Overdenkingen voor de Sabbat

God is altijd eerlijk

Als kinderen hun zin niet krijgen, roepen ze vaak: “Dat is niet eerlijk!” Er zijn mensen die hetzelfde over God zeggen. Dit was ook de houding van het oude Israël: “Verder zegt u: De weg van de Heere is niet recht. Luister toch, huis van Israël! Mijn weg is niet recht? Zijn niet veeleer uw wegen onrecht?” (Ezechiël 18:25).

Vanuit ons beperkte perspectief is het leven inderdaad niet altijd eerlijk. God stond schijnbare zwakheden toe toen Hij de mensheid het recht op keuzevrijheid gaf. Erkennen dat het leven niet altijd eerlijk is, is iets heel anders dan God beschuldigen van oneerlijkheid. Het zijn twee totaal verschillende dingen.

Sommige zwakheden in het leven zijn het resultaat van onze gewoonten die we in de loop der jaren hebben opgebouwd, net als de onbestemde factoren tijd en toeval. Hiervan kunnen we niet zomaar God de schuld geven.

Gods beslissingen zijn altijd in overeenstemming met Zijn karakter, dat liefde is (1 Johannes 4:8, 16). Vertrouwen op God en Zijn Woord is het enige anker dat we hebben. Al het andere is nooit helemaal betrouwbaar. Maar als het leven vol moeilijkheden is, schuiven sommigen hun ontevredenheid, die voortkomt uit de opeenstapeling van tekortkomingen van anderen en de grillen van het leven, soms af op God. Daarom concluderen ze ten onrechte en onlogisch dat God niet eerlijk is. God openbaarde aan het oude Israël dat de wegen van de mens in feite niet recht (oprecht, eerlijk) zijn.

Dat God altijd eerlijk is, hangt deels af van het juiste begrip van het doel van de mens, maar ook van de manier waarop God dat doel voor alle mensen mogelijk maakt. Het is enerzijds waar dat God genade toont aan mensen zoals het Hem behaagt, en anderzijds dat Hij onder bepaalde omstandigheden ook iemands hart kan verharden (Romeinen 9:16-18). Maar dat laatste is slechts tijdelijk en dat zien we in Gods plan met de mensen.

We weten dat God dit plan uiteenzet door middel van Zijn jaarlijkse feestdagen. Ze onthullen de prachtige waarheid over een toekomstige wereld waarin God alle mensen zal roepen en hun een rechtvaardige en eerlijke kans op eeuwig leven zal geven. God zal hun dan Zijn oneindige barmhartigheid tonen. Dan zal niemand nog twijfelen aan Gods rechtvaardigheid!

Een gratis exemplaar aanvragen
God is altijd eerlijk
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘God is altijd eerlijk’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!
God is altijd eerlijk

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God