Overdenkingen voor de Sabbat

Gods krachtbron: de Heilige Geest

God, de Vader, bezit grenzeloze kracht, die Hij met Jezus Christus deelt. Jezus heeft daarvan aan Zijn discipelen gegeven, en deze kracht werkt ook vandaag nog in de Kerk van God.

Alle door de mens opgewekte kracht en alle kosmische energie in het hele universum vallen volkomen in het niet in vergelijking met de kracht waarover het Wezen beschikt Dat het universum heeft geschapen. En Zijn energie is onuitputtelijk – de onmetelijk, allesomvattende, oneindige kracht van God. 

Laten we eens nadenken over de enorme hoeveelheid kracht die God moet bezitten! Hij bewaart en houdt Zijn onbetwistbare positie als Heer en Meester van het universum door Zijn almacht. De kracht van God is de kracht waardoor Hij alle dingen gemaakt heeft en de kracht waardoor Hij het universum geschapen heeft, de kracht, de energie, de oneindige volheid van de macht waardoor Hij alle dingen in stand houdt.

Aan het begin van de brief aan de Hebreeën staat: “In het verleden heeft God vaak en op veel manieren tot onze voorouders gesproken door de profeten; nu, op het einde der tijden, heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon. Hem heeft hij alles in bezit gegeven; door hem ook heeft hij het heelal geschapen. De Zoon is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. Door zijn machtig woord houdt hij alles in stand. Hij heeft de mensen gereinigd van hun zonden en daarna heeft hij plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods majesteit in de hemel” (Hebreeën 1:1-3, GNB).

Deze verzen wijzen op de kracht waarover Jezus Christus beschikt. En diezelfde kracht staat ook ons ter beschikking. Jezus beloofde namelijk aan Zijn discipelen hemelse kracht: “Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden” (Lukas 24:46-29).


Deze belofte ging op de Pinksterdag in vervulling, toen Jezus’ discipelen in een ontzagwekkend vertoon van Gods kracht de Heilige Geest ontvingen en in andere talen begonnen te spreken. De kracht van de Heilige Geest is beschikbaar voor alle ware christenen. Ze werkt in de Kerk van Jezus en is een teken van haar onderscheidende identiteit!

Werkt deze Geest – de kracht van God – in ons leven? Dat is de vraag die we ons kunnen stellen in deze tijd waarin de Geest van God voor de eerste keer ter beschikking werd gesteld.

Ik wens u allen een gezegende Sabbat.

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Gods krachtbron: de Heilige Geest’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God