Overdenkingen voor de Sabbat

De kudde zonder herder?

Geïnspireerd door God schreef de profeet Zacharia een profetie op die een geestelijk principe bevat: “Sla die Herder en de schapen zullen overal verspreid worden” (Zacharia 13:7).

Slechts een paar uur voor Zijn arrestatie in de hof van Gethsémané citeerde Jezus deze profetie: “En Jezus zei tegen hen: U zult in deze nacht allen aanstoot aan Mij nemen, want er is geschreven: Ik zal de Herder slaan en de schapen zullen uiteengedreven worden” (Marcus 14:27). De discipelen van Jezus werden verstrooid toen Hij werd gearresteerd – ze vluchtten allemaal (vers 50).

Zacharia’s profetie verwijst duidelijk naar Jezus, maar weerspiegelt ook een geestelijk principe dat al sinds de oudheid van toepassing is op Gods volk. Zonder trouwe, stabiele herders heeft Gods volk de neiging zich te verspreiden. In de geschiedenis van Israël werd dit principe elke keer bevestigd als de priesters nalatig werden in hun dienst aan God. De geldigheid van dit principe is ook duidelijk in de Kerk van God in de afgelopen 2000 jaar.

Satan kent dit principe. Daarom wil hij de herders aanvallen om de kudde te verzwakken. Op dezelfde avond dat Jezus de profetie van Zacharia citeerde, zei Hij tegen de apostel Petrus: “Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders” (Lucas 22:31-32). Satan wist dat Petrus leiderschapspotentieel had en dat hij, met Gods hulp, zijn broeders kon “versterken”.

Onze roeping in dit tijdperk dient om ons voor te bereiden op onze verantwoordelijkheid als koningen en priesters in de wereld van morgen: “U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde” (Openbaring 5:9-10).

Het is daarom geen wonder dat Satan ons ook wil ziften “als tarwe” om te voorkomen dat we als “herders” naast Jezus staan bij Zijn wederkomst. Openbaring 12 laat ons de woede zien die Satan tegen de Kerk zal richten in de tijd vlak voor de wederkomst van Jezus (verzen 13 en 17).

Laten we voor elkaar bidden dat ons “geloof niet ophoudt”, zodat we onze broeders en zusters kunnen sterken in de wondere wereld van morgen.

Een gratis exemplaar aanvragen
Schapen hebben een herder nodig
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘De kudde zonder herder?’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!
Schapen hebben een herder nodig

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God