Overdenkingen voor de Sabbat

Het grote voortdurende wonder

Wanneer wij denken aan wonderen zoals die in de Bijbel worden geopenbaard, denken wij aan gebeurtenissen die plotseling plaatsvonden en waarvan de duur beperkt was – velen waren slechts “kortstondige ervaringen”.

Daarom zien wij misschien een wonder over het hoofd dat plaatsvond met Pinksteren in 31 na Christus, toen de Heilige Geest werd uitgestort op de discipelen van Jezus Christus. Het gaat hier om de transformatie van de menselijke natuur die juist door de Geest van God mogelijk is! Deze transformatie vindt plaats in het leven van mensen die de Schepper God heeft geroepen en die hun denken en handelen onvoorwaardelijk aan God onderwerpen.

Vergeleken met wonderen die onmiddellijk gebeuren, is dit een langzaam proces. Onze Schepper heeft ons een vrije wil gegeven – de vrijheid om onze eigen beslissingen te nemen. Zoals een pottenbakker klei kneedt, zo kneedt God geduldig zijn natuur in ons terwijl wij ons aan hem onderwerpen.

We beseffen de omvang van de transformatie die God in ons wil bewerkstelligen als we weten wat het grote probleem van de wereld is – de opstandige aard van de mens! Jezus Christus sprak over het kwaad dat voortkomt uit de “harten der mensen” (Marcus 7:20-23). De apostel Paulus schreef over de verdorvenheid van het menselijk karakter wanneer mensen God de rug toekeren (Romeinen 1:24-32). Later legde hij uit hoe de verdorvenheid van de mensheid “steeds erger” zal worden in de eindtijd (2 Timotheüs 3:1-7. 13).

God legde het probleem van de mensheid zelf vast toen Hij zei: “Och, dat zij zulk een hart hadden om Mij te vrezen en al Mijn geboden te onderhouden al hun dagen, opdat het met hen en met hun kinderen in eeuwigheid goed zou zijn!” (Deut. 5:29).

Maar Gods Geest is de kracht die ons vrijmaakt van de slavernij van de zonde (Romeinen 6:16-18). Door de leiding van de Heilige Geest te blijven volgen en te vertrouwen op Zijn kracht, kan de geestelijke transformatie van ons leven plaatsvinden die mogelijk werd toen we de Heilige Geest ontvingen! We moeten niet vergeten dat we uit eigen kracht “niets kunnen doen” dat geestelijk goed is (Johannes 15:5). We hebben Gods Geest nodig om ons te leiden en ons de kracht te geven om dit te doen!

Door de inwoning van de Heilige Geest zijn wij allen een “tempel van de Heilige Geest” geworden (1 Korintiërs 6:19; 2 Korintiërs 6:16). Daarom kon Paulus zeggen: “Christus leeft in mij” en “wij hebben de gezindheid van Christus” (Galaten 2:20; 1 Korintiërs 2:16). Als Christus in ons leeft, verandert Hij ons meer en meer naarmate wij ons onderwerpen aan de leiding van de Heilige Geest, zodat ons karakter op een dag een “replica” wordt van Zijn eigen karakter.

Door de Heilige Geest mogen wij de vervulling ervaren van een profetie die later voor alle mensen zal gelden: “En Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste, en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en u een hart van vlees geven” – een hart dat zacht, kneedbaar en ontvankelijk is (Ezechiël 36:26).

Over enkele dagen vieren wij Pinksteren, een feest dat ons herinnert aan de uitstorting van de Heilige Geest. Het is deze Geest die het grote voortdurende wonder van de bekering mogelijk maakt, waarmee Gods doel voor ons mensen wordt vervuld: “Laat ons de mens maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis …. . .” (Genesis 1:26).

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Het grote voortdurende wonder’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God