Overdenkingen voor de Sabbat

Een goede naaste zijn voor anderen


Een van de beroemdste parabels van Jezus is die van de barmhartige Samaritaan. In deze gelijkenis beschrijft Hij een gewonde man die hulpeloos langs een goed bereden weg ligt.

Op twee verschillende momenten lopen twee verschillende mannen – beiden religieus – de gewonde man voorbij zonder hem te helpen. Jezus beschrijft wat er daarna gebeurde:

“Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee penningen tevoorschijn, en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem: Zorg voor hem, en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom” (Lukas 10:33-35).

Jezus vertelde deze gelijkenis als antwoord op de vraag: “En wie is mijn naaste?” Nadat Hij hun de gelijkenis had verteld, vroeg Jezus: “Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei: Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem: Ga heen en doet u evenzo” (verzen 36-37).

Hieraan zien we dat oprechte interesse in het welzijn van anderen en dienstbaarheid aan hen onderdeel zijn van de goddelijke manier van leven.

“De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld” (Jakobus 1:27; vgl. Mattheüs 20:25-28).

Het is interessant om op te merken dat God het ontvangen in het algemeen niet veroordeelt. Hij benadrukt echter dat geven waardevollere zegeningen oplevert dan ontvangen (Handelingen 20:35). Jezus benadrukte deze principes aan Zijn discipelen: “U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets” (Mattheüs 10:8). “En wie een van deze kleinen slechts een beker koud water te drinken geeft omdat hij een discipel is, voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist niet verliezen” (vers 42).

Geven en dienen zijn de verwezenlijking van Gods liefde in actie. Gods geboden – Zijn wet – definiëren liefde en leggen deze uit. Door een diep verlangen te hebben om anderen tot zegen te zijn, of ze ons nu mogen of niet, zullen we Gods geboden steeds beter gaan begrijpen en waarderen. Door de Heilige Geest die God ons geeft, stelt Hij ons in staat om anderen lief te hebben, “omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is” (Romeinen 5:5).

Een gratis exemplaar aanvragen
Naastenhulp
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Een goede naaste zijn voor anderen’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!
Naastenhulp

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God