Overdenkingen voor de Sabbat

Apart gezet zijn door de waarheid (Johannes 17:17).

Wij kennen de waarheid en haar bron. Elke dag hebben we een reële mogelijkheid om de waarheid te zoeken door met God te praten, ons bezig te houden met Zijn Woord, te putten uit en geleid te worden door Zijn Heilige Geest en te leven naar Zijn geboden. Daarnaast helpt gemeenschap met gelijkgestemden om elkaar te versterken in de waarheid.

Onze persoonlijke betrokkenheid bij de waarheid geeft ons de moed om te doen wat juist is, ongeacht de persoonlijke gevolgen, als we stevig gegrondvest zijn in alle aspecten van de waarheid. Het zoeken naar de waarheid vergt slechts een beetje tijd per dag. We moeten deze zoektocht dus niet uitstellen alsof het een gigantisch project is. Dagelijks tijd doorbrengen met God houdt ons gegrond in de waarheid. Door regelmatig contact wordt deze tijd interessant, boeiend en verhelderend.

We hebben de waarheid mogen leren kennen en de bron ervan leren kennen. We hebben de opdracht gekregen om het Evangelie van het Koninkrijk van God te verkondigen. Het is aan ons om staande te blijven nu er nog tijd is om een werk te doen.

Wij hebben een begrip van de Bijbel gekregen dat voor andere mensen gesloten blijft ( Mattheüs 13:13-17). Laten we deze verantwoordelijkheid van prediking serieus nemen en ons verheugen in onze roeping door God om Zijn plan voor de mensheid nu te kennen in de tijd vóór de wederkomst van Zijn Zoon. Laten we gretig meewerken aan de verkondiging van het goede nieuws over wat de mensheid te wachten staat na de wederkomst van Jezus.

Zoals we allemaal beseffen in onze christelijke levenswandel, is de weg die voor ons ligt niet altijd duidelijk aangegeven. Soldaten wachten niet tot een weg geplaveid en verlicht is voordat ze erop uit trekken! Wij zijn soldaten in een geestelijke strijd, wegbereiders! We moeten door de duisternis van deze wereld heen duwen en de weg wijzen.

Het begrijpen van de eeuwige waarheid van God geeft ons kracht. De levende Jezus heeft ieder van ons opgedragen om in zijn voetsporen te treden en te groeien in gerechtigheid. Hij heeft ons als Zijn discipelen de opdracht gegeven om door te gaan met de verkondiging van het Woord waarmee Hij is begonnen. Dit is heel bemoedigend. Wie kan wanhopen als we beseffen dat de God van de waarheid – de Vredevorst – ons de weg wijst?

Wij geloven dat Jezus, de Messias en onze persoonlijke Redder, ons verlossing heeft gegeven en spoedig zal terugkeren om ons te belonen naar onze werken (Openbaring 22:12). We verlangen naar de duizendjarige heerschappij van Jezus Christus zodat we de ware oplossingen voor de toenemende problemen van deze wereld kunnen realiseren. We geloven en vertrouwen op de beloften van God!

Een gratis exemplaar aanvragen
Apartgezet door waarheid
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Apart gezet zijn door de waarheid (Johannes 17:17).’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!
Apartgezet door waarheid

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God