Overdenkingen voor de Sabbat

Dure trouw

Vlak voor de wederkomst van Christus zal de tijd komen dat de geroepenen hun trouw zullen moeten bewijzen. Toen Jezus met Zijn discipelen op de Olijfberg was, vroegen Zijn discipelen Hem: “Wilt u ons vertellen wanneer dat gaat gebeuren en aan wat voor teken wij kunnen zien dat uw komst en de voltooiing van de wereld ophanden zijn?” (Mattheüs 24:3, Groot Nieuws Bijbel).

Jezus waarschuwde hen voor oorlogen en hongersnoden, en dat geweld en onrecht de overhand zouden krijgen (verzen 9-12). Maar in het bijzonder waarschuwde Hij hen voor valse profeten, die grote tekenen en wonderen zouden doen: “Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden (…) want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden” (Mattheüs 24:21-24).

Jezus roept ons op om trouw te blijven tot het einde: “Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden” (Mattheüs 24:13). Ook in de brieven aan de zeven gemeenten, die opgetekend staan in de hoofdstukken 2 en 3 van het boek Openbaring, wordt deze oproep meerdere keren aan de gemeenten gedaan: “Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven” (Openbaring 2:10).


De mensen zullen vlak vóór de terugkeer van Jezus Christus zó misleid zijn, dat ze zelfs tegen Jezus zullen strijden. Diegenen echter die met Jezus bij Zijn terugkeer zijn, zijn tot aan het einde trouw gebleven: “Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam is de opperste Heer en hoogste koning en zal hen overwinnen, samen met hen die bij hem zijn: zij die geroepen en uitverkoren zijn, zijn getrouwen” (Openbaring 17:14, GNB).

Wat kenmerkt degenen in de eindtijd die door de Bijbel uitverkorenen worden genoemd? Kenmerken van hun karakter zijn trouw en geloof, die gebaseerd zijn op gehoorzaamheid aan God! De uitverkorenen bewijzen hun trouw daardoor dat zij in moeilijkheden en beproevingen, die er in het leven van elke christen zijn (2 Timotheüs 3:12; Handelingen 14:22), standhouden. Ja, als wij niet tot degenen willen horen die weliswaar geroepen zijn, maar niet uitverkoren zijn, dan moeten we onze hemelse Vader en onze hemelse Broer trouw blijven, ongeacht wat er op ons afkomt. 

 
Hoe zullen de komende jaren er voor ons uitzien? Zullen de alledaagse beslommeringen of het streven naar materiële zaken en het aanzien van onze medemens de christelijke groei in ons leven verstikken? Of zullen we blijven volhouden in moeilijkheden en beproevingen, tot het einde toe trouw blijven en veel vrucht dragen?


Zulke vragen zijn belangrijk, omdat wij behoren tot een generatie christenen, die de zware beproevingen en vervolgingen die gelovigen in vorige generaties hebben ondergaan, bespaard zijn gebleven. De profetieën van de Bijbel laten ons echter zien dat er andere tijden in het verschiet liggen voor de laatste generatie van dit tijdperk.

Ik wens u allen een gezegende Sabbat.

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Dure trouw’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God