Overdenkingen voor de Sabbat

Geloof en gebed

Veel mensen die belijden dat ze in God geloven, zijn vaak erg verdrietig als ze zich in een crisissituatie realiseren dat hun geloof zwak is. Dit kan ons allemaal overkomen. Maar we hoeven er niet wanhopig van te worden. Laten we ons niet laten ontmoedigen als we denken dat we te weinig geloof hebben. De Bijbel laat zien dat zelfs mannen en vrouwen met een groot geloof soms voor uitdagingen kwamen te staan die hun geloof zwaar op de proef stelden.

De Bijbel vertelt over de kwelling van deze mensen toen ze hun beproevingen onder ogen zagen. Hebreeën 11 vers 34 vertelt ons dat zij die “in zwakheid kracht hebben ontvangen, zij zijn machtig geworden in de (strijd)”. Het geloof van deze mannen en vrouwen werd gesterkt tijdens hun vurige beproevingen, maar ook door tegenslagen en nederlagen.

Veel andere mannen en vrouwen in de Bijbel die hun geloof in God beleden, riepen God aan toen hun geloof wankelde in moeilijke tijden. De keuze om God te gehoorzamen en te dienen leidt onvermijdelijk tot moeilijkheden die ons geloof op de proef zullen stellen. Paulus vertelt ons dat “allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden” (2 Timotheüs 3:12). We moeten God om Zijn hulp vragen bij het opbouwen van een liefdevolle, waarachtige, trouwe relatie met Hem die ons zal helpen om dergelijke beproevingen te doorstaan.

Het kan zijn dat uw situatie lijkt op die van de vader die met een groot probleem naar Jezus kwam. Zijn zoon was bezeten door een demon en de vader wilde dat Christus hem zou genezen. Toen Jezus hem vertelde dat “alle dingen mogelijk zijn voor wie gelooft”, wist de man dat zijn geloof zwak was. In zijn angst riep hij in tranen uit: “Kom mijn ongeloof te hulp” (Markus 9:23-24).

Christus veroordeelde de man met het zwakke geloof niet en weigerde ook niet om hem te helpen. Hij zal Zich niet afwenden als ons geloof zwak is.

God verwacht dat we groeien in geloof. Het is cruciaal en belangrijk omdat het anders niet mogelijk is om een persoonlijke relatie met God op te bouwen (Hebreeën 11:6). Geloof is daarom een belangrijke sleutel tot een succesvolle relatie met God. We groeien echter niet in geloof door onze eigen inspanningen. In plaats daarvan groeien we in geloof door God erom te vragen. Het is Zijn wil dat we geloof krijgen en Hij wil het ons geven (Lukas 11:9).

We moeten tot God bidden om geloof, en dat moeten we vaak doen (Lukas 18:1). Vragen om geloof zou een essentieel en regelmatig onderdeel van ons leven moeten zijn. Alleen degene die bidt ervaart een antwoord op gebed.

God wil geestelijk voor ons zorgen, net zoals liefdevolle ouders hun kind voeden (Lukas 11:11-12). Jezus beloofde dat God ons alles zal geven waar we in Zijn naam om vragen (Johannes 14:13; 15:16; 16:23). Wanneer hebben we God voor het laatst in gebed gevraagd om ons geloof te versterken?

Ik wens u allen een gezegende Sabbat!

Een gratis exemplaar aanvragen
Geloof en gebed
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Geloof en gebed’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!
Geloof en gebed

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God