Overdenkingen voor de Sabbat

Het geheimenis van de wetteloosheid

Wanneer u naar het nieuws luistert of naar het journaal kijkt, komt u al snel tot de conclusie dat het kwaad bestaat. Vreselijke onrechtvaardigheden en misdrijven geven ons de indruk dat de duisternis van de duivel en zijn demonen onze gebroken planeet doordringt.

Neem bijvoorbeeld de massale schietpartij in het Mandalay Bay Hotel in Las Vegas, Nevada, op zondagavond 1 oktober 2017. De schutter opende vanuit zijn suite op de tweeëndertigste verdieping het vuur op een muziekfestival. Hij doodde achtenvijftig mensen en verwondde meer dan 850 anderen voordat hij zelfmoord pleegde.


Nadat de FBI de kamer van waaruit de schutter zijn geweer op mensen had gericht aan het hotel had teruggegeven, vroeg de hotelmanager dominee Clete Kiley om het hotel te bezoeken en Gods zegen te vragen over het getraumatiseerde personeel. Kiley stemde daarmee in, maar wilde ook Gods bescherming vragen voor het hele hotel en de kamer van de schutter.

Toen Kiley de gang op de tweeëndertigste verdieping bereikte, voelde hij iets wat hij niet kon verklaren. Eenmaal in de kamer van de schutter aangekomen, dacht hij het kwaad in de kamer te voelen. “Dit is wat wij het mysterie van het kwaad noemen,” zei hij. “Met het verstand kan niet worden verklaard wat hier is gebeurd.”


Ja, Satans kwaadaardige plannen hebben vaak een mysterieuze component. In de brief aan de Thessalonicenzen benoemt de apostel Paulus de mysterieuze aard van het kwaad. Hij spreekt over het “geheimenis van de wetteloosheid” dat op grote schaal zal voorkomen in de dagen vóór de wederkomst van Jezus Christus (2 Thessalonicenzen 2:7). “Maar de boze zal verschijnen in de macht van Satan met grote kracht en leugenachtige tekenen en wonderen” (vers 9, vertaling uit Duits). Deze mens van goddeloosheid zal velen misleiden.

De satanische krachten in de eindtijd zijn wat Paulus een geheimenis noemt. In de oorspronkelijke tekst is het woord “geheimenis” in vers 7 het Griekse woord “mystērion”, met de betekenis van een geheim ritueel of geheime kracht. Deze Bijbeltekst vertelt ons dat er een geheime, bovennatuurlijke kracht schuilgaat achter de slechtheid die in de wereld heerst. Het staat achter hen die zich verzetten tegen Gods heerschappij. Het is de kracht die ds. Kiley voelde toen hij de tweeëndertigste verdieping van het Mandalay Bay betrad. Het is de macht die achter elke perverse verwerping van Gods weg zit, ook in de seksuele perversie die tegenwoordig steeds meer als aanvaardbaar wordt geaccepteerd.


We wachten op de terugkeer van onze Heer en Meester. Laten we ons altijd bewust zijn van Paulus’ waarschuwing: kwade krachten werken steeds vaker op ondoorzichtige, “geheime” wijze. We moeten bidden voor de komst van het Koninkrijk van God en ons bekleden met de wapenrusting van God, zodat we hun werking kunnen weerstaan, want zij die “de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben”, zijn een gemakkelijke prooi voor het geheimenis van de goddeloosheid (2 Thessalonicenzen 2:10).

Onze gebeden en ons vasthouden aan het Woord van God zijn een bolwerk tegen de ondoorzichtige, “geheime” werking van de boze. Dus de volgende keer dat we iets schokkends in het nieuws zien, laten we dan niet alleen ons hoofd schudden, maar laten we God vragen om Zijn machtige bescherming en daarbij ook bidden: “Uw Koninkrijk kome!”.

Ik wens u allen een gezegende Sabbat.

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Het geheimenis van de wetteloosheid’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God