Overdenkingen voor de Sabbat

Drukte en onze relatie met God

Onze westerse cultuur hecht vaak waarde aan “druk, druk, druk”. Je wordt gevraagd. Je bent nodig. Men heeft betere dingen te doen. Men wil tenslotte belangrijk zijn. En daarom duidt drukte op een hoge sociale status.

Volgens een onderzoek van de Harvard Business Review uit 2016 werden degenen die geen tijd hebben om zelf te winkelen en daarom online winkelen en gebruik maken van bezorgdiensten, gezien als mensen met een hogere sociale status dan “ouderwetse” consumenten die nog echt naar de winkel gaan.

Wat zegt ons dat? Als je belangrijk wilt zijn, moet je ijverig zijn (of op zijn minst zo doen).

In het evangelie volgens Lukas wordt een vraag van de Farizeeën over het Koninkrijk van God gesteld. Zij wilden weten wanneer het Koninkrijk van God zou komen (Lukas 17:20). In plaats van een exacte tijd te noemen, waarschuwde Jezus voor het druk zijn met allerlei bezigheden met een verwijzing naar de tijd van Noach.

In vers 27 zegt Jezus dat in de dagen van Noach de mensen “aten” (ēsthion), “dronken” (epinon), “trouwden” (egamoun) en “ten huwelijk werden gegeven” (egamizonto). Elk van deze Griekse werkwoorden tussen haakjes in de oorspronkelijke tekst staat in de onvoltooid verleden tijd, wat een lopende actie aanduidt. Het komen en gaan, het heen en weer snellen wordt benadrukt. Dus: druk zijn.

Geen van de activiteiten die Jezus uit Noachs tijd opsomde, is op zichzelf zondig. Toch waren de mensen in Noachs tijd zo druk bezig met deze alledaagse dingen, dat zij Noachs waarschuwingen over het komende oordeel niet hoorden. En ze zijn omgekomen omdat ze het te druk hadden met andere dingen.


We weten dat in de tijd van Noach de zonde welig tierde. Maar is het ook mogelijk dat Jezus ons met Zijn waarschuwing wil zeggen dat wij door druk te zijn met allerlei bezigheden Zijn Koninkrijk kunnen mislopen? Als we te druk bezig zijn met het leven, kunnen onze gedachten van God worden afgeleid. Door vrienden, werk en school stoppen we misschien met nadenken over het

Koninkrijk van God. Maar we nemen ons voor om er weer meer over na te denken als het rustiger wordt. Het is helaas een feit dat voor velen het leven niet rustiger wordt, maar steeds hectischer, omdat er zoveel belangrijke dingen te doen zijn.

Maar wat is echt belangrijk? Voor hen die geroepen zijn, kan het antwoord alleen maar zijn: onze ogen gericht houden op het Koninkrijk van God en Jezus’ oproep om Hem te volgen serieus nemen.

Dus vandaag is een goede gelegenheid om de vraag te stellen: wat is er zo belangrijk op deze dag dat ik mijn relatie met God daardoor verwaarloos?

Een gratis exemplaar aanvragen
Drukte en onze relatie met God
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Drukte en onze relatie met God’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!
Drukte en onze relatie met God

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God