Overdenkingen voor de Sabbat

GPS zonder God?


Wie van ons kent geen mobiele telefoon of navigatiesysteem in de auto of een ander apparaat dat gebruik maakt van GPS (global positioning system) om ons veilig naar onze bestemming te leiden over korte of lange afstanden.

Als je wat onderzoek doet naar GPS, leer je wat een modern technologisch hoogstandje het is.


Om het te laten werken, moesten 31 communicatiesatellieten in een precieze baan om de aarde worden gebracht. Elk van deze satellieten zendt een signaal uit dat de tijd en de locatie aangeeft. Onze GPS-apparaten moeten ten minste vier van deze satellieten kunnen ontvangen om een positie te bepalen. In het GPS-apparaat zit een computer die de uitgezonden informatie gebruikt om precies te berekenen waar we ons bevinden – met een nauwkeurigheid van slechts enkele meters overal op aarde.

Verbazingwekkend als je bedenkt hoeveel intelligentie en ontwikkeling er aan wetenschap, wiskunde en technologie is besteed om deze satellieten in hun precieze baan te brengen en om de GPS-apparaten zelf te ontwikkelen en te produceren.
En het doel is om een plaatsbepalingssysteem te creëren dat ons de richting wijst waarin we willen gaan of reizen.

En wie zou er zo dom zijn om te beweren dat zo’n geavanceerd plaatsbepalingssysteem vanzelf of puur toevallig tot stand zou komen zonder het doelbewuste gebruik van intelligentie en planning? Waarschijnlijk niemand.

Maar er is een ander plaatsbepalingssysteem dat nog verfijnder en wonderbaarlijker is. Het gaat hier over de monarchvlinder.

De normale monarchvlinder, die in de lente of zomer leeft, leeft slechts twee tot vier weken. In die tijd paren ze, leggen ze eieren en sterven ze. Maar de generatie monarchvlinders die eind augustus wordt geboren, leeft in tegenstelling tot hun ouders en grootouders negen maanden. Wetenschappers kunnen alleen maar puzzelen waarom dit zo is.

Hun paringsdrang is tijdelijk uitgeschakeld omdat ze nectar en water inslaan en een ongelooflijke vlucht maken. Ze vertrekken vanuit Canada of de noordelijke staten van de VS en leggen tijdens hun vlucht tussen 4000 en 5500 km af, waarbij ze een GPS van een andere soort gebruiken.

Waar vliegen ze heen? Dat is het meest verbazingwekkende! Ze vliegen helemaal terug naar hetzelfde gebied en misschien dezelfde boom in Mexico van waaruit hun voorouders in het voorjaar hun reis naar het noorden begonnen. Dus 300 miljoen monarchen uit heel Noord-Amerika komen samen op precies dezelfde 12 plaatsen in Mexico.

Na hun winterslaap maken ze de lange vlucht terug naar het noorden. Maar nu is hun paringsinstinct weer actief. Ze paren, leggen eieren en sterven kort daarna.

Uit de eitjes komen rupsen die eten, cocons vormen, uitkomen als vlinder en de vlucht naar het noorden voortzetten, paren, eitjes leggen en sterven. Maar deze generatie leeft slechts twee tot vier weken. Eén, twee, misschien drie generaties leven, planten zich voort en sterven. Dan, eind augustus, begint alles opnieuw, met een generatie die negen maanden leeft. Deze “langlevende” generatie wordt de Methusalem-generatie genoemd en vliegt helemaal terug naar Mexico, naar haar “voorouderlijk huis”.

Maar deze generatie is nog nooit op de plaats in Mexico geweest waar hun “GPS” hen naartoe brengt. Noch hun ouders, noch hun grootouders zijn er geweest. Wat een ongelooflijk GPS-systeem is dit!

In elke generatie waren er rupsen die cocons spinnen en uiteindelijk worden tot een vlinder met een werkend GPS-systeem, zodat de generatie Methusalem weer “thuis” wordt gebracht.


Wetenschappers hebben nog steeds geen idee hoe dit systeem werkt. Wat voor “satellieten” gebruikt het als oriëntatiepunten? Het is duidelijk een nog groter wonder van intelligentie dan de door de mens gemaakte GPS die wij gebruiken. Alleen een superintelligentie kan zulke monarchvlinders hebben gemaakt.

En last but not least: Hoe groot is het GPS-apparaat van de monarchvlinder? Zijn brein is ongeveer zo groot als een paar zandkorrels.

Wie zou zo dom zijn om te beweren dat zo’n geavanceerd plaatsbepalingssysteem vanzelf of puur toevallig tot stand zou zijn gekomen zonder de doelbewuste inzet van intelligentie en planning? Helaas is dat wat veel mensen denken. En daarmee gaan ze voorbij aan de hogere intelligentie achter deze grote GPS die ons de juiste richting wil wijzen voor de manier waarop we ons leven moeten leiden.

Koning David had gelijk: “De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God” (Psalm 14:1).

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘GPS zonder God?’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God