Overdenkingen voor de Sabbat

Een glorieuze toekomst na de eindstrijd

Volgens de profetieën in de Bijbel zal Jeruzalem aan het einde van dit tijdperk het middelpunt worden van een wereldwijde oorlog (Zacharia 12:1-9; 14:1-2).

Grote legers zullen zich verzamelen bij Megiddo (Armageddon) in het noorden van Israël, op korte afstand van Jeruzalem (Openbaring 16:16). In de daaropvolgende strijd om Jeruzalem zullen deze legers worden vernietigd (zie Joël 4:9-16; Openbaring 14:14-20; Zacharia 14:12). Dan zal de Messias, de terugkerende Jezus Christus, vrede instellen in deze grote stad van vrede.

Jeruzalem zal dan zijn rol als de Heilige Stad voor de hele mensheid beginnen te vervullen. Iedereen zal naar Jeruzalem reizen om Gods manier van leven te leren kennen (Zacharia 14:16).

Van daaruit zal de vrede uiteindelijk de hele aarde omvatten: “De HEERE zal Koning worden over heel de aarde (…) Jeruzalem zal verheven worden en op zijn plaats bewoond blijven (…) Zij zullen erin wonen, een ban vloek zal er niet meer zijn: Jeruzalem zal onbezorgd wonen” (Zacharia 14:9-11).

De profeet Jesaja schetst een nog gedetailleerder en heerlijker beeld van de toekomst van Jeruzalem: “De kinderen van wie u onderdrukten, de kinderen van wie u verachtten, komen naar u toe met diepgebogen hoofd; zij werpen zich aan uw voeten neer. Zij zullen u noemen: Sion, stad van de Heer, stad van de heilige God van Israël. Eens was u verlaten en gehaat, werd u door niemand bezocht. Maar nu maak ik u beroemd, voor altijd, u wordt een bron van vreugde, voor alle geslachten (…) Geweld, afbraak, verwoesting, komen in uw land niet meer voor. Uw muren zult u Bevrijding noemen, uw poorten Roem” (Jesaja 60:14-15, 18 (GNB)).

De stad zal Gods hoofdstad op aarde worden, van waaruit de Messias over alle volken zal heersen (Jeremia 3:17; vgl. Jesaja 2:2-4). En uiteindelijk zal God de Vader naar deze aarde neerdalen met een glorieus Nieuw Jeruzalem, van waaruit Hij zijn hoogste heerschappij over de hele schepping zal uitoefenen, net zoals Hij dat vandaag de dag vanuit de hemel doet (Openbaring 21-22).

Conclusie: de Vredevorst zal ervoor zorgen dat Jeruzalem zal overleven, voortbestaan en bloeien – en dat uiteindelijk in de meest glorieuze toekomst die men zich kan voorstellen. Zullen wij niet ook ons deel doen om de weg van de vrede voor te leven (Jakobus 3:18)? Laten we, totdat deze profetie werkelijkheid wordt, van de geschiedenis en van God leren om zelf echte vredestichters te worden.

Ik wens u allen een gezegende Sabbat!

Een gratis exemplaar aanvragen
Jeruzalems glorieuze toekomst
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Een glorieuze toekomst na de eindstrijd’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!
Jeruzalems glorieuze toekomst

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God