Heer was gekomen en Petrus had gered, ging hij naar het huis van Maria waar veel broeders en zusters bijeen waren en aan het bidden waren. Petrus klopte op de deur en een jong dienstmeisje genaamd Rhodé herkende zijn stem en rende naar de anderen in het huis om te vertellen dat Petrus was vrijgelaten, maar die geloofden haar niet.

Waar hadden ze eigenlijk om gebeden? Hadden ze een vooropgezette uitkomst in gedachten? Wat hadden ze verwacht?

In 1 Johannes 5:14 lezen we: “En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil” (nadruk toegevoegd). In 1 Johannes 3:22 lezen we ook: “En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is.”

Jezus leerde ons bidden: “Uw wil geschiede” (Mattheüs 6:10). In de hof van Getsemane bad Hij: “Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt” en “Laat Uw wil geschieden” (Mattheüs 26:39, 42).

Belangrijke principes die we altijd moeten onthouden met betrekking tot ons gebedsleven, zijn dat we moeten bidden en vragen naar Gods wil en Hem gehoorzaam moeten zijn.

Vandaag was de afsluiting van de decembervergadering van de Raad van Oudsten. We hebben onophoudelijk gebeden om Gods wil en leiding voor al het werk dat we hebben gedaan en voor het werk dat voor ons ligt. Wij hebben gezien dat God deze gebeden heeft verhoord en wij danken Hem daarvoor. Blijf bidden “zonder ophouden”!

Een gratis exemplaar aanvragen
Bidden zonder ophouden
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Bidden zonder ophouden’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!
Bidden zonder ophouden

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God