Overdenkingen voor de Sabbat

Een van Satans instrumenten

De naam Satan betekent “tegenstander”. Satan verzet zich tegen God in alles wat God van plan is te doen.

Een van zijn belangrijkste instrumenten zijn beschuldigingen. De eerste beschrijving van deze eigenschap vinden we in Genesis 3, toen hij Eva vertelde dat God tegen haar zou hebben gelogen.

In het boek Openbaring lezen we dat Satan de duivel vanuit de hemel op aarde zal worden neergeworpen vóór de wederkomst van Jezus Christus. Wanneer dat gebeurt, zal hij “in grote woede” verkeren (Openbaring 12:12).

In de context van dit vers wordt hij geïdentificeerd als “de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God” (vers 10).

Maar zijn beschuldigingen begonnen lang voor de schepping van de mens. In Openbaring 12 vers 4 lezen we: “En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde.” Een derde van de engelen sloot zich aan bij Satan in zijn rebellie tegen God.

Hebt u zich ooit afgevraagd hoe Satan erin slaagde om deze engelen (nu demonen) te beïnvloeden?

In zijn boek Het ongelooflijk potentieel van de mens beschreef Herbert W. Armstrong het proces als volgt (eigen vertaling uit Duitstalige Das unglaubliche Potenzial des Menschen):

“Toen Lucifer eenmaal het besluit had genomen om in opstand te komen, om een ‘coup’ te plegen tegen God, weten we niet hoe lang het duurde voordat hij al de vele engelen aan zijn kant had gekregen. Maar de gebruikte methode is mij welbekend. Misleide mensen worden vandaag de dag ook aangezet tot ontrouw, rebellie en zelfzuchtig verzet tegen Gods regering door dezelfde methode van Satan. Eerst worden enkelen door opmerkingen over vermeende “misstanden” aangezet tot afgunst, jaloezie, wrok – en uiteindelijk tot ontrouw. Vervolgens gebruikt hij deze paar mensen als rotte appels die een hele kist kunnen bederven om hun medemensen te besmetten met gevoelens van zelfmedelijden, wrok, ontrouw en rebellie. Stap voor stap kan Satan op deze manier zijn doel bereiken” (blz. 51, Duitstalige paperback editie).

Door de eeuwen heen zijn de methodes van Satan niet veranderd. Hij werkt vandaag nog precies zoals hij deed vóór de schepping van de mens.

Als een brullende leeuw wil hij ons verslinden (1 Petrus 5:8). Vóór Jezus’ wederkomst zal zijn woede bijzonder groot zijn en zal hij talloze beschuldigingen afvuren op zijn favoriete doelwitten – God en de broeders – zoals kogels uit een machinegeweer.

Dus laten we op onze hoede zijn!

Hartelijke groeten uit de VS!

Ik wens u allen een gezegende Sabbat.

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Een van Satans instrumenten’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God