Overdenkingen voor de Sabbat

Gods Geest en gehoorzaamheid

Gods Heilige Geest is een bron van geestelijke kracht die Hij ons geeft (Filippenzen 1:9; Galaten 3:5). We weten dat God ons de Heilige Geest in eerste instantie geeft na berouw, geloof en doop.

Maar er wordt ons ook verteld dat God Zijn Geest geeft aan hen “die Hem gehoorzamen” (Handelingen 5:32). Dit laat zien dat ons initiële berouw toegewijde gehoorzaamheid met zich meebrengt. En om de toevoer van de Heilige Geest te laten voortduren, moeten onze toewijding en gehoorzaamheid in ons christelijke leven ook voortduren, door ons te bekeren en ernaar te streven opnieuw gehoorzaam te zijn als we zondigen.

Naarmate we groeien in gehoorzaamheid, zal ook ons begrip van Gods Woord toenemen, waardoor onze Bijbelstudie vruchtbaarder wordt: “De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid, allen die ernaar handelen, hebben een goed inzicht” (Psalm 111:10).

Gehoorzaamheid door geloof geeft ons kracht tot verdere gehoorzaamheid. We hebben Gods hulp door Zijn Geest nodig om consequent gehoorzaam te zijn. En als we Zijn hulp accepteren en Hem gehoorzamen, zal Hij ons meer van Zijn Geest geven om verder te kunnen gaan in onze gehoorzaamheid. Naarmate we meer en meer gehoorzaam worden, wordt dit een gewoonte voor ons en uiteindelijk ons karakter.

Wanneer we de weg met God beginnen, zullen we niet alles meteen overwinnen. Naast het aanvankelijke berouw moet men zich iedere keer dat men zich realiseert dat men gezondigd heeft, bekeren – dit geldt lang na de bekering nog tot aan het einde van het fysieke leven. Onze transformatie is een levenslang proces. Laten we echter niet vergeten dat onze hemelse Vader altijd klaar staat om ons weer overeind te helpen als we struikelen. Maar daarvoor moeten we berouw tonen, onze zonden belijden en om hulp vragen.

Daarna kunnen we er zeker van zijn dat God ons heeft vergeven. Vreugde en innerlijke vrede moeten dan in ons opbloeien en over ons hart heersen, omdat we weten dat onze zonden ons niet langer van God scheiden. En de gehoorzaamheid die onderdeel is van berouw als we zondigen, stelt de Heilige Geest in staat om in ons te wonen en te werken.

Laten we altijd onthouden dat God van elk individu houdt. Hij wil dat iedereen “dat allen tot bekering komen” (2 Petrus 3:9). Jezus zei: “Zo ook, zeg ik u, zal er bij de engelen van God blijdschap zijn over één zondaar die tot inkeer komt” (Lukas 15:10, GNB).

Een gratis exemplaar aanvragen
gehoorzaamheid
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Gods Geest en gehoorzaamheid’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!
gehoorzaamheid

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God