Overdenkingen voor de Sabbat

Het leven en “het geringste”

Wat denkt u als u het nieuws ziet of hoort in deze tijd? Het lijkt steeds moeilijker om nieuwsberichten te vinden die bemoedigend zijn.

U hebt waarschijnlijk wel gehoord van de nieuwe zorgen over de COVID-19 variant “Omikron”. U hebt waarschijnlijk ook gelezen of gehoord dat de Russische president Vladimir Poetin heeft gereageerd op waarschuwingen van de NAVO over een mogelijke invasie van Oekraïne. De nieuwsdienst Reuters meldde onlangs dat Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, Poetin rechtstreeks waarschuwde: “Rusland zal een hoge prijs moeten betalen als het opnieuw geweld gebruikt tegen de onafhankelijkheid van de natie Oekraïne.” Reuters meldde ook dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken de opmerkingen van de NAVO steunde en zei: “Elke nieuwe agressie kan ernstige gevolgen hebben.” Poetin reageerde krachtig door te dreigen met de inzet van Ruslands nieuwe hypersonische raketcapaciteit, die volgens Poetin negen keer sneller kan vliegen dan de snelheid van het geluid.

En ondertussen, terwijl de betrekkingen tussen Rusland en het Westen een nieuw dieptepunt bereiken, dringt de Volksrepubliek China – die ook over hypersonische raketten beschikt – op agressieve wijze het neutrale luchtruim rond Taiwan binnen en stuurt zowel jachtvliegtuigen als bommenwerpers met kerncapaciteit erop uit om de eilandnatie te bestoken. De meest recente luchtaanval vond plaats nadat Amerikaanse afgevaardigden een bezoek hadden gebracht aan president Tsai Ing-wen van Taiwain, hetgeen door de Volksrepubliek China wordt veroordeeld. Amerikaanse militaire leiders hebben dit jaar meermaals gewaarschuwd dat China de eilandnatie binnen een jaar of vier zou kunnen binnenvallen.

Als we de Bijbelse context van dit alles niet begrijpen, kan dit soort nieuws ons de hoop ontnemen. Het is geen wonder dat mensen angstig en depressief zijn.

Maar dit geldt niet voor ons, als geroepenen in de Kerk van God!

Wij hebben het wonderbaarlijke inzicht dat, hoewel Satan, de tegenstander, momenteel als de “god” van deze wereld optreedt (2 Korinthe 4:4), wij weten dat de tegenstander slechts een beperkte macht heeft. God Zelf regisseert de uitkomst van wereldzaken en volvoert deze volgens Zijn plan. Zoals de Bijbel openbaart, kunnen wij met vertrouwen lezen en begrijpen dat “alle wereldgebeurtenissen (…) in Zijn hand (liggen). Hij zet koningen af en stelt nieuwe koningen aan. Hij geeft de wijzen hun wijsheid en de geleerden hun inzicht” (Daniël 2:21, Het Boek).

God zij dank, Die ons een ontzagwekkend en bijzonder voorrecht heeft gegeven, zodat wij niet zijn zoals andere mensen in de wereld, “hun denken is door de god van deze wereld zo verblind, dat zij de glans niet ontwaren van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is” (2 Korinthe 4:4, Willibrordvertaling). 

Wanneer wij leiders, die machtige politieke titanen lijken te zijn, zien dreigen of regelrecht de strijd zien aangaan, hoeven wij niet bang of verontwaardigd te zijn. Dit geldt zelfs wanneer wij ons gefrustreerd of verontrust voelen over de gebeurtenissen in de wereld. Inderdaad, zoals de apostel Paulus ons krachtig zegt, ons ware eeuwige burgerschap is ten dienste van de Koning der koningen, Die naar deze aarde zal terugkeren met een wereldveranderende macht (Filippenzen 3:20)! 

Maar vandaag de dag zijn wij slechts kwetsbare mensen, onderworpen aan de krachten van inflatie, politieke onrechtvaardigheid, economische druk en meer. Wanneer onze bankrekeningen leegraken of wij ons zorgen maken over voedsel en andere levensbehoeften, wordt het gemakkelijk om onze ogen af te leiden van ons geestelijk doel en van het meer worden als Jezus Christus.

Wat moeten we dan doen?

Tijdens de bediening van Jezus Christus gaf onze Verlosser belangrijk advies. Op een keer waren “vele duizenden” mensen bijeengekomen (Lukas 12:1) om Hem te horen, maar Jezus sprak eerst rechtstreeks tot Zijn discipelen. Hij legde het belang uit van “rijk zijn in God”. Na een korte toespraak tot de menigte over wat belangrijk is in het leven (Lukas 12:13-21), ging Jezus weer over tot privéonderricht aan Zijn discipelen. Wat Hij onderwees is van cruciaal belang voor ons vandaag als discipelen in de 21e eeuw.

Beginnend in vers 22 van Lukas 12 legde Jezus in detail uit waarom Zijn discipelen zich geen zorgen moesten maken over de zaken van deze wereld, en dat zij zich zelfs geen zorgen moesten maken over aardse fysieke behoeften. Zoals Hij onderwees: “Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding” (Lukas 12:23). Nadat Hij gesproken had over hoe God zelfs de kraaien en de raven te eten geeft, vogels die er qua uiterlijk niet aantrekkelijk uitzien en vaak een overlast vormen, zei Jezus teder: “Hoe ver gaat u de vogels te boven?” (vers 24).

Daarna stelde Jezus twee diepzinnige vragen om Zijn punt te onderstrepen. “Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?” (vers 25).

U kunt zich voorstellen dat de discipelen elkaar verbaasd aan hebben gekeken, alsof ze wilden zeggen: “Maar dat kan toch niemand van ons?”

Jezus plaatst dan de ware machteloosheid van het menselijk leven in de juiste context: “Als u dan ook het minste niet kunt, waarom bent u over de andere dingen bezorgd?” (vers 26).

“Het minste”? Dat is een uitspraak die het waard is om zorgvuldig over na te denken en te mediteren!

Waar moeten we ons zorgen over maken? Jezus geeft ons de opdracht om na te denken over de macht en het doel van God zoals dat in de natuur te zien is. “Let op de lelies, hoe zij groeien. Ze werken niet en spinnen niet, en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, hoeveel te meer u, kleingelovigen!” (verzen 27-28).

Jezus plaatst ons menselijk leven opnieuw in de juiste context door op te merken dat God Zelf weet wat wij moeten hebben om te leven: “En u, vraag niet wat u eten of wat u drinken zult, en wees niet verontrust.  Want naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Uw Vader echter weet dat u deze dingen nodig hebt” (verzen 29-30). 

In plaats van bezorgd te zijn over alledaagse zaken, waaronder zorgen over hoe wereldgebeurtenissen ons zouden kunnen raken, moeten we een andere focus hebben: “Zoek het Koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden” (vers 31).

Wanneer we lezen of horen over hypersonische raketten, over wereldwijde politieke intriges die verwoesting inhouden of mogelijk zelfs ondergang, die misschien de voorbode vormen van angstaanjagende gebeurtenissen waarvan we weten dat ze uiteindelijk zullen leiden tot een tijd van “grote verdrukking”, wat zegt Jezus ons dan te doen? “Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is” (Lukas 21:28).

Laten we ons in de komende dagen vol vertrouwen vasthouden aan de kostbare wetenschap dat onze God een vastberaden God is, en dat “alle wereldgebeurtenissen in Zijn hand liggen”. En onthoud, wat wij als onmogelijk beschouwen, beschouwt God als “het geringste”.

Ik ben dankbaar voor uw geloof en bid voortdurend voor u. Bid alstublieft voor ons en voor elkaar. Nogmaals, kijk omhoog, hef uw hoofd op, want uw verlossing is nabij. Laten we dankbaar zijn dat God ons heeft laten zien hoe alles zal aflopen.

In Christus verbonden,

Victor Kubik

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Het leven en “het geringste”’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God