Overdenkingen voor de Sabbat

Voor degenen die in Amerika wonen, hoop ik dat u vorige week een fijne Thanksgivingdag hebt gehad. Tijd met familie en een tijd gewijd aan de dankbaarheid die we moeten hebben voor alles wat God ons heeft gegeven, is heilzaam en heeft zoveel positieve effecten.

Elke dag in ons leven zou een dag van dankbaarheid moeten zijn. Gods Woord geeft ons de sleutels tot een vreugdevol leven vol voldoening, en Hij leert ons “in alles” te danken (1 Thessalonicenzen 5:18). Soms zien we het laatste deel van vers 18 over het hoofd, waar ons wordt verteld: “Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor (ons).”

De apostel Paulus schreef ook iets zeer bemoedigends in zijn brief aan de gemeente te Filippi: “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus” (Filippenzen 4:6-7). Let op het verband hier: “de vrede van God, die alle begrip te boven gaat” wordt geschonken aan hen die zich nergens zorgen over maken en voor alles dankbaar zijn.

Waar ter wereld wij ook leven, en of onze wereldlijke regeringen nu wel of niet een dankdag inruimt, die fundamentele houding en eigenschap moet Gods volk kenmerken. Als dat niet het geval is, dan worden we niet wie God wil dat we zijn en kunnen we dat ook niet worden.

Er zijn fundamentele houdingen die we moeten ontwikkelen en die we in ons leven moeten “dragen”. Aan de basis van rebellie, zonde, minachting en gebrek aan respect voor God en Zijn weg ligt een gebrek aan dankbaarheid. Over Satan zegt God: “U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld” (Ezechiël 28:14, nadruk toegevoegd).

Satan heeft dat niet onthouden. Kijk waar dat toe leidde – en kijk naar het gedrag en de verdorvenheid die het gevolg waren van het gebrek aan dankbaarheid onder de heidenen en degenen die ervoor kozen God niet te kennen (Romeinen 1:21-28).

Bovendien weten we dat in de laatste dagen “ondankbaarheid” een van de kenmerken is die de toestand van de mensheid beschrijven (2 Timotheüs 3:2). Het is iets waar we rekening mee moeten houden.

Wilt u een leven vol vreugde, doel en toewijding? Begin met het nemen van de tijd om “uw zegeningen te tellen” en God te erkennen als de bron van alles wat we hebben en ooit zullen hebben.

De afgelopen Sabbatten zijn er in de Home Office/Cincinnati East gemeente preken gegeven over “gewaden” die christenen moeten dragen. Daaronder zijn de kledingstukken van lofprijzing, vreugde en een mantel van toewijding voor Gods werk. Als u deze eigenschappen weer in uw leven wilt implementeren, kunnen deze boodschappen behulpzaam zijn om naar te luisteren.

Hier in de Home Office zijn we druk bezig geweest met het evalueren van wat we doen in Gods werk, zowel op het gebied van het effectief verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus aan de wereld, als in hoe we zorgen voor degenen die God heeft geroepen en deel heeft laten uitmaken van zijn lichaam.

In deze tijd van het jaar, wanneer we alles onderzoeken, ontwikkelen we plannen voor volgend jaar en daarna, die we volgende week tijdens de vergadering aan de Raad van Oudsten zullen voorleggen.

De kern van ons werk is dat wij Gods Kerk zijn en ons inzetten voor de waarheid van God. Wij moeten die waarheid uitspreken, maar even belangrijk (zo niet belangrijker) is dat wij die waarheid in ons leven leven en demonstreren. Christus legde de fundamentele verklaring af dat Hij “de weg, de waarheid en het leven” is (Johannes 14:6).

Als deel van Zijn lichaam moeten wij allen toegewijd zijn aan het leven, worden en spreken van de zuivere, duidelijke waarheid die door Christus is onderwezen en voor ons bewaard is gebleven in Zijn Woord. “Uw woord is de waarheid” (Johannes 17:17).

Dat zullen we doen, als we Jezus Christus, het Hoofd van deze Kerk, volgen en Zijn wil en leiding zoeken bij alles wat we doen.

Persoonlijk ben ik, sinds ik hier in Cincinnati in de Home Office ben, God nog dankbaarder geworden voor de middelen die Hij heeft verschaft. Mijn ijver en energie, en mijn verwachting voor de vervulling van Gods wil voor Zijn Kerk groeit met de dag. We voelen Zijn leiding terwijl Hij ons leidt naar wat Zijn werk moet worden op het gebied van publieke verkondiging, gemeentezorg en administratie. Er zijn dingen te doen en er is veel werk te doen. In de komende weken, maanden en jaren zult u zien en horen van de wonderlijke werken die God door Zijn werk en Zijn volk zal doen in deze wereld die steeds donkerder wordt (Johannes 14:12; Habakuk 1:5).

Bid voor Gods werk. Bid dat Zijn wil gedaan wordt. Vraag God en doe de dingen die zullen leiden tot vreugde, ijver en volledige toewijding aan God in uw leven en in het leven van Gods volk.

En bid voor ons allen hier in de Home Office – naast de Raad van Oudsten voor hun vergadering volgende week – dat God ons zal leiden en ons de nederigheid zal geven om Hem te volgen terwijl Hij ons leidt naar Zijn Koninkrijk.

Een gratis exemplaar aanvragen
Dankbaarheid
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Dankbaarheid’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!
Dankbaarheid

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God