Overdenkingen voor de Sabbat

Dankbaarheid als remedie

In Filippenzen 4 vers 6 schrijft de apostel Paulus: “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.”

We kunnen uit deze vermaning opmaken dat we ons geen zorgen hoeven te maken als we onze verzoeken aan God voorleggen – in dankbaarheid. Het volgende vers laat zien dat er een oorzakelijk verband lijkt te zijn tussen dankbaarheid en innerlijke vrede: “En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus” (vers 7).


Hebt u er ooit over nagedacht hoe belangrijk dankbaarheid is?
Het is een remedie tegen zorgen!
Dankbaarheid is een sleutel tot een leven dat voldoening schenkt. Als we bedenken waar we dankbaar voor kunnen zijn, zal ons humeur spontaan verbeteren.

Waar kunnen we dankbaar voor zijn?

Bijvoorbeeld voor:

– elke nieuwe dag die God ons geeft;

– elke mooie aanblik van Gods glorieuze schepping;

– onze zintuigen, dat we kunnen horen, zien, lezen, lopen en proeven;

– de dingen die we in het Westen als vanzelfsprekend beschouwen: kleding, onderdak en voedsel;

– de hulp en steun van onze vrienden

– onze ouders en wat zij voor ons hebben gedaan;

– onze roeping en het voorrecht om de waarheid te begrijpen . . .

Hoe zou u de lijst aanvullen? Doe iets voor uw innerlijke rust en vul de lijst aan!

Ik wens u allen een gezegende Sabbat!

Een gratis exemplaar aanvragen
dankbaar
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Dankbaarheid als remedie’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!
dankbaar

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God