Overdenkingen voor de Sabbat

De werking van de Geest in ons persoonlijke leven

Hoe ervaren we de werking van de Heilige Geest in ons leven?

In het Nieuwe Testament komen we veel inspirerende verhalen tegen van mensen die een innerlijke transformatie ondergingen nadat ze de Heilige Geest hadden ontvangen. Deze bovennatuurlijke, levensveranderende Geest is ook vandaag de dag voor ons beschikbaar. Zoals Paulus aan zijn medewerker Timotheüs schreef, worden zorgen en angsten door deze Geest vervangen door een innerlijke kracht die gepaard gaat met liefde en bezonnenheid (2 Timotheüs 1:7).

Hoe zit het met ons? Zijn wij vervuld met angst of met liefde? Zijn we zwak of sterk van binnen? Worden we heen en weer geslingerd door gevoelens van schuld en haat, door verlangens en afgunst, door verwarring? Of zijn we geestelijk en mentaal gezond?

Wat doet de Heilige Geest als deze in een mens woont, zoals deze in de discipelen van Jezus woonde en werkte op die grote Pinksterdag?

De kracht die God op die Pinksterdag aan de eerste christenen gaf, wil Hij ook aan ons geven. In het Nieuwe Testament lezen we keer op keer hoe de Geest van God met mensen omgaat, hoe deze zwakke mensen in staat stelt om ongelooflijke dingen te bereiken.


Zulke incidenten blijven niet beperkt tot die tijd. Ze kunnen ook een uitwerking op ons hebben. En in feite is dit ook Gods wil voor ons. God wil ons bevrijden van onze zorgen en angsten. Hij wil ons geestelijke kracht, bezonnenheid en onbaatzuchtige liefde geven.

De kracht van de Heilige Geest zoals die in ons werkt is veel belangrijker dan uiterlijke manifestaties zoals het spreken in vreemde talen (“tongen”), het verrichten van wonderen, het houden van een geweldige preek of een andere verplichting in de Kerk. God geeft ons zijn Geest zodat we Zijn Woord kunnen begrijpen, zodat we een houding kunnen ontwikkelen zoals die van Christus. De Heilige Geest is noodzakelijk voor ons om God en de Bijbel te begrijpen, en ook voor ons om op een godvruchtige manier te leven. Het uiterlijk van een geestelijk wezen heeft geen nut als iemand van binnen niet wordt zoals Christus.


Het christelijke leven is een groeiproces. Als we ons door Gods Geest laten leiden, gaan we steeds meer op Christus lijken. Dit geeft ons de gelegenheid om de vraag te beantwoorden hoe we het werk van de Heilige Geest in ons leven kunnen voelen of beoordelen: zijn we sinds onze roeping meer op Christus gaan lijken?

Een gratis exemplaar aanvragen
Gods Geest werking in ons leven
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘De werking van de Geest in ons persoonlijke leven’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!
Gods Geest werking in ons leven

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God