Overdenkingen voor de Sabbat

Een tijd van respect en Bijbelse duidelijkheid

Woensdagmorgen bereikte ons het nieuws van het overlijden van onze medebroeder en pastor Randy D’Alessandro. Hij diende God actief in de gemeenten in Chicago (Illinois) en Beloit (Wisconsin). Wij zijn zeer dankbaar voor zijn verhelderende preken en zijn erg bedroefd over deze tragedie en dit verlies voor de Kerk.

En nu, nu wij allen na het Loofhuttenfeest ons dagelijks leven weer oppakken, wil ik allen in de Kerk van God aanmoedigen, ja zelfs aansporen, om dit te doen door “het oog gericht (te) houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof” (Hebreeën 12:2). Het is Jezus Christus Die door de apostel Paulus en anderen “het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente” wordt genoemd (Kolossenzen 1:18). In een geestelijke titanenstrijd met Satan, de tegenstander, verklaarde Jezus duidelijk dat de mens niet leeft van brood alleen, “maar van elk woord dat uit de mond van God komt” (Mattheüs 4:4, geciteerd uit Deuteronomium 8:3; nadruk toegevoegd).

Waarom schrijf ik dit? We leven in een ongewone en moeilijke tijd. Gelukkig lijken de VS en de rest van de wereld een uitputtende en zelfs dodelijke golf van de Deltavariant van COVID-19 te boven te zijn gekomen. Maar na bijna 2 jaar met deze pandemie zijn velen van ons uitgeput. We weten dat aanhoudende vermoeidheid ons immuunsysteem kan verzwakken of zelfs kan aantasten. Dat geldt met name voor diegenen onder ons die 60 jaar of ouder zijn.

Nu is het jaarlijkse griepseizoen weer in aantocht, vooral in Noord-Amerika. Dat betekent een grote uitdaging in deze tijd: het begin van COVID-19 varianten lijkt vaak op symptomen van voorhoofdsholteontsteking, zware verkoudheid of griep.

Gelukkig kunnen we vertrouwen op de algemene beginselen van een gezonde levensstijl die in de Bijbel worden beschreven. Een van deze beginselen – het Bijbelse beginsel van zelfhygiëne – helpt de verspreiding van ziekten te voorkomen en ons te beschermen. In de Bijbel wordt de plaag van melaatsheid ongeveer 68 keer genoemd. De Bijbelse lepra omvatte waarschijnlijk een aantal verschrikkelijke, uiteenlopende maar zeer besmettelijke huidziekten, waaronder mogelijk de gevreesde en slopende ziekte die tegenwoordig wordt verspreid door de bacterie Mycobacterium leprae, die het lichaam kan aantasten en nog steeds in verschillende delen van de wereld voorkomt.

Het Bijbelse principe is duidelijk en direct als het gaat om het herkennen van de ziekte en het vinden van een weg naar herstel. Als de Israëlitische priester bij onderzoek bewijzen vindt van een ernstige huidziekte, “dan moet de priester de aangetaste zeven dagen afzonderen” (Leviticus 13:3-4). Bovendien werd bevolen dat de zieke “de bovenlip (moet) bedekken” en andere maatregelen nemen om te voorkomen dat de ziekte zich onder anderen verspreidt (Exodus 13:45, NBG’51). Bijbelcommentaar John Gill’s Exposition of the Bible merkt op dat deze “bedekking” voorstelde “een linnen doek of sluier die over de schouder werd geworpen, en waarmee de mond werd bedekt; en dit werd gedaan, zoals Aben Ezra [een bekende Joodse commentator uit de 10e eeuw] zegt, opdat de melaatse anderen niet zou besmetten met de adem van zijn mond”.


Wat is het punt? Wanneer de symptomen van een verkoudheid, griep of andere besmettelijke ziekte zich voordoen of duidelijk worden, is het de persoonlijke verantwoordelijkheid van de leden en de gezinnen om deze Bijbelse beginselen in de praktijk te brengen. Een passende zelfquarantaine is een daad van naastenliefde die andere leden en gezinnen van de Kerk beschermt, vooral diegenen wier weerstand verminderd kan zijn door vermoeidheid en stress of wier immuunsysteem minder weerbaar is als gevolg van leeftijd of andere omstandigheden.

Op de juiste wijze toegepast, weerspiegelt quarantaine tijdens een besmettelijke ziekte het dubbele gebod van Jezus Christus om elkaar lief te hebben (Johannes 15:12) en te leven naar elk woord van God (Deuteronomium 8:3; Mattheüs 4:4).

De positieve toepassing van deze beginselen wordt in de Kerk van God al tientallen jarenonderwezen en in praktijk gebracht. Leden die al lang lid zijn, herinneren zich waarschijnlijk wel preken of korte preken waarin een positieve quarantaine benadrukt werd om de verspreiding van besmettelijke ziekten te vertragen en te voorkomen. Deze preken werden vaak gebracht vóór de Feestdagen – Feesten waarbij veel mensen samenkwamen.


Wat is de persoonlijke consequentie hiervan? Als u zich ziek voelt of vermoedt dat u (of een kind of ander gezinslid) “ziek” bent (vooral als de symptomen niezen, keelpijn, hoest of andere holteproblemen omvatten), moet u thuisblijven. Denk tijdens deze ongewone periode niet: “Oh, het is gewoon een lichte verkoudheid.”

In dit internettijdperk zijn er veel mogelijkheden voor leden en gezinnen om deel te nemen aan live diensten of om op allerlei gebieden geestelijk onderwijs te ontvangen via het streamen van preken of door middel van dvd’s en cd’s van preken. Dergelijke mogelijkheden kunnen een nuttig alternatief zijn, en sommige gemeenten (zoals de gemeente in Los Angeles) bieden mogelijkheden aan voor online fellowship na de diensten.


Natuurlijk verandert dit niets aan het grondbeginsel dat gezonde leden het samenkomen voor eredienst en gemeenschap niet mogen verwaarlozen (Hebreeën 10:25). En als pastor met meer dan een halve eeuw ervaring weet ik uit de eerste hand hoezeer mensen – in het bijzonder mensen die eenzaam zijn of ouderen – verlangen naar de samenkomst en gemeenschap. Voor velen is het een emotionele beproeving om kerkdiensten te missen en dus de gelegenheid om dierbare vrienden te zien en bij hen te zijn.


Maar, zoals ik al eerder schreef, dit zijn ongewone tijden. En we moeten begrijpen dat een bewuste quarantaine in Bijbels opzicht aanvaardbaar is, zelfs als een samenkomst wordt bevolen voor het Pascha of het Loofhuttenfeest. Het Woord van God waarschuwt dat er ernstige gevolgen zijn voor het bewust missen van het Pascha. Maar hetzelfde Woord van God leert ook dat zich hoogst ongebruikelijke omstandigheden kunnen voordoen (waaronder ziekte of andere problemen) die leden dwingen deze plechtige gelegenheid te missen.


In het geval van het Pascha staat God toe dat het Pascha (wegens ongewone omstandigheden) een maand later wordt gevierd (Numeri 9:6-13). Er is geen veroordeling of negatief oordeel wanneer men dit rechtmatig doet. 

Als we gezond zijn, moeten we de eredienst bijwonen, samenzijn en samenkomen. Als we ziek zijn of vermoeden dat we ziek zijn, moeten we het Bijbelse voorbeeld volgen en onszelf in quarantaine plaatsen.


Ik zou ook willen benadrukken dat wij een extra persoonlijke verantwoordelijkheid hebben voor onze geestelijke broeders en zusters. Paulus leert ons nadrukkelijk: “Laat ieder niet alleen de belangen van zichzelf in het oog houden, maar ook die van anderen” (Filippenzen 2:4, GNB). Wanneer we weten dat mensen in nood zijn of lijden aan een ziekte, moeten deze broeders en zusters bovenaan onze gebedslijst staan. In deze tijd hebben we veel manieren om met elkaar in contact te blijven: via e-mail, sms, telefoon, persoonlijke notities of kaarten.


Het is geen toeval dat de Bijbel ons leert: “Een woord op het juiste moment gesproken, is als gouden appels in zilveren schalen” (Spreuken 25:11). Goud wordt vandaag verkocht voor meer dan 1700 dollar per ounce. Uw woorden van oprechte aanmoediging zijn veel méér waard dan dat.


Dit is een tijd van respect en Bijbelse duidelijkheid. Laten wij in deze tijd waarin veel ziekten voorkomen die met dit jaargetijde samenhangen, veilig leven naar elk woord van God, en de opdracht van onze oudere Broeder Jezus Christus opvolgen om elkaar lief te hebben. Laten wij verstandig en trouw de Bijbelse beginselen van onderlinge bescherming, quarantaine en het bedekken van de mond naleven.


En als wij anderen kennen die ziek zijn of niet in staat zijn deel te hebben aan en te genieten van de kostbare en bemoedigende mogelijkheid om samen te komen, laten wij hen dan de hand reiken, voor hen zorgen en elkaar bemoedigen “en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen” (Hebreeën 10:25).

Bid alstublieft voor Mary D’Alessandro en de hele familie voor troost in deze moeilijke tijd. Onze hoop is de opstanding, en geloofsbeproevingen als deze maken die hoop reëel voor ons allemaal.

In dienst van Jezus Christus, 


Victor Kubik

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Een tijd van respect en Bijbelse duidelijkheid’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God