Overdenkingen voor de Sabbat

De kracht van het gebed

Wanneer we door moeilijkheden of verzoekingen gaan, kan bidden een risico lijken. “Wat als God mijn gebed niet beantwoordt zoals ik denk het mij voorstel?” vragen we ons misschien af. “Wat als Hij niet ingrijpt om me te redden van mijn problemen?” In onze donkerste momenten kan bidden zelfs nutteloos lijken. We kunnen gaan twijfelen of God ons wel hoort.

Maar 1 Johannes 5:14-15 vertelt ons te bidden met vrijmoedigheid. Wat we ook vragen, God hoort ons altijd. En als we bidden naar Zijn wil, weten we dat Hij ons zal horen, omdat Hij altijd het beste met ons voorheeft. Dat is een goddelijk gegarandeerde belofte!


Het moeilijke van deze twee verzen is geloof te hebben dat ons verzoek in overeenstemming is met Gods wil. We weten niet altijd wat Gods wil is, en soms willen we dat onze wil Zijn wil is en gedaan wordt. Maar dat is niet waar het gebed over gaat. Het gebed verbindt ons met God en helpt ons door die verbinding vrede te vinden. Door te bidden kunnen we onze problemen en worstelingen aan God geven en zeggen: “Dit is nu van U. U kunt dit veel beter aan dan ik ooit zou kunnen.”

Hoewel we allemaal hopen dat de bevrijding van onze problemen overeenkomt met Gods wil, is dat niet altijd het geval. God weet wat ons het beste zal dienen – bevrijding van een beproeving of juist volharding daarin. Maar zelfs als het niet in Gods plan ligt om ons te genezen of uit een situatie te redden, is bidden nog steeds belangrijk.


Als we onze zorgen en verzoeken aan God voorleggen, geeft Hij ons een vrede die ons begrip te boven gaat en ons hart en verstand bewaakt. Laten we dus altijd onze zorgen en verzoeken in gebed aan God voorleggen. En laten we ons verheugen in de vrede en de hoop die Hij ons geeft: “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus” (Filippenzen 4:6-7).

Laten we God danken voor het voorrecht van het gebed. Laten we Hem danken dat we altijd bij Hem terecht kunnen met onze zorgen en problemen. En laten we Hem danken voor Zijn perfecte wil voor ons leven. Laten we Hem vragen om de vrede die Hij ons beloofd heeft om onze harten en gedachten te beschermen wanneer angst en twijfel binnensluipen. En laten we Hem danken dat Hij ons heeft geroepen tot het behalen van de eindstreep (Filippenzen 1:3-6).

Een gratis exemplaar aanvragen
gebed heeft kracht
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘De kracht van het gebed’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!
gebed heeft kracht

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God