Overdenkingen voor de Sabbat

Het belang van gehoorzaamheid

Ons hele leven lang worden we opgeroepen om te gehoorzamen. Of het nu gaat om ouders die ons zeggen “raap dat op” of “doe dat niet”, of om de overheid die een wet uitvaardigt, we weten dat gehoorzaamheid een noodzakelijk onderdeel van het leven is. En omdat we zijn opgegroeid met enig besef van het doel van gehoorzaamheid, passen we onze wereldse ideeën over gehoorzaamheid toe op onze relatie met God. We zien de geboden in de Bijbel of voelen de invloed van de Heilige Geest en bespeuren een soortgelijke gebiedende toon.

Het probleem met het meenemen van een werelds begrip van gehoorzaamheid in onze relatie met God is dat niemand, hoe liefdevol hij ook is, voor ons kan en zal zorgen zoals onze hemelse Vader. Hoe goed de wetgever, ouders, vrienden of leraren ook zijn, niemand kent ons zo goed als God.

In Jesaja 1:19 lezen we een belofte van God: “Als u gewillig bent en luistert,
zult u het goede van het land eten.” God vraagt ons om Hem te gehoorzamen, want Zijn plan is altijd goed voor ons. Hij ziet wat ons te wachten staat. Hij kent de mogelijke gevaren of vruchten van onze daden. En net als een goede herder verlangt Hij ernaar om ons naar een ongelooflijk rijk leven te leiden, vol van al het goede van Zijn koninkrijk.

Als we ooit de rijkdom van de glorieuze erfenis willen ervaren die God voor ons in petto heeft, dan moeten we leren om Hem te vertrouwen en te gehoorzamen. God kan ons alleen dan naar stille wateren en rijke weiden leiden als we bereid zijn Hem te volgen. We kunnen Zijn liefde niet in volle omvang ervaren als we niet vertrouwen op Zijn liefdevolle goedheid. Hij kan ons niet in liefde de weg wijzen als we er niet op vertrouwen dat Hij zo dicht bij is als Zijn woord belooft. En Hij kan het diepe verlangen van ons hart niet vervullen als we er niet op vertrouwen dat Zijn plannen die Hij voor ons heeft, ons verlangen echt zullen vervullen.

In 1 Samuel 15:22 lezen we de woorden van de profeet Samuel: “Heeft de HEERE evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de HEERE? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen.” God verlangt ernaar om van ons kinderen te maken die Hem snel gehoorzamen. Hij verlangt naar onze gehoorzaamheid omdat Hij echt wil dat we een overvloedig leven leiden, wat alleen kan komen door een fundamenteel vertrouwen in Zijn goedheid.

Vertrouwen is altijd een proces. God verwacht niet dat we Hem volledig vertrouwen als we Hem nog niet echt hebben leren kennen. Om Zijn liefde en goedheid zo te leren kennen dat er vertrouwen uit groeit, moeten we elke dag de tijd nemen om onze relatie met Hem te ontwikkelen. Als u de vruchten van gehoorzaamheid en vertrouwen wilt ervaren, moet u de tijd nemen om uw hemelse Vader te leren kennen. Als u het gevoel hebt dat u uw eigen weg gaat, dan hebt u een stevig fundament nodig dat gebaseerd is op de kennis van Gods goedheid en Zijn Woord. Heb geduld met uzelf en richt uw leven op het opbouwen van een nauwere relatie met uw hemelse Vader.

Laten we de tijd nemen om na te denken over waarom we Gods Woord niet altijd volledig gehoorzamen. Jezus vroeg: “Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg?” (Lukas 6:46). Welke twijfels spelen ons parten? Waarom vertrouwen we er niet volledig op dat Hij er altijd voor ons is? Laten we erop vertrouwen dat Hij waarmaakt wat Hij belooft. Op deze manier kunnen we het overvloedige leven ervaren dat voortkomt uit onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan onze liefhebbende hemelse Vader!

Een gratis exemplaar aanvragen
Belang van gehoorzaamheid
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Het belang van gehoorzaamheid’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!
Belang van gehoorzaamheid

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God