Overdenkingen voor de Sabbat

Gods najaarsfeesten en “de aanvoerder van de macht in de lucht”

Over een paar dagen begint voor ons het zogenaamde “najaarsfeestenseizoen”. met de Bazuinendag. We weten dat Gods feesten Zijn verlossingsplan voor de mensen voorstellen, stap voor stap. En we kunnen de symboliek ervan begrijpen, omdat God onze geest heeft geopend om dit plan te begrijpen.

We kijken allemaal uit naar de tijd die wordt gesymboliseerd door de feestdagen in de herfst. Jezus’ terugkeer, het weerzien met overleden geloofsbroeders en -zusters die dan weer tot het (eeuwige) leven zullen worden opgewekt, onze verandering tot geestelijke wezens, de verbanning van Satan, Jezus’ duizendjarige heerschappij op aarde en tot slot het oordeel voor de grote witte troon – opnieuw een tijd van weerzien met onze dierbaren die het in dit leven niet gegeven was om door God “getrokken.”” (geroepen) te worden.

Tegen de achtergrond van deze symboliek is het niet verrassend dat God ons gebiedt om vreugdevol te zijn. We lezen dit in Gods Woord in verband met het Loofhuttenfeest (Deut. 14:26), maar we kunnen ons verheugen over alle herfstfeesten en hun symboliek.

En met deze symboliek in gedachten is het niet verrassend dat Satan juist deze feesten haat omdat ze het uiteindelijke falen aankondigen van zijn pogingen om Gods plan voor ons te dwarsbomen. Satan wil niet dat we ons in deze tijd van het jaar verheugen. Hij is de “de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid” (Efeze 2:2).

Als deze aanvoerder die regeert in de lucht kan Satan verleidingen en gedachten verspreiden en inwerken op onze “geest in de mens”, want hij is zelf een geestwezen. En zo zien we jaar na jaar dat sommigen ongewone en vaak onverwachte uitdagingen ervaren in de periode voorafgaand aan de feesten, of het nu in de lente of in de herfst is, die bedoeld zijn om ons te treffen ten tijde van de Gods feesten.

Satan wil niet dat we ons de komende ongeveer drie weken verheugen. Hij wil ons kwellen met lasten, met neerslachtigheid, met negatieve gedachten. Als u zoiets ervaart, onthoud dan wat de bron ervan is. Het is onze vijand, Satan de duivel, die rondgaat als een brullende leeuw op zoek naar degenen die hij kan verslinden.

Meer dan eens zei Jezus tegen Zijn discipelen: “Heb goede moed.” Ja, laten we goede moed hebben, want met Gods hulp is onze persoonlijke overwinning op Satan net zo zeker als de uiteindelijke overwinning op Satan die wordt gesymboliseerd door de herfstfeesten.

Laten we God allemaal om bescherming bidden tegen Satan en hem weerstaan, standvastig in geloof, dan zal hij van ons wegvluchten. En laten we uitkijken naar wat we kunnen ervaren in de komende drie weken en ons verheugen in wat deze tijd betekent.

Een gratis exemplaar aanvragen
Millennium
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Gods najaarsfeesten en “de aanvoerder van de macht in de lucht”’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!
Millennium

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God