Overdenkingen voor de Sabbat

De vijand “onder onze voeten”

In Psalm 91, waarin koning David het onderwerp van goddelijke bescherming behandelt, beschrijft hij hoe God ons op vele manieren kan beschermen, zoals in de verzen 11-13. Hij zegt: “Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.”

Toen de 72 die Jezus had uitgezonden om te prediken terugkwamen, vertelden ze vol vreugde over de autoriteit die hun door Zijn naam was gegeven: “De zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Heere, zelfs de demonen zijn in Uw Naam aan ons onderworpen” (Lukas 10:17). Hoe reageerde Jezus? Net als David in zijn psalm: “ Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen” (vers 19).

Beseffen we dat we gezag hebben over onze vijand? Hij heeft geen gezag over ons! Maar onze autoriteit over de vijand is niet automatisch.

Hoe moeten we Davids woorden begrijpen dat we op leeuwen en adders zullen trappen en jonge leeuwen en slangen zullen vertrappen? Dit is een beeld van alles wat schadelijk kan zijn in ons leven. Deze termen beschrijven de soorten satanische onderdrukking. Wat betekenen deze termen voor ons vandaag?

“Problemen met felle leeuwen” – zijn brutaal en luid en komen openlijk en recht in ons gezicht, zoals een auto-ongeluk of een onverwachte rekening aan het einde van de maand. God zegt dat we ze zullen verpletteren – zij zullen ons niet verpletteren.

“Problemen met jonge leeuwen” – komen op ons af om ons beetje bij beetje lastig te vallen en te vernietigen. Voorbeelden zijn subtiele negatieve gedachten die ons vertellen dat we het niet zullen overleven of dat onze partner niet meer van ons houdt.

“Adderproblemen” – ze lijken ons overdag te besluipen, als een slang in het gras, terwijl we druk bezig zijn met onze eigen zaken. Ze zijn wat we een sluipaanval zouden kunnen noemen – een bedrieglijk plan dat ons verblindt totdat het ons verslindt.

“Slangenproblemen” – dit Hebreeuwse woord wordt ook wel vertaald met “draak” of “zeemonster”. Uitgevonden of uitgestorven als een draak – hebt u ooit een angst gehad die volledig ongegrond was? Een verzinsel van uw verbeelding? Natuurlijk, we hebben het allemaal wel eens meegemaakt.

We hoeven ons niet langer neer te leggen bij de angsten die ons hart ooit in hun greep hielden en ons machteloos maakten tegenover het kwaad. God heeft ons Zijn autoriteit gegeven en net als de 72 die Jezus uitzond, kunnen zulke problemen overwonnen worden door de autoriteit van de naam van Jezus. Laten we in Zijn naam bidden – en laten we ons zonder voorbehoud onderwerpen aan Zijn naam!

Een gratis exemplaar aanvragen
Slang vertrappen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘De vijand “onder onze voeten”’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!
Slang vertrappen

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God